Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Verrijkende (on)afhankelijkheden
Een andere kijk op afhankelijkheid, eigen regie en van betekenis zijn

Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Een goed leven betekent voor velen zelf keuzes maken en verbondenheid met familie, vrienden, collega’s en buren. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.

Autonomie, vorm kunnen geven aan je leven en verbondenheid zijn de drie basisbehoeften die deze motivatie beïnvloeden. Deze conferentie onderzoekt hoe (on)afhankelijkheden een verrijking kunnen zijn voor eigen regie.

Wij nodigen je van harte uit op woensdag 12  juni 2024 in Congrescentrum NBC te Nieuwegein van 09.30 tot 17.00 uur. Samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen we ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.
Met gedeelde kennis en inspiratie kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Programma (in ontwikkeling)

Het programma wordt momenteel samengesteld.
Houd deze pagina in de gaten.

09.30 uur         Aanvang conferentie

 

Plenaire lezingen met inspirerende bijdragen van o.a.:

 • Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester en voormalig voorzitter College van Rijksadviseurs

 • Siri Zomerplaag, Nationale Denktank 2023 ‘Betekenisvol ouder worden’ en initiatiefnemer ‘Buurtwortels’  

 • Anneke Westerlaken, voorzitter, ActiZ

 • Liesbeth Woertman, emeritus-hoogleraar psychologie, Utrecht Universiteit en auteur ‘Wie ben ik als niemand kijkt?’

 • Pauline Meurs, dagvoorzitter, emeritus-hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management

 

12.30 uur         Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.

 

13.30 uur         Aanvang sessieronden 1 t/m 3

In de middag kiest u drie verschillende sessies/workshops uit de volgende thema’s. Deze lijst wordt de komende weken verder aangevuld.

 

Zorgzame buurt

 • Ruimte voor ouderen met de focus op leefomgeving & mobiliteit

 • Zorgzame gemeenschappen

 • Wat is er nodig om in je eigen buurt te kunnen blijven wonen en om je er echt thuis te voelen?

 • Attente plekken in de grote stad

Prettig wonen

 • Nieuwe woonconcepten voor (en door) senioren

 • Tussenwoonvormen voor senioren; hoe daagt dat bij aan levensgeluk van de bewoners?

 

(On)afhankelijkheid

 • Autonomie en eigen regie voor thuiswonende ouderen

 • Digitale zorg, hoe draagt dit bij aan autonomie?

 • Inclusiviteit: Insluiting en uitsluiting

 

Sterk sociaal netwerk

 • Sociale netwerken in de praktijk

 • Samenwerken, ieder vanuit eigen rol op basis van gelijkwaardigheid

 • Vrijwilligersinitiatieven en contacten die van betekenis zijn

 

Leefplezier

 • In gesprek over zingevings- en levensvragen

 • Samen aan de slag tegen eenzaamheid

 

Leven met dementie

 • Betekenisvol leven bij dementie

 • De mens zien vanuit het hart

 

Verbinding door kunst en ontwerp

 • Hoe kunst in de zorg bijdraagt aan het welbevinden van ouderen

 

Verbondenheid binnen culturen

 • Gezond ouder worden in twee werelden

 • Cultuur sensitieve zorg en ondersteuning

 

Samen met ouderen

 • De maatschappelijke dialoog vraagt om een gesprek tussen de generaties

 • Inwonerparticipatie

 • Nieuwe rollen, vanuit historisch perspectief bekeken

In totaal kunt u in drie ronden kiezen uit meer dan 35 sessies. Hieronder staan de eerste sessies die bekend zijn. Komt u gerust nog een keer terug om te kijken naar de updates die we elke dag plaatsen.

NGOLT 2024 Sessie i1

Inspiratiesessie

Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van community building bij ouderen

Verbinding tussen onderwijs, praktijk en samenleving
In de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt op allerlei manieren gewerkt aan het thema community building: zowel op het individuele niveau van de oudere zelf, maar ook op het niveau van de buurt en wijk. In deze sessie staan we met docent-onderzoekers stil bij het ‘hoe’ en ‘waarom’ van communities rondom ouderen. Wat zijn kenmerken van succesvolle communities? Wat vraagt dit van inwoners, beleidsmakers? En wat is de waarde van de verbinding met onderwijs en intergenerationeel contact? De sessie wordt interactief opgezet, naast twee inspirerende aanpakken worden ‘wat werkt’-elementen gedeeld en is er veel ruimte voor uitwisseling. Met medewerking van docent-onderzoekers/lectoren van twee werkplaatsen sociaal domein.

Spreker:
Krijn van Beek, voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

NGOLT 2024 Sessie i2

Inspiratiesessie

Woonvormen voor senioren: hoe draagt dat bij aan het levensgeluk van de bewoners?

