Regiotour

Delen, verbinden en borgen in regionale netwerken

In de regiotour brengen we zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen bij elkaar. Daar worden kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Verandering en innovatie kunnen alleen gerealiseerd worden in de regio zelf, daarom willen we regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis delen en meteen samen in actie komen. Tijdens deze regionale bijeenkomsten komen inspirerende praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke en praktische kennis over wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan bod. Ook ouderen zelf leveren een actieve bijdrage.

De regiotour ‘Een nieuwe generatie langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp.
Bent u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:
* Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
* Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
* Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
* Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

 

De regiotour is een initiatief van de partners van BeterOud, regionale ouderendelegaties, de programma’s van ZonMw, Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en lokale en regionale (kennis)partners.
Het overzicht van alle bijeenkomsten vindt u hier, met de regionale ouderennetwerken als vertrekpunt van de indeling van de regiotour

Wij bieden online een uitgebreide programmering aan. Dus u kunt de conferentie vanuit huis volgen en met andere deelnemers virtueel in gesprek gaan.

Partners regiotour:

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

Indeling regio’s

Bij de indeling van regio’s hebben we regionale netwerken en ouderendelegaties van het Nationaal Programma Ouderenzorg (BeterOud) als vertrekpunt genomen.

De indeling van deze regionale netwerken en ouderendelegaties is als volgt:

 Ja houd mij a.u.b. op de hoogte van de regiotour bij mij in de buurt