Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Verandering en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden in de regio zelf, daarom willen we regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis delen en meteen samen in actie komen. Tijdens deze regionale bijeenkomsten komen inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke en praktische kennis over wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan bod. Ook ouderen zelf leveren een actieve bijdrage.

De regiotour ‘Een nieuwe generatie langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp.
Bent u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:
* Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
* Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
* Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
* Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

 

De regiotour is een initiatief van de partners van BeterOud, regionale ouderendelegaties, de programma’s van ZonMw, Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en lokale en regionale (kennis)partners.
Het overzicht van alle bijeenkomsten vindt u hier, met de regionale ouderennetwerken als vertrekpunt van de indeling van de regiotour

Wij bieden online een uitgebreide programmering aan. Dus u kunt de conferentie vanuit huis volgen en met andere deelnemers virtueel in gesprek gaan.

Partners regiotour:

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

Onze partners

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Hoogstraat 23
5384 BJ Heesch 

Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01