‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ – woensdag 15 juni 2022 NBC Nieuwegein

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee. Opening informatiemarkt.

}

09:30

Aanvang conferentie

Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Introductie dagvoorzitter Robbert Huijsman

}

09:45

We leven langer, zijn we eeuwig houdbaar

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn?
We nemen u mee in de wereld van veroudering. U hoort de oorzaken van veroudering, de stand van de ouderengeneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zo ervaart u haarfijn wat u zélf kunt doen om de statistiek te ontstijgen en straks 120 jaar te worden, of nog veel en veel ouder.

Andrea Maier, Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

}

10:10

Ieder mens is anders

We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote en groeiende diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap vormen waarin ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt, met eigen kracht en kwetsbaarheid?

Tineke Abma, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum
Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021

}

10:30

Betekenisvolle derde en vierde levensfase

In de afgelopen eeuw kregen we een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben velen van ons na hun pensionering nog een flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen besteden. Terwijl men vroeger na pensionering vaak versleten was, in minder goede gezondheid verkeerde en vooral behoefte had aan rust, geldt dit voor veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van alles.

Pieter Hilhorst, Raadslid, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

}

10:50

Koffie- en theepauze

 

}

11:20

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties:

Mooky: een nieuwe digitale leesbeleving
Kees Oosterling (87) is de geestelijk grootvader van een nieuw digitaal leesplatform dat vooral de jeugd weer aan het lezen moet krijgen: Mooky. Deze ’senior-pionier’ vertelt zijn bewogen levensverhaal in een nieuwe digitale vorm waarmee de publicatie wordt verrijkt met een diversiteit aan digitale elementen.
Kees Oosterling, auteur en ambassadeur, Stichting JOW
Tom van Eijk, uitgever en oprichter, Stichting JOW

Voorzorgcirkels
Al ruim drie jaar is Henk Geene uit Wanroij bezig om in het Land van Cuijk oudere inwoners voor te bereiden op hun toekomst: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met of zonder lichte gebreken.
Henk Geene, kartrekker, inwonersparticipatie en auteur, ‘Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing’

Partisan
Partisan Medical Mercenaries helpt statushouders met integreren en tegelijkertijd een plek verwerven op de arbeidsmarkt door middel van een baan in de (ouderen)zorg. Dit is een win-win: het tekort aan zorgpersoneel wordt minder en de nieuwe werknemers worden geholpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Blerta Shaqiri, oprichter, Partisan Medical Mercenaries

ACP: in gesprek over de dag van morgen
Iedereen wil ouder worden, niemand wil het zijn. En toch is het belangrijk daar tijdig over na te denken. Want: wil je later de regie voeren, dan vraagt dat nu aandacht.
Hanna van Dijk, netwerkcoördinator, Genero
Pieter van Leengoed, oud-huisarts en forumlid, Ouderen- Mantelzorgforum Genero

 

Grip op eenzaamheid
Introductie van een e-learning module, om eenzaamheid in verpleeghuizen beter te signaleren en bespreekbaar te maken. Het project is een samenwerking van o.a. Movisie, de academische werkplaats ouderzorg zeeland (AWOZ) , Hogeschool Rotterdam en GENERO.
Gerda Andringa, Universitair hoofddocent, University College Roosevelt en Lector Ouderenzorg, HZ University of Applied Sciences

}

11:35

Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Aandacht voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen is noodzakelijk om ouderen daadwerkelijk prettig langer thuis te kunnen laten wonen. Maar hoe realiseren we dergelijke omgevingen en wat is hierin belangrijk?

De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies; de fysieke dimensie zoals de toegankelijkheid van een woning of wijk, de functionele dimensie zoals de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk en de organisatie van zorg en welzijn en de sociale dimensie zoals de contacten tussen buurtbewoners en tussen generaties. 
U hoort meer over deze dimensies van de optimale woon(zorg)omgeving en de bouwstenen voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen waarin ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Clementine Mol, bouwkundig arts, Cordaan

}

11:55

Een gezonde toekomst vraagt om creativiteit en verbeeldingskracht

Een goede gezondheid is afhankelijk van vele factoren. Behalve de kwaliteit van de medische zorg en technologische ontwikkelingen hebben ook onze woon- en werkomgeving, onze leefstijl en de kwaliteit van onze sociale contacten grote invloed op onze gezondheid. Al die elementen zijn bovendien onderling verbonden en dat maakt verandering van de zorg zo complex.
Onze gezondheid is geen medische, technische, sociale of ruimtelijke opgave, maar dat alles tegelijk. Het is een ontwerpopgave en vraagt om nieuwe manieren van kijken, die verder reiken dan de grenzen van de eigen organisatie of belevingswereld. Maar ook, om de moed het bekende los te laten, zodat er ruimte ontstaat voor een gezamenlijk verkennen van nieuwe mogelijkheden. Juist daarin kan de verbeeldingskracht van ontwerpers een belangrijke rol spelen.

Jetske van Oosten, impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

}

12:15

Thuis in de wijk, voor nu en straks

De Raad van Ouderen presenteert zijn nieuwste advies: “Thuis in de wijk – nu en straks!”, dat tot stand kwam op basis van de ervaringen en signalen die de leden van de Raad bij meer dan 400 ouderen in hun netwerk hebben opgehaald. Het advies gaat in op hoe ouderen het wonen in de wijk ervaren, wat vanuit landelijke en lokaal niveau daarvoor van belang is, maar zeker ook over de rol  van ouderen zélf bij het voorbereiden op het ouder worden in een veranderende samenleving. Wat kun je vanuit je eigen perspectief nu al doen om die toekomst actief tegemoet te treden? En wie en wat kan daarbij helpen?

Geesje Nijhof, lid, Raad van Ouderen
Coen van den Heuvel, lid, Raad van Ouderen
Elisabeth van Oostrum, lid, Raad van Ouderen

}

12:30

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen. Indien het weer het toelaat bieden de tuinen de perfecte setting om weer écht samen te genieten van deze zonnige periode. 

}

13:30

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

14:30

Pauze

}

14:45

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

15:45

Pauze

}

16:00

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

17:00

Einde conferentie en aanvang borrel

U maakt in drie ronden een keuze uit de volgende sessies

  NGOLT 2021 Sessie 1.01

  Sessie 1.01 – Zaal 11

  Gezondheid als ontwerpopgave

  Je kunt precies weten wat je zoekt in een partner, een checklist hebben van gewenste eigenschappen en je aanmelden op een datingsite, en er toch maar niet in slagen om de ware te vinden. Want de verliefdheid overvalt een mens veel vaker op een onbewaakt ogenblik. Wat werkelijk van waarde is, laat zich vaak niet in lijstjes of cijfers vangen. Dat geldt voor de liefde, maar ook voor de zorg. Maar hoe kunnen we dat wat ons aan het hart gaat, dan leidend maken in de manier waarop we zorg verlenen?

  In deze sessie gaan we leren van het repertoire van creatieve makers en kijken hoe zij binnen de zorg de ruimte maken voor dat wat ons aan het hart gaat. We gaan hierover in gesprek met Jeroen Lambriks, bestuurder van Amstelring. Wat zijn zijn dromen op het gebied van wonen, zorg en maatschappij? Hoe creëert hij in het hier en nu de ruimte om die toekomst vorm te geven? We leren tot slot het makerschap in onszelf aan te boren, en makers van een gezonde toekomst zijn.

