Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Verrijkende (on)afhankelijkheden
Een andere kijk op afhankelijkheid, eigen regie en van betekenis zijn

Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Een goed leven betekent voor velen zelf keuzes maken en verbondenheid met familie, vrienden, collega’s en buren. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.

Autonomie, vorm kunnen geven aan je leven en verbondenheid zijn de drie basisbehoeften die deze motivatie beïnvloeden. Deze conferentie onderzoekt hoe (on)afhankelijkheden een verrijking kunnen zijn voor eigen regie.

Wij nodigen je van harte uit op woensdag 12  juni 2024 in Congrescentrum NBC te Nieuwegein van 09.30 tot 17.00 uur. Samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen we ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.
Met gedeelde kennis en inspiratie kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Onze partners

AAL
Agora
BeterOud
Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Erasmus School
GGD Flevoland
KBO-PCOB
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Koepel Gepensioneerden
Leyden Academy
Ministerie van VWS
Movisie
Nationaal Ouderen Fonds
NOV
Platform 31
Raad van Ouderen
ROS Netwerk
Sociaal Werk Nederland
SOMNL
Stichting Educatie Zorg en Welzijn
VeiligheidNL
Vilans
Vita Valley
ZonMw

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 13.750 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen, maar met ouderen. 

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Maardijk 62
7606 KW Almelo
Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

We houden je graag op de hoogte