Om goed langer zelfstandig te kunnen blijven wonen zijn daarvoor geschikte woningen nodig. Daarvoor wordt gedacht en gebouwd in geclusterde woonvormen: hofjeswonen, sociale woonomgevingen, caring community, gemengde complexen e.a.. Met de nadruk op ‘Met elkaar’. Maar hoe houd je binnen deze sociale structuren toch je zelfstandigheid, onafhankelijkheid?
Na een korte inleiding over geclusterde woonvormen gaan Guido de Ruiter en Matthijs van Gent, beide van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, met u in gesprek over de combinatie van (of frictie tussen) ‘samen’ en ‘verbinding’ met het houden van eigen regie en zelfstandigheid.

Sprekers:
Matthijs van Gent, projectleider Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, RVO (EHA i.o.v. min.VWS en BZK)
Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg, lid Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen

NGOLT 2024 Sessie Lz1

Lezing

De positieve invloed van kunst op de kwaliteit van leven van ouderen

In deze sessie laten we zien hoe kunst op een positieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kunst bijdraagt aan de gezondheid, het intermenselijke contact en de activering van oudere mensen. Ondanks de positieve effecten en voordelen wordt kunst nog veel te weinig ingezet in de ouderenzorg. In deze sessie laten we zien waarom en hóe het anders kan.

Sprekers:
Désirée te Marvelde, programmamanager, ZonMw
Pim Ketelaar, p
Maarten Ploeg, programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Tineke Abma, directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum
Hanneke van der Wal-Huisman, UMCG

NGOLT 2024 Sessie O1

Sessie

Gelijkwaardigheid en afhankelijkheid in de praktijk van Zorgzame gemeenschappen

Zorgzame gemeenschappen zijn burgerinitiatieven die bezig zijn met een belangrijke basis van ‘het zorgsysteem’ van de toekomst: actieve burgers die in hun sociale omgeving een zorgzame maatschappij vormgeven. Zij gebruiken gemeenschapskracht om zoveel mogelijk resultaten te bereiken op tal van samenhangende terreinen, van energie tot wonen en zorg. Professionele organisaties, zoals zorgorganisaties en gemeenten, zijn sterk in precies het omgekeerde: alle middelen inzetten voor EEN RESULTAAT. Als zij elkaar weten te vinden dan kan er iets heel moois ontstaan. Maar dat is niet makkelijk, zeker niet op de gelijkwaardige manier die actieve burgers wensen. In deze sessie ontmoet u 3 zorgzame gemeenschappen waar Correspondenten Zorgzame gemeenschappen van Vilans dit jaar actief meehelpen op zoek naar antwoorden over deze samenwerking. We presenteren namens het WOZO-programma de resultaten van een verkenning naar het ondersteunen van zorgzame gemeenschappen. Daarna kunt u in gesprek met 3 zorgzame gemeenschappen en hun Correspondent van Vilans. Over de impact van de verbondenheid die zij in de gemeenschap nastreven, de samenwerking met gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en hoe afhankelijkheden en onafhankelijkheden daarin een rol spelen.

Voorzitter:
Frans van Zoest, projectleider Zorgzame gemeenschappen, Vilans

Sprekers:
Marian Zegwaard, senior onderzoeker, Vilans
Femke de Wit, themacoördinator persoonsgericht en integraal werken, Vilans

NGOLT 2024 Sessie O2

Engelstalige sessie

Ouderen als hoeksteen van de samenleving: gemeenschapszorg in Ethiopië

In Ethiopië vormen ouderen met hun levenswijsheid al eeuwenlang het hart van hun gemeenschap. Zij worden als raadgever betrokken bij belangrijke beslissingen of het oplossen van conflicten. De gemeenschap zorgt voor hun ouderen, terwijl een formeel zorgsysteem ontbreekt. Deze traditie komt echter steeds meer onder druk te staan, onder andere door opleiding en werk buitenshuis van de jongere generatie. Hoe gaat Ethiopië om met deze veranderingen en toenemende vergrijzing? En zou gemeenschapszorg ook in Nederland mogelijk zijn?