  Jeroen Lambriks, bestuurder, Amstelring

  Jetske van Oosten, impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

  NGOLT 2021 Sessie 1.02

  Sessie 1.02 – Zaal 12

  Groeiende diversiteit onder ouderen: zorg van de toekomst

  Steeds meer ouderen hebben een migratieachtergrond en deze groep wordt ook steeds diverser. Dit roept de vraag op: welke behoeftes aan zorg en ondersteuning hebben deze ouderen?

  In deze sessie gaan we samen in gesprek over en aan de slag met de bevindingen van een praktijkgericht onderzoek in de regio Amsterdam dat deze vraag trachtte te beantwoorden.
  Het onderzoek bestond uit meer dan zestig interviews met ouderen zelf, hun naasten en zorgverleners. Om context te geven aan de zorgbehoeftes van ouderen met een migratieachtergrond keken we ook naar de huidige en toekomstige zorgvraag middels analyse van CBS-data (ruim 400.000 Amsterdammers).
  We presenteren de bevindingen, waarna de panelleden erop reageren. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag: hoe kunnen we deze bevindingen plaatsen? Wat past hierbij in de praktijk en wat is er nog nodig?
  We hopen zo verdere stappen te zetten om samen tot zorg en ondersteuning te komen die past bij toenemende diversiteit.

  Voorzitters:

  Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Nina Conkova, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Sprekers:

  Lucia Martis, oudere en welzijnswerker, ProFor

  Muriel Sumter, teamcoach, Amsta

  Fatina Moukaddim, woon-zorg coördinator, Amsta

  Habiba Chrifi-Hammoudi, mantelzorgconsulent en mantelzorger

  NGOLT 2021 Sessie 1.03

  Sessie 1.03 – Zaal 8

  Werk aan de winkel; sámenwerken voor zinvolle dagactiviteiten

  Het deelnemen aan zinvolle dagactiviteiten betekent voor mensen met dementie en hun naasten: in contact blijven met jezelf, in contact blijven met anderen en in een veilige en vertrouwde setting leren omgaan met (de gevolgen van) dementie.
  Het Ministerie van VWS werkt de komende jaren met gemeenten en andere betrokken partijen aan de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie; in deze sessie informeren we u daarover. We bespreken wat er bij de ambitie om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen, komt kijken. Ook kijken we naar de lessen die we opgedaan hebben als het gaat om de doorontwikkeling van dagactiviteiten.

  Vervolgens nemen we een kijkje in de praktijk. Welke inhoudelijke en samenwerkingsvraagstukken komen partijen zoals sociaal werk, zorg en gemeente tegen, als zij werk willen maken van laagdrempelige en vernieuwde dagactiviteiten in de wijk. Tot welke werkbare oplossingen weten zij te komen? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen partijen?

  Voorzitter:

  Hilde van Xanten, expert, Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken / consortium BeterOud

  Sprekers:

  Hans Alderliesten, senior adviseur, Movisie

  Jan Baars, begeleider jonge mensen met dementie, King Arthur Groep

  NGOLT 2021 Sessie 1.04

  Sessie 1.04 – Zaal 6

  Stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt

  Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Soms kan de woning of het wooncomplex zo worden aangepast, dat senioren er kunnen blijven wonen als fysieke of gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning en woonomgeving. Welke interventies zorgen ervoor dat senioren zich meer gaan oriënteren op een passende woonsituatie? Platform 31 voerde een quickscan uit en drie sprekers verhalen uit hun praktijk van data, woonconcepten en maatwerk dienstverlening.

  1. De match tussen de veeleisende senior en passende huurwoning
  Maarten Vos (Vidomes) over de ervaringen, inzet en dienstverlening van de seniorenmakelaar, die al 10 jaar actief is bij de corporatie. Wat zijn de resultaten en ambities?

   2. Doorstroming: van big data-analyse tot een concreet initiatief
  Met behulp van data-analyse kunnen de effecten van doorstroom bevorderende maatregelen worden bepaald. Ook kan met data in kaart worden gebracht welke omstandigheden van invloed zijn op de verhuismobiliteit van senioren.
  Ludan Schmid geeft u een inkijkje in de big data keuken.

  Antje de Groot gaat in op de vraag hoe collectieve woonconcepten doorstroming in de wijk bevorderen.
  Door buurbewoners te betrekken bij de herontwikkeling van een locatie (zoals een leegstaande school), wordt lokale doorstroming gestimuleerd en verjonging op gang gebracht.

  Susan van Klaveren, Platform31

  Ludan Schmid, Tellers en Benoemers

  Maarten Vos, Vidomes

  Hein Stooker, directeur projectontwikkeling bij Trebbe en betrokken bij WoonZaam

  NGOLT 2021 Sessie 1.05

  Sessie 1.05 – Zaal 14

  Positieve Gezondheid: hoe een ander gesprek leidt tot samenwerking over de grenzen van de zorg heen

  Werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid betekent aansluiten bij wat voor de ander van betekenis is. Als je vanuit deze brede blik op gezondheid met cliënten in gesprek gaat, kan er een breed palet aan behoeftes naar voren komen. De oplossingen voor deze behoeftes zijn niet altijd binnen de eigen organisatie te realiseren.

  Samenwerking met collega’s uit andere domeinen ligt dan voor de hand. Hoe organiseer je die samenwerking terwijl je tegelijkertijd recht blijft doen aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Hoe krijg je overzicht op het palet aan behoeftes van je cliënten? Hoe breng je in beeld waar al contacten met organisaties in de omgeving liggen? En welke stappen zet je vervolgens?

  Voorzitter:

  Femke de Wit, senior adviseur advies en implementatie, Vilans 

   

  Sprekers:

  Liselotte van Bokhoven, bestuurder, Maaswaarden

  Dianne Engels, bestuurder Joriszorg

  Marieke Sterenborg, senior adviseur, Vilans 

  Elize van Wijk, onderzoeker en adviseur, Vilans

  NGOLT 2021 Sessie 1.06

  Sessie 1.06 – Zaal 20

  Kunst in de zorg en ondersteuning

  Het grootschalige landelijke onderzoek van Leyden Academy en Amsterdam UMC heeft aangetoond dat kunst bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig en is ondanks deze positieve effecten, de inzet van kunst en cultuur in het aanbod van zorg en ondersteuning nog niet vanzelfsprekend.

  Voor een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning zijn professionals nodig die op en over de grenzen van verschillende disciplines en domeinen werken. Kunstenaars kunnen hier een belangrijke rol in vervullen maar ook zorgprofessionals en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties. Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met vertegenwoordigers uit verschillende domeinen van wetenschap, kunst en zorg en ondersteuning. We praten over de uitdagingen en kansen die er liggen om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur onderdeel worden van het integrale zorg- en ondersteuningsaanbod.

  Voorzitter:

  Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

  Sprekers:

  Barbara Groot Onderzoeker, Leyden Academy

  Margot Hoiting, Directeur, Embrace NL

  Madelon van Riel, Project- en trajectcoördinator programma Kunst & Cultuur, Cordaan

  Anno Pomp, Coördinator Strategie Langdurige Zorg, VWS

  Vivian Broex, Voorzitter Raad van Bestuur, ZorgSpectrum

  NGOLT 2021 Sessie 1.07

  Sessie 1.07 – Zaal 18

  Gebruikersbetrokkenheid bij de inzet van e-health

  E-health in de zorg wordt steeds meer ingezet, maar veel mensen vinden dit vaak nog best spannend. Want hoe stel je de behoeften van senioren nu centraal bij de ontwikkeling en implementatie van e-health-toepassingen? Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de verschillende fasen van uitrol van e-health in zorgorganisaties. Er komen sprekers uit de praktijk vertellen over hun ervaring met het ontwikkelingen én implementeren van innovaties. Deze sessie heeft als doel om relevante kennis met elkaar uit te wisselen en zo samen de zorg te verbeteren.

