Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken.

De missie van het lectoraat sluit aan bij het huidige overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers en chronisch zieken moet gaan plaatsvinden in hun eigen leefomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor hen, maar ook voor mantelzorgers en zorg- en andere professionals die hierbij betrokken zijn. Professionals zullen anders moeten gaan werken en meer moeten gaan samenwerken met andere disciplines. Het nieuwe lectoraat is daarom zowel van belang voor innovaties in het werk- en beroepenveld als voor innovaties in het onderwijs en in scholingstrajecten.

Jerôme van Dongen

Jerôme van Dongen

Onderzoeker, Zuyd Hogeschool

Neem contact op met Jerôme van Dongen

11 + 5 =