Spreker:
Ephrem Tesfay, onderzoeker, Vilans

NGOLT 2024 Sessie R1

Rondetafel

LoL, Lust op Leeftijd

Rond het thema intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd rust nog vaak een taboe. En dat terwijl bewezen is dat dit ook op latere leeftijd een belangrijk onderdeel is van het leven en positief kan bijdragen aan het welzijn van ouderen. We gaan in op welke informatie er nodig is en welke belanghebbenden en experts er nodig zijn om samen in actie te kunnen komen

De resultaten van dit gesprek worden opgenomen in het lopende onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Voor meer informatie over dit onderzoek zie: https://www.leydenacademy.nl/seksualiteit-en-intimiteit/

Voorzitters:
Elena Bendien, sociaal en cultureel gerontoloog, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Jana Kerssies, onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Maximaal 12 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie R2

Rondetafel

Op zoek naar de Verborgen Verbinding tussen oud en jong

Achter elke vraag schuilt een verhaal, in elk verhaal zit een verbinding’
Zolang we niets van elkaar weten komen we er ook niet achter wat we gemeen hebben. Juist door in gesprek met elkaar te gaan zien we waar raakvlakken trefpunten worden en waar onbekend bemind wordt. Tijdens deze interactieve sessie gaan we met het publiek op zoek naar deze Verborgen Verbindingen tussen jong en oud. Het belooft een inspirerende sessie te worden en; naast wie zit jij eigenlijk?

Verborgen Verbinding is een project van Stichting Watershed & Leyden Academy on Vitality and Ageing ondersteund door het Jo Visser Fonds.

Sprekers:
Evelien Kelfkens, onderzoeker, Leyden Academy
Mirjam van Dijk, producent en programmeur, Stichting Watershed
Juliet Gagnon, artistic director, Stichting Watershed

Maximaal 12 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie W1

Werksessie

Wat leren we van andere vrijwilligers in Europa?

Met de druk op zorgstelsels organiseren lokale groepen vrijwilligers noodgedwongen steeds vaker zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in hun buurt. Coördinatoren, die vrijwilligers begeleiden, zijn gepassioneerd en toegewijd. Maar hoe komen ze tot de juiste kennis en vaardigheden? Hoe worden ze ondersteund?

Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Hoe doen ze dat eigenlijk in andere landen? In deze interactieve sessie nemen we een kijkje in de diverse wereld van welzijnswerk voor kwetsbare ouderen. Ben je een wijk coördinator, een activiteitenbegeleider die op zoek is naar inspiratie of zelf als vrijwilliger voor ouderen actief?

Leer met ons mee van de innovatieve ervaringen in Europa en deel uw inzichten en leerervaringen op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, het vergroten van de onafhankelijkheid van ouderen en het bevorderen van een sociaal netwerk.

Sprekers:
Liesbeth Gaasbeek, directeur, Stichting Gouden Dagen
Brenda Emmen, coördinator WSP Vollenhove – stichting MeanderOmnium

Maximaal 60 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie W2

Werksessie

Hoe je eenzaamheid onder oudere migranten kunt doorbreken

Eenzaamheid bij oudere migranten komt vaak voor. En tot voor kort lukte het vrijwel niet om dat te doorbreken. De interventie Samen tegen Eenzaamheid bewijst dat het wel kan en laat zien hoe een co-creatieve benadering en participatieve aanpak bijdraagt aan verbinding tussen oudere migranten en hun omgeving. Ervaar in deze interactieve sessie hoe krachtig mensen kunnen worden als je actief met ze samenwerkt om uit het isolement te komen en hoe eenzaamheid zelfs wordt omgezet in vriendschappen.

Voorzitter:
Sjaiesta Nanhekhan, onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Maximaal 40 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie W3

Werksessie

De wijk als Thuis

De wijk is meer dan alleen een plek om te wonen. Wanneer de wijk je thuis is dan wil je daaraan bijdragen, helpen er goed voor te zorgen. Maar hoe ver kun je gaan? En hoe creëer je samen met anderen een wijk waar iedereen zich thuis voelt? In deze inspiratiesessie nemen ouderen, projectleiders en (actie)onderzoekers je letterlijk en figuurlijk mee op reis door de wijk met alle belangrijke partners. Zelf vormgeven aan je leven én verbonden blijven met de plek en mensen die belangrijk voor je zijn. Dat staat centraal in deze interactieve workshop.

Sprekers:
Ingeborg van der Oord, actieonderzoeker en eigenaar, Warkhouse
René Reumer, founding Partner & Impactstrateeg, Warkhouse
Ad van Elzakker

Maximaal 25 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie W4

Werksessie

Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Maar hoe breng je een netwerk in kaart, en hoe vergroot en versterk je het? Voor jezelf of voor een ander. We nemen je mee in de Wegwijzer ‘Aan de slag met het sociale netwerk’, delen tips en valkuilen en je gaat zelf actief aan de slag.