  Merlijne Sonneveld, innovatiemanager, Amaris

  Daan de Viet, innovatieadviseur, Tante Louise

  Joop Beelen, Adviseur Regionale participatie in zorg en welzijn, PGOsupport

  NGOLT 2021 Sessie 1.08

  Sessie 1.08 – Event Hall

  Onbegrensde ouderenzorg: zonder hokjes en schotten?

  De ouderenzorg zit vol met grenzen, hokjes en schotten. Tussen vakgebieden, beroepskwalificaties, tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, tussen geldstromen en regelgeving, tussen managers en zorgverleners. Aan de ene kant geven deze hokjes duidelijkheid, maar tegelijk lijkt iedereen heeft er last van te hebben. En willen we allemaal samenwerken óver die schotten heen. Hoe moet dat dan met al die grenzen, hokjes en schotten. Wat als er geen schotten waren? In deze workshop gaan we in op de vraag waarom we grenzen nodig hebben, hoe we ze in de praktijk tegen komen en hoe we er mee om kunnen gaan. Kunnen we op een andere manier naar grenzen, hokjes en schotten kijken en wat heb je daarvoor nodig?

  Henk Nies, Directeur strategie en ontwikkeling, Vilans. Professor Organisation and Policy in Long-term Care, Vrije University, Amsterdam

  Ludo Glimmerveen, onderzoeker, Ben Sajet Centrum en VU Amsterdam

  Sarah van Duijn, promovendus, VU Amsterdam

  NGOLT 2021 Sessie 1.09

  Sessie 1.09 – Zaal 9

  Ouderen praten mee over activiteiten en beleid

  Hoe geef je dit vorm? Twee voorbeelden uit de praktijk

  ‘Praat met ouderen, in plaats van over ouderen.’ Hoe ga je dit gesprek aan? En wat levert het op? Je hoort de praktijkverhalen over de aanpak in Ouder-Amstel en Almere. In deze sessie krijg je tips over hoe je deze werkwijze zelf toe kunt passen en waar je rekening mee moet houden.

  Aanpak in Almere

  De gemeente Almere heeft de wensen van ouderen meegenomen in hun nieuwe meerjarenstrategie t.a.v. ouderenbeleid. Dit heeft zich vertaald in meerdere beleidsvoornemens. Nieuwsgierig hoe de aanpak hierin was, het resultaat een hoe verder? Ha Duong, beleidsmedewerker gemeente Almere, deelt haar bevindingen.

  Aanpak in Ouder-Amstel

  In Ouder-Amstel wilde de brede welzijnsorganisatie haar aanbod voor ouderen vernieuwen en meer toespitsen op wensen van jongere ouderen. Ook was de mening van samenwerkingspartners in het sociaal domein belangrijk. We staan stil bij de voordelen van de aanpak om zowel ouderen zelf als de stakeholders actief te betrekken bij de vernieuwing.

  Voorzitter:

  Els Hofman, senior projectleider, Movisie

   

  Sprekers:

  Evelien Damhuis, Projectmedewerker Thuis in de Wijk

  Ha Duong, beleidsmedewerker, gemeente Almere

  NGOLT 2021 Sessie 1.11

  Sessie 1.11 – Zaal 10

  #SociaalPensioen: voorbereiden op het ouder worden

  Het Zwitsers gevoel. Is dat ook het gevoel dat bij u opkomt als u denkt aan uw pensioen? Hoe ziet uw leven nu u met pensioen bent eruit? Ga je na je 50ste nadenken over wie je wilt zijn als je (straks) ouder bent en niet meer werkt? Of is dat een onderwerp waar je mee bezig bent als je daadwerkelijk met pensioen bent? Wat is een geschikte periode in het leven om bewust(er) na te denken hoe op een waardevolle manier oud(er) te worden? Wat vertellen ouderen die al geruime tijd met pensioen zijn hierover?

  We starten plenair met een videoportret van een oudere persoon over #SociaalPensioen. Aan twee ronde tafels gaan we in gesprek. Over vragen als:  Wat riep dit videoportret bij u op? Hoe ziet op een waardevolle en betekenisvolle manier ouder worden eruit? Hoe kijken we in de samenleving tegen ouder worden en ouderen aan?

  Voorzitters:

  Petra van Loon, landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

  Rianne Burgers, eigenaar, professionals en burgers in de zorg, specialist informele zorg

  NGOLT 2021 Sessie 1.12

  Sessie 1.12 – Zaal 26

  25.000 verpleegplekken erbij in 2025; regionaal samenwerken is noodzakelijk, maar hoe dan?

  Interactieve sessie. Maximaal 40 deelnemers.

  Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat verpleegzorg nodig heeft de komende jaren fors toe. Tegelijkertijd willen ouderen steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen. En dat gaat vaak niet meer omdat de woning daarvoor niet geschikt is.
  Concrete, meerjarige afspraken tussen gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties zijn, mede door het woningtekort, van groot belang. Uiterlijk in 2025 moeten er 25.000 extra plaatsen voor verpleegzorg zijn om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.
  Wat is er nodig om al die extra plaatsen te realiseren? En hoe laat je de extra plaatsen goed aansluiten bij de zorgbehoefte?
  In deze sessie gaan zorgkantoren (ZN) en gemeenten (VNG) in op de toekomstige vraag naar wonen & zorg voor ouderen en nieuwe samenwerkingen tussen regionale partijen die noodzakelijk zijn om daaraan te voldoen.
  VNG vertelt over het belang van een strategische woonzorgvisie en een daarop afgestemd uitvoeringsplan, met samenhang tussen langer thuis wonen en verpleegzorg.
  Zorgkantoren vertellen over de zorgplicht, hun rol in de regio en noodzakelijke samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties.
  Deze interactieve sessie levert jou inspiratie op door een aantal voorbeelden van goede samenwerking op regionaal en lokaal niveau om in de vraag naar wonen & zorg van de toekomst te voorzien.
  Eén ding is na deze sessie zeker: geen enkele partij is zonder concrete afspraken over samenwerking in staat is om de groeiende vraag naar wonen & zorg voor ouderen op te lossen.

  Jan Megens, manager Langdurige zorg (Wlz) bij Menzis


  Sikko Bakker, strateeg Wonen en Zorg, VNG & ambtelijk actief in de Taskforce Wonen en Zorg, doordecentralisatie Beschermd Thuis en nationale programma startup, “Een thuis voor iedereen”

  NGOLT 2021 Sessie 1.13

  Sessie 1.13 – Zaal 5

  65+ meer in beweging: samenwerken aan vitaliteit en zelfredzaamheid

  Het is wetenschappelijk aangetoond dat bewegen sterk bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid. Toch voldoet bijna 60% van de 65+’ers in Nederland niet aan de beweegrichtlijn. In deze sessie vertellen we wat meer beweging voor 65+- ers kan betekenen zowel op basis van de wetenschap als door de bril van de oudere zelf. Daarna zullen professionals uit de eerstelijnszorg (POH, geriatriefysiotherapeut) en een buurtsportcoach delen wat zij doen om 65+ meer in beweging te brengen, zowel vanuit hun eigen rol als gezamenlijk.

  Liesbeth Preller, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

  Esmée Doets, specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

  Kristel Klok, POH 

  Michelle Fransen, Geriatriefysiotherapeut

  Maarten Hendrickx, Buurtsportcoach

  Geesje Nijhof, Lid Raad van Ouderen

  Rinske Bakker, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

  NGOLT 2021 Sessie 2.01

  Sessie 2.01 – Zaal 26

  Leefplezier in de ouderenzorg: hoe betrek je de naasten?

