Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 24 november in het NBC te Nieuwegein samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

 

 

Plenair programma ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

24 november 2021 – NBC Nieuwegein

 

09.30 uur
Aanvang conferentie
Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Introductie dagvoorzitter Robbert Huijsman

09.40 uur
Stip op de horizon
Ministerie van VWS

09.55 uur
We leven langer, zijn we eeuwig houdbaar?
Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn? We nemen u mee in de wereld van                              veroudering. U hoort de oorzaken van veroudering, de stand van de ouderengeneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zo                              ervaart u haarfijn wat u zélf kunt doen om de statistiek te ontstijgen en straks 120 jaar te worden, of nog veel en veel ouder.

10.15 uur
Ieder mens is anders
We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote                                      diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Zie en waardeer ieder mens als een uniek individu, met eigen kracht                        en kwetsbaarheid.
Tineke Abma, directeur, Leyden Academy on vitality and ageing. Hoogleraar participatie en diversiteit Amsterdam UMC (VU Medisch Centrum) 

10.35 uur
Betekenisvolle derde en vierde levensfase
In de afgelopen eeuw kregen we een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben velen van ons na hun                          pensionering nog een flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen besteden. Terwijl men vroeger na pensionering vaak versleten was, in                            minder goede gezondheid verkeerde en vooral behoefte had aan rust, geldt dit voor veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog                                  relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van alles.
Pieter Hilhorst, Raadslid, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

10.55 uur
Koffie- en theepauze

11.25 uur
Parade van pitches
Een parade van inspirerende verhalen uit de derde en vierde levensfase

11.45 uur
De leefomgeving
Op individueel niveau zijn onderlinge verschillen in gezondheid onvermijdelijk, maar ook tussen groepen burgers bestaan er aanzienlijke en                                                systematische verschillen in gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke ongelijkheid in hoge mate afhankelijk is van iemands sociaal-economische                              positie, opleidingsniveau en leefomgeving.

12.05 uur
Nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg met verbeelding en ontwerpkracht
Ontwerpkracht is nodig om bestaande woonwijken en groeiende zorgbehoefte beter op elkaar af te stemmen. Vergrijzing en ingrijpende veranderingen                          in de zorg vergen ruimtelijke aanpassingen, met name van woonwijken. Met de brede oogst die Who Cares opleverde en reeds bestaande plannen van                            ontwerpers en professionals uit de zorg, om de leefomgeving van kwetsbare mensen te verbeteren als uitgangspunt, wordt nu gekeken naar welke                                  stappen genomen moeten worden en hoe onze woonwijken daadwerkelijk aan te passen.

De ouderen zijn aan het woord: over hoe we een sterke sociale structuur kunnen creëren, over financiële vraagstukken, over informele zorg en de                                    aansluiting daarvan op formele zorg, over de noodzakelijke versnelling van de bouwopgave en de politieke druk die we als ouderen kunnen uitoefenen                          op de overheid.

12.25 uur
Reflectie door ouderen

12.50 uur
Lunchpauze

13.50 uur
Sessieronde 1
– Inspiratiesessies
– sessies met rondetafelgesprekken
– posterpresentaties/zeepkist pitches
– interactieve werksessies

15.05 uur
Koffie- en theepauze                                      

 

15.35 uur
Sessieronde 2
– Inspiratiesessies
– sessies met rondetafelgesprekken
– posterpresentaties/zeepkist pitches
– interactieve werksessies

16.50 uur
Einde conferentie, aanvang borrel                

 

Thema’s die tijdens de sessierondes aan bod komen zijn (in willekeurige volgorde):

 

 • Bereiken betrekken, participatie, goede voorbeelden en tools
 • Wonen; co-creatie, nieuwe woonvormen, in de wijk
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning. samenwerking tussen 120 gemeenten
 • Toekomstbestendige wijkzorg
 • Samenleven met de dood
 • Advanced Care Planning
 • Zorgvraag in de regio inventariseren
 • e-Health en digitale transformatie
 • Ouderenmishandeling
 • Integrale zorg/juiste zorg op de juiste plek
 • Wat hebben we geleerd over de implementatie van e-Health
 • Kunst in de zorg
 • Ouderen langer thuis, maar hoe dan?
 • Gezondheid is een ontwerpopgave
 • Zorgzame gemeenschappen en burgerinitiatieven
 • Leefplezier in de zorg.
 • Diversiteit en oudere migranten
 • Ontmoetingen tussen jong en oud, mooie voorbeelden
 • Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid
 • Domeinoversteigende samenwerking en governance
 • Solidariteit
 • Boundary work
 • Bestrijding eenzaamheid
 • Digitalisering
 • Gemeente en mantelzorgbeleid
 • Ouderenparticipatie
 • Netwerk Vitaler Oud
 • Thuis in de wijk
Abma

Tineke Abma

Directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

Hilhorst

Pieter Hilhorst

Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Huijsman

Robbert Huijsman

Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Lamers

Tabitha Lamers

Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Onze partners

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Hoogstraat 23
5384 BJ Heesch 

Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01