Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

17 februari 2022
Regiotour Groningen & Friesland

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour Groningen & Friesland

 

Partners regiotour:

Regiotour Groningen & Friesland – donderdag 17 februari 2022

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee in het Provinciehuis te Groningen

}

09:30

Aanvang plenair programma

Woord van welkom door dagvoorzitter Evelyn Finnema, Hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs bij UMCG, Chief nursing officer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lid ouderendelegatie Gerben Boskma in gesprek met gedeputeerden van Provincie Groningen en Provincie Friesland en met Ernst van Koesveld, directeur-generaal, Ministerie van VWS over regionale en landelijke kansen en uitdagingen.

}

09:55

Regionale innovatie Strategie

Gezond ouder worden; voor sommige mensen gaat dit zonder enige moeite, terwijl anderen al vroeg kampen met ernstige gezondheidsproblemen.
Gezond ouder worden zit hem dan ook in veel factoren. Naast gezondheidsaandoeningen spelen leefstijl en voeding en bewegen hier natuurlijk een grote rol in en niet te vergeten de omgeving waarin iemand verkeert.
Gerjan Navis, internist-nefroloog, hoogleraar voeding in geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geeft een andere kijk op gezondheid, één waarin positieve gezondheid, de capability approach en inwonerparticipatie de hoofdrol spelen.

 

}

10:15

Panelgesprek: Gezondheidsbevordering, leefstijl en preventie in de praktijk

Zoals we weten komt gezond leven niet alleen voort vanuit je eigen gedrag, maar heeft omgeving, sociale relaties, de mogelijkheid om te bewegen en de invloed van natuur veel invloed op hoe je je voelt.
Het zou fijn zijn indien een gezonde leefstijl garant staat voor een vitaal gevoel op je oude dag, maar uit de praktijk weten we dat het iets complexer is dan dat. Hoe kan de GGD hier bijvoorbeeld een rol in spelen? Hoe zit eenzaamheid verbonden met vitaliteit en hoe is het om oud te worden in Nederland vanuit een andere cultuur?

Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we in gesprek met:
Karin de Ruijsscher, adviseur Publieke Gezondheid GGD Fryslân
Jos Verkuyl, geriater bij Martini Ziekenhuis
Henk Kramer, oud-huisarts en betrokken bij ouderendelegatie Groningen

Amalia Fonk-Utomo, Alzheimer’s Indonesia


}

10:45

Beeldvorming van ouderen en ouderenparticipatie

Wat is uw beeld van ‘de oudere’? Als we hier eens goed bij stilstaan kunnen we de conclusie trekken dat één beeld niet bestaat, want iedere oudere is immers uniek. Toch heeft deze beeldvorming veel invloed op in welke mate ouderen serieus worden genomen. In gesprek met elkaar gaan Geesje Nijhof, lid ouderedelegatie Groningen, Coen van den Heuvel, lid  Raad van ouderen en Mirjam Valk, regio-coördinator ouderendelegatie Groningen/Friesland in op diversiteit onder ouderen, wat je zelf als oudere kan doen aan beeldvorming en hoe je als oudere invloed kan hebben op het ouderenbeleid in eigen woonomgeving.

 

}

11:05

Koffie- en theepauze

 

}

11:35

Gemeenschapszin

Een gevoel van verbondenheid met de medemensen of gemeenschap waartoe men behoort;  als lokaal wooninitiatief is gemeenschapszin een ultiem doel om na te streven. In deze presentatie geven Daan Bultje, directeur van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Rik van Niejenhuis, directeur Vereniging Groninger Dorpen inzichten in hoe een woonomgeving zo in te richten is dat dit bijdraagt aan de gezondheid van ouderen en kijken we naar het lokale initiatief in Uitwierde hoe het daar is vormgegeven en hoe het natuurlijk gesteld is met de lokale gemeenschapszin.

 

}

11:55

Langer thuis wonen, maar hoe dan?

Ouder worden in je eigen omgeving, in je eigen huis en met je eigen sociale netwerk in de buurt. Een idee waar veel ouderen vrolijk van worden. Dit kan echter in de praktijk soms nog een uitdaging zijn.
In een wereld waar er steeds meer mensen ouder worden die langer thuis willen wonen is het van belang om te kijken wat deze nieuwe generatie ouderen nu echt nodig heeft om dit doel te realiseren. Het vraagt om een andere manier van wonen, een waar de buurt, het sociale netwerk, technologie en tussenvoorzieningen een essentiële rol in spelen.

Onder leiding van de dagvoorzitter gaan we in gesprek met:
Jos Verkuyl, geriater bij Martini Ziekenhuis
Michel Dijkman,programmamanager Sûnenz, bestuurslid Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
Roeli Mossel, directeur-bestuurder Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties
Paul van der Veldt, coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar, een initiatief voor woongemeenschappen in Oost-Groningen
Rudy Boers, coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar, een initiatief voor woongemeenschappen in Oost-Groningen

 

}

12.15

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over mooie regionale projecten.