  Betekenisvolle relaties zijn van groot belang voor ons welbevinden. Ook voor verpleeghuisbewoners zijn de relaties met hun naasten, zoals familie, vrienden en andere belangrijke anderen, heel bepalend voor hun leefplezier. Toch blijkt in de praktijk dat veel zorgmedewerkers nog weinig gericht zijn op de samenwerking met naasten, en dat zij zich niet goed toegerust voelen om hiermee aan de slag te gaan.
  In deze sessie gaan we op zoek naar de optimale wisselwerking binnen de ‘driehoek’ van bewoners, naasten en zorgmedewerkers. Welke plek hebben naasten in het verpleeghuis? Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Hoe ga je met elkaar de relatie aan, maar geef je elkaar ook de ruimte? En wat vraagt dit van bestuur en management? We delen bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, spreken erover met betrokkenen en gaan met elkaar aan de slag aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk.

   

  Voorzitter:

  Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy

   

  Sprekers:

  Roelien Schouten, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, Topaz

  Mandy Visser, senior onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Topaz

   

  NGOLT 2021 Sessie 2.02

  Sessie 2.02 – Zaal 8

  Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot contact

  ‘Elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners’, dat is het ideaal van de inclusieve wijk. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk samen met 22 gebiedscoalities de bouwstenen hiervoor. Een van de onderwerpen is de leefomgeving: hoe komen we tot een prettige sociale en fysieke leefomgeving en hoe maak je een buurt voor iedereen? Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten ontwikkelde het raamwerk van Ontwerp voor ontmoeten. Dit omvat de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Op al die schaalniveaus kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan het thuisgevoel in de woonomgeving. Het begint bij alledaagse ontmoetingen en vluchtig contact, die belangrijk zijn voor de sociale netwerken in buurten, van buren en buurtgenoten die elkaar informeel steunen. Deze netwerken maken dat mensen elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Maar dan moeten mensen wel de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten.

  Na een korte uiteenzetting over de bouwstenen van de inclusieve wijk door Annette Duivenvoorden geeft Ianthe Mantingh een inspiratielezing over waar we op moeten letten bij het inrichten van onze buurten en dorpen met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd. De lezing is gebaseerd op de publicatie Ontwerp voor ontmoeten, waarin de betekenis van het ontwerp van gebouwen en woonomgevingen voor de zelfredzaamheid van mensen wordt verkent.

  Ianthe Mantingh, architect-directeur, Zijdekwartier architecten

  Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

  NGOLT 2021 Sessie 2.03

  Sessie 2.03 – Event Hall

  De juiste zorg op de juiste plek door netwerksamenwerking

  Hoe kun je zorg en ondersteuning zó organiseren dat deze past bij wat thuiswonende ouderen in de regio of wijk werkelijk nodig hebben? In deze sessie zien we een aantal mooie praktijkvoorbeelden van hoe zorg- en welzijnsprofessionals samen met ouderen werken aan het verbeteren van zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio of wijk. Vanuit hun ervaringen en geleerde lessen gaan we met hen in gesprek over wat samenwerking tussen professionals vanuit zorg, welzijn én ouderen op kan leveren, hoe je het aanpakt, waar knelpunten in de samenwerking kunnen liggen en wat mogelijke oplossingen en succesfactoren kunnen zijn.

  Voorzitter:

  Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

   

  Sprekers:

  • Grip op kwetsbaarheid

  Jiska van den Hoek, Directeur-bestuurder zorgbelang Brabant Zeeland

   

  • Netwerk Maarssen Dorp!

  Corine van Maar, adviseur van het netwerk

  Eugenie Hodes, huisarts en kernteamlid

  Tom Boon, vertegenwoordiger doelgroep en kernteamlid

   


  • Ouderennetwerk GENERO

  Hanna van Dijk, coördinator regionaal ouderennetwerk GENERO

  Pieter van Leengoed, forumlid Ouderen- Mantelzorgforum GENERO

  NGOLT 2021 Sessie 2.04

  Sessie 2.04 – Zaal 11

  Verbeeldingskracht voor een gezonde samenleving – Dutch Design Week 2021

  Maximaal 50 deelnemers.

  Gezond samen leven kunnen we niet alleen. We dragen – ieder vanuit een eigen rol – bij en werken met elkaar samen om een gezonde samenleving te realiseren. Ontwerpers laten ons zien hoe die gezonde samenleving er uit kan zien en zijn een belangrijke aanjager om tot verrassende samenwerking te komen. Tijdens de Dutch Design Week draaide alles om verbeeldingskracht.

  In deze sessie laat Paulien Melis (programmamaker van de Embassy of Health) inspirerende voorbeelden zien waarin ontwerpers, met patiënten, buurtbewoners, lokale ondernemers, boeren, zorginstellingen, woningcorporaties en vele anderen werken aan een gezonde toekomst.

  In een videoboodschap licht Ronald Schmidt (vicevoorzitter ActiZ) toe waarom ontwerp en verbeeldingskracht ook voor onze ouderentoekomst zo belangrijk is.

  Marieke Rietbergen en Paulien Melis nemen de deelnemers vervolgens mee op een creatieve ontdekkingstocht. Waarin we de vanzelfsprekenheid om deel te nemen aan onze maatschappij en de rollen die we vervullen, samen verkennen.

  Paulien Melis, programmamaker Embassy of Health, ontwerper Studio Junctuur

  Marieke Rietbergen, oprichter, Design Innovation Group

  NGOLT 2021 Sessie 2.05

  Sessie 2.05 – Zaal 10

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn nog verder te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten.

  In het Koploperproject Cliëntondersteuning wordt in 113 gemeenten gewerkt aan het versterken van cliëntondersteuning. Verschillende gemeenten grijpen het stijgende aantal ouderen aan om voor deze groep specifieke cliëntondersteuning aan te bieden. Hoe ziet deze ondersteuning eruit? Hoe bereik je ouderen überhaupt met deze ondersteuning? En wat levert het ouderen op? In deze workshop geven we antwoord op deze vragen, gaan we in op goede voorbeelden en vertelt een cliëntondersteuner over haar ervaringen.

  Inge Redeker, expert, Vilans

  Agaath Vermast, onafhankelijk cliëntondersteuner

  Bard Briels, adviseur, Movisie

  NGOLT 2021 Sessie 2.06

  Sessie 2.06 – Zaal 12

  Vitaal ouder worden; samenwerken met de GGD

  Vitaal ouder worden, dat willen we allemaal. De GGD heeft veel verschillende taken, ook over ouderen en gezondheid. Wat kan en doet een GGD om vitaal ouder worden te stimuleren? Hoe kom je in contact met de GGD, hoe komen GGD’s in contact met u? 5 GGD-en vertellen over hun activiteiten en zoeken met u de samenwerking hierin. De GGD West Brabant, GGD Haaglanden, GGD Fryslân, GGD IJsselland en GGD Flevoland gaan vooral graag in gesprek met u. Hoe kunnen we samen werken in de regio als het gaat om vitaal ouder worden? In onze eigen regio’s, maar ook in heel Nederland?

