Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen je van harte uit om op dinsdag 13  juni 2023 in congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch van 09.30 tot 17.00 uur samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen.
De komende editie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de 3e levensfase. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

 

Het thema van de editie dit jaar is ‘Pionieren met de levensfase’.

Enkele vragen die hierbij centraal staan zijn:
– Hoe kun je jezelf en ouderen voorbereiden op ouder worden? 
– Hoe kunnen jij en ouderen invulling geven aan de derde levensfase?
– Wat betekent dit bijvoorbeeld voor je woon- en leefomgeving, werk en pensioen?

In de middag kies je drie sessies over onderwerpen als:

 • Langer thuis: wat is dat en hoe werkt dat? Wat willen ouderen écht?

 • Hoe en op welke manier moeten niet-professionals toegerust worden om hun rol te kunnen nemen?

 • Cultuur sensitieve zorg

 • Hoe ondersteunt digitale zorg in toenemende mate de levensloop. Dit vraagt andere aanpak in ontwerp. Welke tech laat ouderen in toenemende mate voor ouderen/naasten/professionals van betekenis zijn?

 • Welke behoeften heeft ‘de normale oudere’ (niet helemaal vitaal meer, maar nog wel zelfredzaam) om langer, veiliger en prettiger thuis te kunnen blijven wonen?

 • Trends rondom ouderen met een beperking en/of GGZ problematiek
 • Onbekend Talent – grijp de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op jouw eigen werkvloer
 • Digitale laaggeletterdheid

 • Narratieve verantwoording in de zorg

 • Welke rol heeft kunst en cultuur in de zorg

 • Doorontwikkeling zinvolle dagbesteding dementie in relatie tot mantelzorg

 • Hoe ga jij om met ethische aspecten van digitale zorg?

 • Reablement: Het roer om of oude wijn in nieuwe zakken?

 • Langer Thuis met inzet van Technologie

 • Pioniers hebben domeinoverstijgende samenwerking nodig!

 • Regionale aanpakken om langer thuis te kunnen blijven wonen

 • Alleenstaande mantelzorger

 • Preventie

 • Hoe kunnen zorgprofessionals zichzelf ontwikkelen en het werk aantrekkelijker houden?

 • Zorgzame gemeenschappen

 • Informele zorg en 3e levensfase

 • Hoe ga je om met jouw levensloop?

 • Innovatie, hoe dit te ontwikkelen en te borgen in jouw organisatie

 • Leer van de ervaringen van de regionale ouderendelegaties

 • Rondetafelgesprekken met Raad van Ouderen

 • Valpreventie
 • Andere kijk op leven en werken

 • Persoonsgericht integraal leven en werken, rol van ouderen en zorgverleners

 • Anders kijken naar generaties en hoe generaties van elkaar leren

 • Eén tegen Eenzaamheid

 • Veilige mobiliteit

 • Juiste Hartzorg op de Juiste Plek
 • Ondervoeding

 • Intimiteit / seksualiteit

Benzakour

Mohammed Benzakour

Auteur ‘Yemma’

Lamers

Tabitha Lamers

Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

Meurs

Pauline Meurs

Emeritus hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Timmerhuis

Véronique Timmerhuis

Algemeen directeur, ZonMw

Bendien

Elena Bendien

Sociaal en cultureel gerontoloog, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Berkelaar

Marloes Berkelaar

Junior adviseur Strategie en samenwerking, Vilans

Bierhof

Ilse Bierhof

Senior researcher eHealth, Vilans

Breda

Luca van Breda

Junior ontwerper, Vilans

Conkova

Nina Conkova

Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Cornelisse

Lotte Cornelisse

Senior adviseur eHealth en Innovatie, Vilans

Dahmen

Sandra Dahmen

Senior adviseur Strategie en Netwerken, Vilans

Dohmen

Marleen Dohmen

Onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Eijnde

Charlotte van den Eijnde

Wetenschappelijk onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Groot

Barbara Groot

Wetenschappelijk onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Hofman

Els Hofman

Senior projectleider, Movisie

Hogendoorn

Susanne Hogendoorn

GGD West-Brabant

Huijg

Josanne Huijg

Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Lindenberg

Jolanda Lindenberg

Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Loon

Petra van Loon

Landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

Maassen

Tom Maassen

Wetenschappelijk onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Nap

Henk Herman Nap

Senior researcher Vilans

Nies

Henk Nies

Professor Organisation and Policy in Long-term Care, Vrije University, Amsterdam

Putte

Eveline van de Putte

Auteur

Sterenborg

Marieke Sterenborg

Senior adviseur, Vilans

Swart

Danielle Swart

Manager, Jo Visser fonds

Vasseur

Dianne Vasseur

Adviseur, Vilans

Verhage

Miriam Verhage

PHD Kandidaat, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Zoest

Frans van Zoest

Programmaleider Waardigheid en Trots in de Regio & Vakgroepleider Innoveren en proces Verbeteren, Vilans

Zonneveld

Nick Zonneveld

Senior onderzoeker – Onderzoek en validatie, Vilans

Onze partners

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Maardijk 62
7606 KW Almelo
Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: [email protected]eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

We houden je graag op de hoogte