}

12:30

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.

}

13:15

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

RTGR 2022 Sessie 1.01

Sessie 1.01

eHealth en digitalisering - AAL

Tijdens de pandemie werd ineens zichtbaar hoe essentieel technologie eigenlijk is, zeker ook voor ouderen. Niet elke oudere voelt zich echter technologievaardig en stuit daarom soms op weerstand. Wel weten we allemaal; de toekomst zit vol technologie wat veel kansen en mogelijkheden met zich meebrengt. Niet alleen is technologie voor ouderen een fijne manier om in contact te kunnen blijven met omgeving wanneer dit fysiek niet lukt, ook is technologie een uitkomst voor alle professionals die ouderen kunnen ondersteunen. Efficiënter werken, sneller bij een noodgeval zijn of een noodgeval voorkomen; alles draagt bij aan het langer thuis laten wonen van de nieuwe generatie ouderen.

René van der Most, coördinator kenniswerkplaats ehealth/Noordelijk platform zorgtechnologie

Rik Wisselink, programmamanager, Active & Assisted Living (AAL)

RTGR 2022 Sessie 1.02

Sessie 1.02

Voel jij je thuis in je eigen generatie?

In deze workshop willen we samen onderzoeken welke stereotypen wij zelf hebben over onze generatie. Weggezet worden als dor hout, stuit op grote weerstand. Daar zijn we het wel over eens. Maar er zijn ook subtielere stereotypen die we ons zelf soms ongemerkt opleggen. Bijvoorbeeld: denken dat je niet meer past op een sportschool tussen al die jonge meiden. Of: naarmate je ouder wordt verlies je vrienden, dat is een feit. Maar betekent dit ook dat je geen nieuwe vrienden meer kunt maken? Ieder van ons kent vast veel meer voorbeelden

Natuurlijk hebben niet alleen ouderen te maken met stereotypen. Hoe is dat bij andere generaties en zijn er overeenkomsten? Wellicht meer dan we denken.

We willen in onze workshop ook onderzoeken of er mogelijkheden om hier samen in op te trekken.

Akkie Hofstee, Groningen Plus

Mieka Vroom, Groningen Plus

 
RTGR 2022 Sessie 1.03

Sessie 1.03

Baanbrekend perspectief; Investering doorloop naar 3e levensfase

Investeringsimpuls in jezelf voor je met pensioen gaat, met een doorloop naar 3e levensfase en betekenisvolle impact voor mensen in de 4e levensfase. Baanbrekend Perspectief richt zich op oudere werknemers die nog een paar jaar voor hun pensioen zitten en in plaats van af te vloeien, nieuwe perspectieven krijgen aangereikt. Vijf noordelijke werkgevers doen hieraan mee. De werknemers breken met hun baan en ontdekken nieuwe talenten die ze in het zorgbos praktiseren, waar ze ook na hun pensioen veel voldoening uit halen. Elke oudere coacht ook twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Karin Kalverboer, Platform Pouwer ZIF

Albert-Jan Abma, Time Tools Innovation

}

14:15

Koffie- en theepauze

}

14:45

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

RTGR 2022 Sessie 2.01

Sessie 2.01

Expertisecentrum Embrace – de kracht van muziek

Muziek brengt mensen bij elkaar, ontroert en geeft zelfvertrouwen. Muziek is ook goed voor onze gezondheid en ons welzijn, dat geldt zeker ook voor kwetsbare mensen. Dit is iets wat het expertisecentrum Embrace meerdere malen al bewezen heeft met hun initiatieven op plekken waar het er echt toe doet. Door innovatieve muziekprogramma’s en trainingen te ontwikkelen, samen met professionele en amateurmusici, mantelzorgers, zorgmedewerkers en studenten maken zij voor veel kwetsbare mensen het verschil. Een mooi praktijkvoorbeeld van de gunstige effecten van kunst en cultuur op de maatschappij.

Margot Hoiting, directeur Embrace Nederland

RTGR 2022 Sessie 2.02

Sessie 2.02

Ontwerpsessie: de toekomst van het langer thuis wonen

Waar we in het ochtendprogramma hebben geluisterd naar een interessant gesprek over wonen, gaan we nu in gesprek mét jullie. De komende periode is namelijk van essentieel belang; een waar de politiek haar koers vastlegt voor de komende vier jaar, zo ook over het thema wonen. Om die reden gaan we tijdens deze sessie samen aan de slag, om behoeftes, inzichten en eisen in kaart te brengen als het gaat om het realiseren van het langer thuis blijven wonen. Deze sessie is voor iedereen die hier graag over meedenkt, elke input is waardevol. Het eindresultaat van deze sessie: een oproep aan de politiek met alles wat we nodig hebben om langer thuis te blijven wonen.