  Voorzitter:

  Susanne Hogendoorn, GGD West-Brabant

   

  Sprekers:

  Froukje Zeijl, GGD Flevoland

  Bilbo Schickenberg, GGD Fryslân

  Marieke Jansen, GGD IJsselland

  Ellen Boszhard, GGD Haaglanden

  Bernadette Bos, GGD Haaglanden

   

  NGOLT 2021 Sessie 2.07

  Sessie 2.07 – Zaal 5

  Financieel veilig ouder worden: ervaringsverhalen en tips

  In deze sessie wordt vanuit het perspectief van ouderen en professionals verteld over financieel misbruik en hoe je dit – als oudere, professionals, of omstander – kunt voorkomen. Vanuit ervaringen staan we stil bij hoe lokale allianties kunnen bijdragen aan preventie. Ook bespreken we hoe je veilig financieel ouder worden in je eigen omgeving stimuleert en hoe je als oudere weerbaar blijft in een meer en meer digitale samenleving. We delen ervaringen en tips met elkaar op een interactieve manier. Wil je zelf je geldzaken veilig regelen of wil je eraan bijdragen dat ouderen minder kwetsbaar zijn voor financieel misbruik? Wees welkom!

  Marjanne van Esveld, voorzitter Stichting Aanpak Ouderenmishandeling

  Shirley Ramdas, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

  Helena de Kat, beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Channa Al, BMC

  NGOLT 2021 Sessie 2.09

  Sessie 2.09 – Zaal 14

  Nieuwe woonvormen voor en mét ouderen

  De Borgstee is een woonzorgcentrum In Vledder (provincie Drenthe) dat op verzoek van én met
  inspraak van de dorpsgemeenschap is gebouwd. Het bestaat uit een zorg- , sociale huur en een
  koopgedeelte.
  Het zorggedeelte bestaat uit 16 huur/zorgappartementen waarin mensen met een Wlz indicatie
  (niveau 4 en hoger) in een 24 uur setting zorg geboden kan worden en 3 herstelkamers ten behoeve
  van ELV(eerste lijns-verzorging) geïndiceerde mensen.
  Het koopgedeelte bestaat uit 16 koopappartementen die ook bouwkundig en installatietechnisch zijn
  afgestemd op het kunnen bieden van intensieve zorg. Er is bij de aankoop geen Wlz-indicatie vereist.
  Inwoners zijn als vrijwilliger nauw betrokken bij de hulpverlening. Ze maken in feite deel uit van het
  zorgteam.
  De dorpsgemeenschap heeft d.m.v. obligatieleningen á 5000 euro of een veelvoud daarvan in totaal
  850.000 euro ingebracht in de Coop. ver. obligatiehouders woonzorggebouw. Dit zgn. “eigen geld”
  bleek als vliegwiel te werken voor het verwerven van hypothecaire leningen bij Triodos bank, Drentse
  Energie organisatie en KNHM participaties.
  Cees Hesse heeft als voorzitter van Dorpsbelang Vledder het project geïnitieerd en tot uitvoering gebracht.

  Karin Kalverboer, coördinator, Platform Pouwer en directeur, Zorg Innovatie Forum


  Cees Hesse, voorzitter, Dorpsbelang Vledder

  NGOLT 2021 Sessie 2.11

  Sessie 2.11 – Zaal 6

  Digitale Zorg: stuurloos of aan het roer?

  We moeten wel anders gaan werken met inzet van digitale zorg. We hebben simpelweg niet genoeg mensen. Maar wat is nou de meerwaarde? Hoe kun je bijdragen aan het ontwerp van verantwoorde zorgtechnologie? Wat kunnen- en willen we nou met slimme mogelijkheden en data in de zorg? We nemen jullie mee in deze discussie met praktische voorbeelden en zijn benieuwd naar jullie bijdrage; de beweging begint immers bij de zorgprofessional!

  Henk Herman Nap, senior researcher Vilans, co-creatie met collega’s Digitale Zorg

  Lotte Cornelisse, senior adviseur Vilans, Innoveren en (proces)verbeteren

  NGOLT 2021 Sessie 2.12

  Sessie 2.12 – Zaal 18

  De waarde van intergenerationeel contact

  Een ontmoeting tussen een jongere en een oudere: intergenerationeel contact. In coronatijd waren er veel ontmoetingen tussen jong en oud. Wat is de maatschappelijke waarde van dit contact? En hoe zorg je ervoor dat het contact verduurzaamt?

  Geregeld gaan jongeren op bezoek bij ouderen om iets voor hen te betekenen. Maar heeft een oudere niet ook wat te brengen? Onze ervaring -en dat van vele organisaties die wij spreken- is dat er in de meeste gevallen geen wederkerig contact ontstaat. Wat is ervoor nodig om dat te bewerkstelligen? En waarom is dat belangrijk? 

  Bij de Expertisegroep Jong-Oud combineren wij de kennis en kunde van de 20 jongeren vrijwilligersnetwerken van TijdVoorActie en het programma Samen Ouder Worden. We leren met elkaar steeds meer over intergenerationeel contact en delen graag uit van wat we geleerd hebben over wat werkt en over wat juist niet helpend is om dit contact te creëren. Vanuit onze praktijkervaringen vertellen we inspirerende verhalen in deze workshop. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw ervaringen en naar hoe wij jou en jouw organisatie een stapje verder op weg kunnen helpen om jong en oud te connecten.

  Voorzitter:

  Joost van Alkemade, directeur Vereniging NOV, landelijk programmaleider Samen Ouder Worden

   

  Sprekers:

  Ilse Marije Sikkema, projectleider Expertisegroep Jong -Oud, werkzaam bij TijdVoorActie

  Johanna Hoving, projectleider TijdVoorActie, programmamedewerker Samen Ouder Worden

  NGOLT 2021 Sessie 2.14

  Sessie 2.14

  Advanced care planning

  Ministerie van VWS

  NGOLT 2021 Sessie 3.01

  Sessie 3.01 – Zaal 25

  Verzilver uw gemeente, bouwstenen voor een ouderenvriendelijk beleid

  Interactieve ronde tafelsessie (20 personen)

  Binnen afzienbare tijd is één op de vier inwoners 65-plus. Wat betekent dat voor uw gemeente? Hoe laten we jong en oudsamen leven, bloeien en groeien?

  Wij gaan graag in gesprek met ouderen en professionals over:

  1. Hoe kunt u als oudere(n) vanuit het ouderenperspectief de politiek, gemeentelijk en provinciaal, zorgverzekeraars, en bijvoorbeeld beleidsmakers beïnvloeden?
  2. Weet u hoe uw gemeente met ouderen omgaat, kent u het ouderenbeleid in uw gemeente? Wat zijn uw ervaringen, tips, suggesties, mooie voorbeelden over wat werkt in de praktijk en wat niet?

  Voorzitters:

  Jita Hoogerduijn, lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, NUZO

  Sprekers:

  Marijke van Aert, lid, NUZO ouderendelegatie

  Meta de Graaff, netwerkcoördinator, NUZO ouderendelegatie

  NGOLT 2021 Sessie 3.02

  Sessie 3.02 – Zaal 11

  Waardevolle ontmoetingen tussen generaties

  In deze interactieve sessie staan drie projecten centraal die als doel hebben om bij te dragen aan betekenisvol contact tussen jong en oud en het positief beïnvloeden van de beeldvorming over en weer, namelijk Zomervisite, Slowdates en ENCOUNTER. Na een inleiding van dr. Jolanda Lindenberg worden de drie initiatieven door betrokkenen toegelicht aan de hand van vragen als: wat heeft het de deelnemers gebracht? Wat zijn waardevolle lessen die zij meenemen? Vervolgens gaan we met de zaal in gesprek over de waarde van ontmoetingen tussen generaties, met aandacht voor onderwerpen als effectmeting, borging en financiering van intergenerationele projecten.