Sprekers:
Inge Redeker, expert, Vilans
Paula Gerring, adviseur Leren en Veranderen, Vilans
Esra van Koolwijk, projectmedewerker, Movisie

Maximaal 30 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie W5

Werksessie

(Zorg)technologie: op zoek naar passende oplossingen

We gaan tijdens deze workshop samen in gesprek over (zorg)technologie en hoe het jouw leven gemakkelijker kan maken. Wat heb jij nodig om jouw dagelijkse routine te verbeteren of te vereenvoudigen? Na deze discussie presenteren we bestaande (zorg)technologieën en wat je daarmee kunt. Vervolgens verkennen we of het huidige aanbod voldoet aan de behoeften van ouderen, mantelzorgers en zorgverleners. Is er een match? Zo niet, wat zou jou dan wel kunnen helpen?
Ontdek hoe (zorg)technologie jouw leven kan verbeteren en schrijf je nu in voor deze sessie!

Sprekers:
Luca van Breda, ontwerper digitale zorg & innovatie, Vilans
Xandra van Megen, ontwerper & onderzoeker digitale zorg, Vilans

17.00 uur         Einde conferentie en aanvang netwerkborrel

De sprekers van de conferentie

Alkemade

Floris Alkemade

Architect & stedelijk ontwerper, voormalig Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs

Meurs

Pauline Meurs

Emeritus hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Westerlaken

Anneke Westerlaken

Voorzitter, ActiZ

Woertman

Liesbeth Woertman

Emeritus hoogleraar psychologie, Universiteit Utrecht en auteur van ‘Wie ben ik als niemand kijkt?’

Zomerplaag

Siri Zomerplaag

Sociaal & duurzaam ontwerper, deelnemer Nationale DenkTank 2023 ‘Betekenisvol ouder worden’ en initiatiefnemer ‘Buurtwortels’

Abma

Tineke Abma

Directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum

Beek

Krijn van Beek

Voorzitter, Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

Bendien

Elena Bendien

Sociaal en cultureel gerontoloog, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Breda

Luca van Breda

Ontwerper digitale zorg & innovatie, Vilans

Dijk

Mirjam van Dijk

Producent en programmeur, Stichting Watershed

Elzakker

Ad van Elzakker

Emmen

Brenda Emmen

Coördinator WSP Vollenhove – Stichting MeanderOmnium

Gaasbeek

Liesbeth Gaasbeek

Directeur, Stichting Gouden Dagen

Gagnon

Juliet Gagnon

Artistic Director, Stichting Watershed

Geluk

Anjo Geluk

Voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Gent

Matthijs van Gent

Projectleider Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, RVO (EHA i.o.v. min.VWS en BZK)

Gerring

Paula Gerring

Adviseur Leren en Veranderen, Vilans

Hofman

Els Hofman

Senior projectleider, Movisie

Kelfkens

Evelien Kelfkens

Onderzoeker, Leyden Academy

Kerssies

Jana Kerssies

Leyden Academy on Vitality and Ageing
Ketelaar

Pim Ketelaar

Programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Koolwijk

Esra van Koolwijk

Projectmedewerker, Movisie

Lamers

Tabitha Lamers

Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

Loon

Petra van Loon

Landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

Marvelde

Désirée te Marvelde

Programmamanager, ZonMw

Megen

Xandra van Megen

Ontwerper en onderzoeker digitale zorg, Vilans

Nanhekhan

Sjaiesta Nanhekhan

Onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Nijhof

Geesje Nijhof

Lid, Raad van Ouderen

Oord

Ingeborg van der Oord

Actieonderzoeker en eigenaar, Warkhouse

Oosten

Jetske van Oosten

Impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

Ploeg

Maarten Ploeg

Programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Redeker

Inge Redeker

Expert, Vilans

Reumer

René Reumer

Founding Partner & Impactstrateeg, Warkhouse

Ruiter

Guido de Ruiter

Zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg, lid Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen.

Tesfay

Ephrem Tesfay

Onderzoeker, Vilans

Vreeswijk-Manusiwa

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Oprichtster van SOMNL.nu en programmaleider diversiteit en dementie bij Ben Sajet Centrum Amsterdam

Wal

Hanneke van der Wal-Huisman

UMGC

Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Wit

Femke de Wit

Themacoördinator persoonsgericht en integraal werken, Vilans

Zegwaard

Marian Zegwaard

Senior onderzoeker, Vilans

Zoest

Frans van Zoest

Projectleider Zorgzame gemeenschappen, Vilans

Onze partners

AAL
Agora
BeterOud
Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Erasmus School
GGD Flevoland
KBO-PCOB
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Koepel Gepensioneerden
Leyden Academy
Ministerie van VWS
Movisie
Nationaal Ouderen Fonds
NOV
Platform 31
Raad van Ouderen
ROS Netwerk
Sociaal Werk Nederland
SOMNL
Stichting Educatie Zorg en Welzijn
VeiligheidNL
Vilans
Vita Valley
ZonMw

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 13.750 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen, maar met ouderen. 

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Maardijk 62
7606 KW Almelo
Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

We houden je graag op de hoogte