John van Meurs, lid ouderendelegatie Groningen

Eelke Wiersma, bestuurslid Waardig Wonen en lid ouderendelegatie Friesland Groningen

Isa Vriese, Design Thinker, Conceptontwikkelaar & Creatief Producent, SEZW

RTGR 2022 Sessie 2.03

Sessie 2.03

Praktijkvoorbeelden ouderenparticipatie

Tijdens het vormgeven van ouderenparticipatie loopt men regelmatig tegen obstakels aan. Hoe ga je om met deze uitdagingen? Op welke manier kan ouderenparticipatie het best ingericht worden en wat kunnen we leren van succesvoorbeelden? In deze sessie gaan we hier verder op in.

}

15.45

Einde regiotour

 

Regiotour
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, et cetera.

Programma
We zijn het programma voor u aan het samenstellen, binnenkort vindt u hier meer informatie

 

Regio Groningen & Friesland
De inspraak van ouderen staat centraal bij Platform Pouwer. Er is steeds meer aandacht voor de kennis en ervaring van ouderen. Plannen en projecten worden niet over maar samen mét ouderen gemaakt. Op die manier sluit het beter aan bij hun wensen en behoeften.

Platform Pouwer is de plek voor activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals. Een stem die gehoord mag worden, en dat kan via Platform Pouwer.

Ouderendelegatie
Een club actieve jonge en oudere 65-plussers, mensen met een dosis aan eigen ervaring en een eigen netwerk, vanuit verschillende achtergronden en visie, die de stem van ouderen vertegenwoordigt in hun regio/provincie. Zij voeden ook de agenda van de Pouwer Regiotafels en denken mee met de landelijke Raad van Ouderen.
De provincies Friesland en Groningen vormen samen een delegatie, en de provincies Drenthe en Overijssel zijn ook samengevoegd in een delegatie.

Meer informatie over Platform Pouwer vindt u hier. 

 

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Abma

Albert-Jan Abma

Time Tools Innovation
Boers

Rudy Boers

Coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar, een initiatief voor woongemeenschappen in Oost-Groningen
Boskma

Gerben Boskma

Lid ouderendelegatie
Bultje

Daan Bultje

Directeur, Healthy Ageing Network (HANNN) en lokale initiatieven
Dijkman

Michel Dijkman

Programmamanager Sûnenz, bestuurslid Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
Finnema

Evelyn Finnema

Hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs bij UMCG, Chief nursing officer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Fonk-Utomo

Amalia Fonk-Utomo

Alzheimer’s Indonesia
Heuvel

Coen van den Heuvel

Lid, Raad van ouderen
Hofstee

Akkie Hofstee

Groningen Plus  
Hoiting

Margot Hoiting

Directeur, Embrace Nederland
Kalverboer

Karin Kalverboer

Coördinator, Platform Pouwer en directeur, Zorg Innovatie Forum

Koesveld

Ernst van Koesveld

Directeur-generaal, Ministerie van VWS
Kramer

Henk Kramer

Oud-huisarts, betrokken bij ouderendelegatie Groningen
Meurs

John van Meurs

Lid ouderendelegatie Groningen
Mossel

Roeli Mossel

Directeur-bestuurder, Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties
Most

René van der Most

Coördinator, kenniswerkplaats ehealth/Noordelijk platform zorgtechnologie.
Navis

Gerjan Navis

Internist-nefroloog, hoogleraar voeding in geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Niejenhuis

Rik van Niejenhuis

Directeur, Vereniging Groninger Dorpen
Nijhof

Geesje Nijhof

Lid, ouderedelegatie Groningen
Ruijsscher

Karin de Ruijsscher

Adviseur Publieke Gezondheid GGD Fryslân
Valk

Mirjam Valk

Regio-coördinator ouderendelegatie Groningen/Friesland, senior adviseur, Zorg Innovatie Forum
Veldt

Paul van der Veldt

Coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar, een initiatief voor woongemeenschappen in Oost-Groningen
Verkuyl

Jos Verkuyl

Geriater, Martini Ziekenhuis
Vriese

Isa Vriese

Design Thinker, Conceptontwikkelaar & Creatief Producent, SEZW
Vroom

Mieka Vroom

Groningen Plus
Wiersma

Eelke Wiersma

Bestuurslid Waardig Wonen, lid ouderendelegatie, Friesland Groningen
Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Schrijf u nu in voor de Regiotour Groningen & Friesland

Bouw samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
De regiotour is geheel online te beleven.

Groepsinschrijving
Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op contact@sezw.nl en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

Leveringsvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

Over de Regiotour

Groningen & Friesland

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van