  Voorzitters:


  Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker, Leyden Academy

  Danielle Swart, manager Jo Visser fonds

  Sprekers:

  Joost van Wijmen, kunstenaar en social designer, ENCOUNTER

  Lieke de Kock, onderzoeker, Leyden Academy

  Evert Goverde, oudere deelnemer, Jonge Rotten

  Evelien Kelfkens, onderzoeker, Leyden Academy

  Saskia Lenis, junior projectleider, Stichting JOW!

  NGOLT 2021 Sessie 3.03

  Sessie 3.03 – Zaal 6

  Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

  Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

  Voor 30 gemeenten organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Gemeenten zoeken samenwerking met woningcorporaties en zorgpartijen om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen.

  In deze sessie krijgt u belangrijke aandachtspunten mee voor de inhoud van een woonzorgvisie en het opstellen ervan.

  Susan van Klaveren, projectleider wonen en zorg, Platform31

  Roosje van Leer, Companen

  NGOLT 2021 Sessie 3.04

  Sessie 3.04 – Zaal 14

  Bruisende samenwerking met en voor mantelzorgers

  Leusden en Land van Cuijk deden mee als lokale lerende praktijken aan In voor mantelzorg-thuis. Een driejarig programma van Movisie en Vilans met als doel een betere samenwerking met en voor mantelzorgers. De lerende praktijken werkten 2 jaar volgens de methode van waarderend onderzoeken aan verbeteracties. In deze sessie delen Hans Sybrandy en Ruud Fleuren hun experimenten, resultaten en geleerde lessen. Hans kan enthousiast vertellen hoe ze in Leusden er samen voor hebben gezorgd dat mantelzorgers gebruik maken van passende (vrijwillige) hulp. En Ruud hoe ze als 5 gemeenten hebben samen gewerkt met draagvlak van mantelzorgers, professionals, bestuurders en wethouders aan de Uitvoeringsnota Mantelzorg.

  Voorzitter:

  Yvonne de Jong, programmaleider, Vilans

   

  Sprekers:

  Hans Sybrandy, projectleider lerende praktijk Leusden

  Ruud Fleuren, beleidsadviseur Sociaal Domein en en Kerngroeplid lerende praktijk Land van Cuijk

   

  NGOLT 2021 Sessie 3.05

  Sessie 3.05 – Zaal 8

  Samen dementievriendelijk – Iedereen doet mee binnen jouw club

  In deze workshop bieden we u een sneak preview van onze nieuwe themabijeenkomst “Iedereen doet mee”, speciaal ontwikkeld voor sport-, muziek- en hobbyverenigingen en buurthuizen. Mensen met dementie willen graag blijven meedoen en genieten, ook in hun club. Het doel van het programma is om verenigingen er bewust van te maken dat zij iets kunnen betekenen voor hun leden met dementie.

  Aan de hand van filmpjes en oefeningen met behulp van de GOED- methode krijgt u een beeld wat het programma inhoudt en vooral wat het u kan bieden voor de buurt of omgeving waarin u werkzaam bent. Want om te komen tot een dementievriendelijke buurt staat de samenwerking met casemanagers dementie, zorg- en welzijnsprofessionals en getrainde vrijwilligers in de buurt centraal.

  Samen dementievriendelijk biedt aan om buren, verenigingen, organisaties en naasten uit de omgeving van mensen met dementie uit de groep cliënten van deze professionals te trainen. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek wat er nodig is om te komen tot een dementievriendelijke buurt, en hoe we meer verbinding kunnen leggen. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving!

  Voorzitter:

  Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk

  Sprekers:

  Saskia de Jonge, coördinator Service en Trainingen, Samen dementievriendelijk

  Christa Vogel, ervaringsdeskundige en trainer Samen dementievriendelijk

  NGOLT 2021 Sessie 3.06

  Sessie 3.06 – Zaal 12

  Werksessie: Samenwerken met burgers die het (willen) overnemen

  We weten en voelen het allemaal: Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor onze kwetsbare inwoners op een duurzame wijze te organiseren; en burgers gaan daarin een nog belangrijkere rol spelen. Zorgcoöperaties, zorgcollectieven of stadsdorpen, hoe ze zichzelf ook noemen, nemen het heft in eigen hand en gaan de zorg en ondersteuning organiseren voor ouderen en andere kwetsbare inwoners van hun wijk of dorp. Zij vragen zich af: wat kunnen wij zelf doen om de omgeving geschikt te maken om daar zo lang mogelijk zo goed mogelijk te leven? Hoe zorgen we voor een inclusieve gemeenschap, gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben samen met actieve bewoners, mantelzorgers en bewoners die solidair zijn? En u, als professional, beleidsmaker in de zorg, vraag zich af: Help! Hoe werkt dat, samen zorgen met burgers die ‘het’ (willen) overnemen? Deze sessie leiden we kort in met de resultaten van de Monitor Zorgzame gemeenschappen die we in 2020 en 2021 hebben uitgevoerd. Daarna spelen we in groepjes een rollenspel, waarbij sommige een rol spelen in een overleg tussen gemeente, burgerinitiatief en zorginstelling en anderen observeren. Dus voor ieder wat wils! Drie ervaringsdeskundigen die actief zijn in Nederland Zorgt voor Elkaar delen hun ervaringen in de voorbereiding op het rollenspel en het plenaire gesprek erna. Samen praten we over de zorg van de toekomst die vandaag al praktijk wordt. Doe mee!

  Voorzitter:

  Kirsten van Spronsen, Coördinator a.i. Nederland Zorgt voor Elkaar

   

  Sprekers:

  Lian Stouthard, Vilans, Monitor Zorgzame gemeenschappen

  Frans van Zoest, Vilans, Monitor Zorgzame gemeenschappen

  Anne Hilderink, adviseur actieonderzoek, Nederland Zorgt voor Elkaar

  Karin Kalverboer, Coördinator Platform Pouwer. directeur Zorg Innovatie Forum en Bestuur Nederland Zorgt voor Elkaar

  Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Ondersteuningsteam, Nederland Zorgt voor Elkaar

  NGOLT 2021 Sessie 3.07

  Sessie 3.07 – Event Hall

  Gestructureerde én integrale ouderenzorg – het Beter Oud recept

  In zowel Amsterdam als Rotterdam hadden de huisartsen de wens om de ouderenzorg beter te organiseren voor de groeiende groep kwetsbare ouderen. Dit doen zij in beide steden op basis van het Beter Oud model op basis van de handreiking kwetsbare ouderen thuis waarin 13 landelijk partijen actuele inzichten over zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeen hebben gebracht. De regionale ondersteuningsstructuren Elaa en Samergo ondersteunen de huisartsen hierbij.

  In deze sessie gaan we in op de ingrediënten van het Beter Oud recept, tips en tricks voor het bereidingsproces en de resultaten die het heeft opgeleverd. Het Beter Oud recept met een Amsterdams en Rotterdams sausje!

  Monique Spierenburg, senior adviseur, Samergo

  Willemijn Looman, informatie-manager/adviseur, Samergo

  Sabina Mak, senior adviseur, Elaa

  Mathilde Dijk, senior adviseur, Elaa

  NGOLT 2021 Sessie 3.08

  Sessie 3.08 – Zaal 10

  Workshop Financiering van woonvarianties voor senioren

  Er is de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. Platform31 ondersteunt en inspireert initiatiefnemers van woonvariaties voor senioren. Een haalbare businesscase is een flinke puzzel. De financiering is complex, want geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Aan de hand van gerealiseerde woonvariaties herleidde Platform31 drie businesscases en maakte hier een publicatie over. Jasper Klapwijk een van de auteurs geeft hier een toelichting op.

  Frank van der Voort van het RVO gaat in op mogelijkheden van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg voor initiatiefnemers. Hij geeft tips mee voor het benutten van de regeling.

  Bert Pathuis, initiatiefnemer van Huis van Zeijen geeft toelichting op zijn praktijkvoorbeeld toe. En we staan stil bij de vraag: wat is nog meer nodig om de groei van woonvariaties voor senioren te versnellen.

  Bert Pathuis, initiatiefnemer, Huis van Zeijen

  Jasper Klapwijk, Kantelingen

  Frank van der Voort, senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

  NGOLT 2021 Sessie 3.09

  Sessie 3.09 – Zaal 9

  De kracht van lokale coalities tegen eenzaamheid

  Actieprogramma Een tegen eenzaamheid

  Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Dit doen door samen te werken met o.a. gemeenten, maatschappelijke partners, sport organisaties en het bedrijfsleven. Zowel nationaal als lokaal.

  In deze workshop laten we u de kracht van lokale coalities tegen eenzaamheid in werking zien; het is één van de Vijf Pijlers van het Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid: creëer een sterk netwerk. Kijk naar welke partijen er al zijn, maar maak ook nieuwe en slimme verbindingen. Betrek daarbij zeker ook het bedrijfsleven of lokale ondernemers.

  Ongebruikelijke partners zoals ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan het signaleren en aanpakken van eenzaamheid bij klanten en eigen werknemers. We illustreren de kracht van samenwerking met voorbeelden uit de praktijk zoals Achmea & gemeente Apeldoorn, en Beterhoren en gemeente Den Haag.

  We nodigen u uit om op interactieve wijze te kijken naar de kracht van uw eigen coalitie. Dit gaan we doen met behulp van een handzaam kader.

  Anke van Beckhoven, adviseur, Eén tegen eenzaamheid

  Simon Timmerman, adviseur Een tegen Eenzaamheid, Movisie

  NGOLT 2021 Sessie 3.10

  Sessie 3.10 – Zaal 18

  Ouderenparticipatie in beleid en praktijk van wonen, welzijn en zorg

  Je wilt als professional graag mét ouderen beleid en praktijk vormgeven. Je wilt als burger op leeftijd graag betrokken worden bij beleid en praktijk dat voor jou en jouw leeftijdsgenoten ontworpen wordt. Welke drempels of dilemma’s ervaar je? En wat helpt daarbij? We gaan in deze sessie met elkaar in gesprek; ouderen, professionals, beleidsmakers en onderzoekers.

  Deze gesprekken worden geleid door mensen die veel ervaring hebben in ouderenparticipatie in beleid en praktijk. We gaan zoveel mogelijk in op de situatie waar de deelnemers van de sessie voor staan om elkaar te voorzien van tips en inspiratie.

  Anjo Geluk, lid Raad van Ouderen en voorzitter Denktank 60+ Noord

  Hanna van Dijk, coördinator regionaal ouderennetwerk GENERO

  Els Hofman, senior projectleider, Movisie

  Monique Schrijver, coördinator Raad van Ouderen

  NGOLT 2021 Sessie 3.11

  Sessie 3.11 – Zaal 5

  Hoe kan ik in mijn eigen dorp oud worden?

  Ook ouderen op het platteland willen graag blijven wonen in hun eigen dorp. Hoe maak je deze stap als ouderen zonder netwerk alleen overblijven in hun (te grote) huis? Door samenwerking met verschillende organisaties kunnen ouderen die dat willen op een snelle manier van het platteland weer in de bewoonde wereld komen. Misschien is de nieuwe woonvorm van Buurtwonen de oplossing voor de toekomst en kunnen ouderen daar hun laatste levensfase nog beleven.

  Willem Bakker, voorzitter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

  Annette Bijlenga, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland e.a.

  Wim Schuijlenburg, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

  Online sessies

  Ter verrijking van het fysieke programma bieden we op een later tijdstip nog een aantal online sessies aan. Deze vindt u hieronder.

  NGOLT 2021 Online Sessie 1

  Online Sessie 1

  Sociale benadering van Dementie

  Datum : Nog bekend te maken.

  Tijdstip: Nog bekend te maken.

  Anne-Mei The is bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie aan de VU Amsterdam. Anne-Mei ontrafelt complexe onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg en dementie. Ze laat ons op een andere manier kijken naar en omgaan met mensen met dementie en richt zich op een socialere inrichting van de zorg hieromtrent.

  Deze sessie start met een eerder opgenomen interview met Anne-Mei. Over verschillende fragmenten in het interview gaan we in gesprek:over anders zijn, over de sociale benadering van dementie, over de toegevoegde waarde van vrijwilligers hierin. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

  Voorzitters:

  Julia Muller, projectleider Informele Zorg bij Handjehelpen & Lokaal Programmaleider Samen Ouder Worden

  Angelique Heerdink, projectleider, trainer en fondsenwerver bij Handjehelpen & Lokaal Programmaleider Samen Ouder Worden

   

  Spreker:

  Anne Mei The, initiatiefnemer – eigenaar Tao of Care, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie, VU Amsterdam

   

  Abma

  Tineke Abma

  Directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum

  Heuvel

  Coen van den Heuvel

  Lid, Raad van ouderen

  Hilhorst

  Pieter Hilhorst

  Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Huijsman

  Robbert Huijsman

  Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en bestuurder Geriant

  Lamers

  Tabitha Lamers

  Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

  Maier

  Andrea Maier

  Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

  Mol

  Clementine Mol

  Bouwkundig arts, Cordaan

  Nijhof

  Geesje Nijhof

  Lid, Raad van Ouderen

  Oosten

  Jetske van Oosten

  Impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

  Oostrum

  Elisabeth van Oostrum

  Lid, Raad van Ouderen

  Römgens

  Magda Römgens

  Mrs. Senior Pride 2021

  Alderliesten

  Hans Alderliesten

  Senior adviseur, Movisie

  Alkemade

  Joost van Alkemade

  Directeur Vereniging NOV, landelijk programmaleider Samen Ouder Worden

  Andringa

  Gerda Andringa

  Universitair hoofddocent, University College Roosevelt en Lector Ouderenzorg, HZ University of Applied Sciences

  Baars

  Jan Baars

  Begeleider jonge mensen met dementie, King Arthur Groep

  Bakker

  Edwin Bakker

  Bakker

  Sikko Bakker

  Strateeg Wonen en Zorg, VNG

  Beckhoven

  Anke van Beckhoven

  Adviseur, Eén tegen eenzaamheid

  Bokhoven

  Liselotte van Bokhoven

  Bestuurder, Maaswaarden

  Bos

  Bernadette Bos

  GGD Haaglanden

  Boszhard

  Ellen Boszhard

  GGD Haaglanden

  Bouwman

  Tamara Bouwman

  Onderzoeker, Vilans

  Bouwmeester

  Lea Bouwmeester

  Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

  Briels

  Bard Briels

  Adviseur, Movisie

  Burgers

  Rianne Burgers

  Eigenaar, professionals en burgers in de zorg, specialist informele zorg

  Chrifi-Hammoudi

  Habiba Chrifi-Hammoudi

  Mantelzorgconsulent en coördinator AMWHAT, UCentraal

  Conkova

  Nina Conkova

  Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Dijk

  Mathilde Dijk

  Senior adviseur, Elaa

  Dijk

  Hanna van Dijk

  Netwerkcoördinator, Genero

  Doets

  Esmée Doets

  Specialist Fit & Gezond, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

  Dohmen

  Marleen Dohmen

  Onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Duijn

  Sarah van Duijn

  Promovendus, VU Amsterdam

  Duivenvoorden

  Annette Duivenvoorden

  Projectleider, Platform31

  Duong

  Ha Duong

  Beleidsmedewerker, gemeente Almere

  Eden

  Daphne van Eden

  Projectmedewerker, Movisie

  Eijk

  Tom van Eijk

  Uitgever en oprichter, Stichting JOW

  Engels

  Dianne Engels

  Bestuurder, Joriszorg

  Fleuren

  Ruud Fleuren

  Beleidsadviseur Sociaal Domein en en Kerngroeplid lerende praktijk Land van Cuijk

  Geene

  Henk Geene

  Kartrekker van inwonersparticipatie en auteur ‘Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing’

  Geluk

  Anjo Geluk

  Voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

  Glimmerveen

  Ludo Glimmerveen

  Onderzoeker, Ben Sajet Centrum en VU Amsterdam

  Goverde

  Evert Goverde

  Oudere deelnemer, Jonge Rotten

  Groenescheij

  Carole Groenescheij

  Projectleider & adviseur, Movisie

  Groot

  Antje de Groot

  WoonZaam

  Haan

  Joost de Haan

  Senior projectleider, Movisie

  Haasnoot

  Ilse Haasnoot

  Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, Topaz

  Heerdink

  Angelique Heerdink

  Projectleider, trainer en fondsenwerver bij Handjehelpen & Lokaal Programmaleider Samen Ouder Worden

  Hesse

  Cees Hesse

  Voorzitter, Dorpsbelang Vledder

  Hilderink

  Anne Hilderink

  Coöperatie Klooster& Buren

  Hofman

  Els Hofman

  Senior projectleider, Movisie

  Hogendoorn

  Susanne Hogendoorn

  Adviseur Publieke Gezondheid, GGD West-Brabant

  Hoving

  Johanna Hoving

  Projectleider TijdVoorActie, programmamedewerker Samen Ouder Worden

  Huijg

  Josanne Huijg

  Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Jansen

  Marieke Jansen

  Onderzoeker publieke gezondheid, GGD IJsselland

  Jaspers

  Hiske Jaspers

  Veilig Thuis Gelderland Zuid, voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO)

  Jong

  Yvonne de Jong

  Programmaleider, Vilans

  Jonge

  Saskia de Jonge

  Coördinator Service en Trainingen, Samen dementievriendelijk,

  Kalverboer

  Karin Kalverboer

  Directeur-bestuurder, Zorg Innovatie Forum en Platform Pouwer

  Kat

  Helena de Kat

  Ministerie van VWS

  Kelfkens

  Evelien Kelfkens

  Onderzoeker, Leyden Academy

  Klapwijk

  Jasper Klapwijk

  Kantelingen

  Klaveren

  Susan van Klaveren

  Projectleider wonen en zorg, Platform31

  Kock

  Lieke de Kock

  Onderzoeker, Leyden Academy

  Leengoed

  Pieter van Leengoed

  Oud-huisarts en forumlid, Ouderen- Mantelzorgforum Genero

  Lenis

  Saskia Lenis

  Junior projectleider, Stichting JOW!

  Lindenberg

  Jolanda Lindenberg

  Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

  Looman

  Willemijn Looman

  Informatie-manager/adviseur, Samergo

  Loon

  Petra van Loon

  Landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

  Mak

  Sabina Mak

  Senior adviseur, Elaa

  Mantingh

  Ianthe Mantingh

  Architect-directeur, Zijdekwartier architecten

  Martis

  Lucia Martis

  Welzijnswerker, ProFor

  Megens

  Jan Megens

  Manager Langdurige zorg (Wlz) bij Menzis
  Melis

  Paulien Melis

  Programmamaker Embassy of Health, ontwerper Studio Junctuur

  Minkman

  Mirella Minkman

  Bijzonder Hoogleraar innovatie en governance van integrale zorg & Voorzitter raad van bestuur bij Vilans

  Moukaddim

  Fatina Moukaddim

  Woon-zorg coördinator, Amsta

  Muller

  Julia Muller

  Projectleider Informele Zorg bij Handjehelpen & Lokaal Programmaleider Samen Ouder Worden

  Nap

  Henk Herman Nap

  Senior researcher Vilans

  Nies

  Henk Nies

  Bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid, Vrije Universiteit te Amsterdam / Ben Sajet Centrum

  Oosterling

  Kees Oosterling

  Auteur en ambassadeur, Stichting JOW

  Pathuis

  Bert Pathuis

  Initiatiefnemer, Huis van Zeijen

  Pel

  Ruth Pel

  Senior adviseur en onderzoeker, Vilans

  Preller

  Liesbeth Preller

  Specialist, Kenniscentrum Sport en Bewegen

  Ramdas

  Shirley Ramdas

  Netwerkversterker NOOM

  Redeker

  Inge Redeker

  Expert, Vilans

  Rietbergen

  Marieke Rietbergen

  Oprichter Design Innovation Group (DIG)

  Ruitinga

  Katherine Ruitinga

  Projectleider, Samen dementievriendelijk

  Schickenberg

  Bilbo Schickenberg

  Functionaris Gezondheidsbevordering, GGD Fryslân

  Schmid

  Ludan Schmid

  Tellers en Benoemers

  Schmidt

  Ronald Schmidt

  Vicevoorzitter ActiZ

  Schoot

  Rian van der Schoot

  Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken, Vilans

  Schrijver

  Esther Schrijver

  Onderzoeker, Movisie

  Shaqiri

  Blerta Shaqiri

  Oprichter, Partisan Medical Mercenaries

  Sikkema- Bijlstra

  Ilse Marije Sikkema

  Projectleider Expertisegroep Jong -Oud, TijdVoorActie

  Spierenburg

  Monique Spierenburg

  Senior adviseur, Samergo

  Spronsen

  Kirsten van Spronsen

  Senior Consultant Luckt

  Sterenborg

  Marieke Sterenborg

  Senior adviseur, Vilans

  Stouthard

  Lian Stouthard

  Vilans, Monitor Zorgzame gemeenschappen

  Sumter

  Muriel Sumter

  Teamcoach, Amsta

  Swart

  Danielle Swart

  Manager, Jo Visser fonds

  Sybrandy

  Hans Sybrandy

  Projectleider lerende praktijk Leusden

  The

  Anne Mei The

  Initiatiefnemer – eigenaar Tao of Care, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Sociale Benadering Dementie, VU Amsterdam

  Vermast

  Agaath Vermast

  Onafhankelijk cliëntondersteuner

  Visser

  Mandy Visser

  Postdoc onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

  Voort

  Frank van der Voort

  Senior adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Wijk

  Elize van Wijk

  Onderzoeker en adviseur, Vilans

  Wijmen

  Joost van Wijmen

  Social designer, stichting ENCOUNTER

  Wisselink

  Rik Wisselink

  Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

  Wit

  Femke de Wit

  Themacoördinator persoonsgericht en integraal werken, Vilans

  Xanten

  Hilde van Xanten

  Expert, Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken / consortium BeterOud

  Zeijl

  Froukje Zeijl

  Programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

  Zoest

  Frans van Zoest

  Programmaleider Waardigheid en Trots in de Regio & Vakgroepleider Innoveren en proces Verbeteren, Vilans

  Onze partners

  Over ons

  De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

  wetenschap en praktijk

  Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

  over de domeinen heen

  Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

  niet over ons maar met ons

  We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

  De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

  Stichting Educatie Zorg & Welzijn
  Hoogstraat 23
  5384 BJ Heesch 

  Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
  Email: [email protected]eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
  tel. 06-518 23 617
  Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

  KvK-nummer: 63493497

  Btw-identificatienummer: NL855259656B01