Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

16 maart 2021
Online regiotour Zuidwest-Nederland

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour Zuidwest-Nederland

 

Initiatiefnemers regiotour:

Dinsdag 16 maart 2021

}

09:00

Opening platform

U kunt:
• een bezoek brengen aan de virtuele informatiemarkt
on demand materiaal bekijken

}

10:00

Aanvang programma

Opening door de dagvoorzitter
Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)/Erasmus Universiteit, tevens bestuurslid GENERO

}

10:10

Talkshow: De derde levensfase: het geschenk van de eeuw 

De beste manier om langer thuis te blijven is om langer vitaal te blijven. Maar wat houdt mensen vitaal? Drie waarden zijn daarbij van essentieel belang: Autonomie (zodat je kan zijn wie je bent), Verbondenheid (zodat je kan leven met wie je wil) en Ertoe Doen (zodat je leven betekenis heeft). Het aantal mensen dat vitaal is en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt groeit snel. Vitalo’s worden ze ook wel genoemd. Hoe ze vitaal blijven wordt nu vaak gezien als een individuele opdracht, maar de inrichting van de samenleving bepaalt mede hun keuzes. In deze talkshow wordt uiteengezet hoe andere keuzes rond wonen (meer co-wonen en geclusterd wonen) en andere keuzes rond betaald en onbetaald werk (meer flexibiliteit in inzet en meer variëteit van rollen) vitalo’s kan helpen om vitaal te blijven. De inrichting van de derde levensfase bepaalt immers hoe snel de vierde fase (met meer kwetsbaarheid en afhankelijkheid) aanbreekt en hoe die vierde fase eruit ziet. 

Pieter Hilhorst, verantwoordelijk raadslid voor het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

In gesprek met ouderen en jongeren.

}

10:35

Korte pauze

}

10:40

Sessieronde 1

U maakt een keuze uit interactieve sessies, onder andere:

Waarom moeilijk doen als het samen kan?
Netwerksamenwerking in Capelle a/d IJssel
Samenwerking klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Het gaat verder dan het hebben van korte lijntjes, elkaar kennen of samen een oudere begeleiden. De zorg voor ouderen is vaak zo complex dat het vraagt om afstemming over domeinen heen. In deze workshop gaan we daarom in op het thema netwerksamenwerking. U krijgt niet alleen te horen wat u moet doen, hoe dat in de praktijk uitpakt maar vooral ook hoe u zelf aan de slag kunt!

Aan de hand van de theorie wordt u meegenomen in de interessante en uitdagende wereld van netwerksamenwerking.

Voorzitter:
Willemijn Looman, adviseur, ZorgImpuls
Sprekers:

Anne-Fleur Klandermans, adviseur, ZorgImpuls
David Keers, beleidsadviseur Maatschappelijk Ondersteuning, Gemeente Capelle aan den IJssel
Netty Verschoor, manager Welzijn & Zorg en Bovenwijkse Functies, St. Welzijn Capelle

Sessie Academische Werkplaats Ouderen(zorg) Zeeland (AWOZ): onderzoek in de driehoek praktijk, onderzoek en beleid
Na een korte introductie op de aanpak en thematiek van AWOZ, presenteren we op interactieve wijze (met vragen en stellingen) twee onderwerpen die we binnen AWOZ oppakken in de driehoek tussen praktijk, onderzoek en beleid.

Allereerst tonen we de aanpak en resultaten van buddyprojecten tussen thuiswonende ouderen en studenten, inclusief de onderwijs­inbedding om ouderenzorg aantrekkelijk te maken als toekomstig werkgebied.

Het tweede voorbeeld gaat over eenzaamheid in verpleeghuis­settings, een onderbelicht en onontgonnen terrein waarvoor we binnen AWOZ een aantal projecten opzetten. Bij dit thema belichten we ook met elkaar de impact van de Covid-19 pandemie.

Voorzitter:
Gerda Andringa, lector Ouderenzorg, University College Roosevelt Middelburg/ HZ University of Applied Sciences, wetenschappelijk coördinator van AWOZ
Sprekers:
Toon Holman, voormalig buddie-student van de UCR Middelburg, thans Donders Instituut, Nijmegen
Robbert Huijsman, hoogleraar Management & organisatie van ouderenzorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter van AWOZ
Nathalie van de Zande, docent HZ University of Applied Sciences, coördinator van AWOZ

Digitaal het nieuwe normaal?
In de coronacrisis heeft het gebruik van digitale zorg een vlucht genomen, bijvoorbeeld in de vorm van beeldbellen. De vraag is of deze ontwikkelingen duurzaam blijken. Als het aan minister voor Medische Zorg Tamara van Ark ligt wel. “De gezondheidszorg moet digitaal fit gemaakt worden”. Het toenemende aantal ouderen in combinatie met de groeiende tekorten aan personeel en mantelzorgers, zetten de zorg steeds meer onder druk. Slimme, digitale zorg in te zetten kan bijdragen aan betere toegang tot goede zorg.
Digitale zorg brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee waar de ROSsen in de regio Zuid-West Nederland zich mee bezig houden.

Voorzitter:
Riky de Veth, kennismanager, Robuust
Spreker:
Wouter Meijer, adviseur, ZorgImpuls

 

Langer Gezond

GGD West-Brabant

}

11:25

Koffiepauze

}

11:40

Talkshow: Oud worden in Nederland vanuit een andere cultuur 

Wat betekent het om oud te worden in Nederland wanneer je hier vanuit een ander land terecht bent gekomen en andere rituelen en waarden hebt als het gaat om zorg, wonen met zorg, je thuis voelen, zingeving, etc? Wat betekent het voor diegenen die de zorg verlenen?

Marilyn Haimé, lid Raad van Ouderen speciaal ten behoeve van de stem van oudere migranten, lid comité van aanbeveling van NOOM en voormalig directeur inburgering en integratie bij de rijksoverheid

Gevolgd door korte interviews met professionals met verschillende achtergronden.

  }

  11:55

  Korte pauze

  }

  12:00

  Sessieronde 2

  U maakt een keuze uit interactieve sessies, onder andere:

  Langer thuis – met nieuwe woonvormen voor én met ouderen 
  “Zelfstandig wonen in een flat waarbij het niet nodig is een jas aan te trekken voor een kopje koffie of om sociale contacten op te zoeken”. Dit gaf een oudere aan als haar wens voor de toekomst. Ouderen wonen steeds langer thuis; al gaf de commissie Bos daarbij aan dat langer thuis niet per definitie betekent ‘blijven wonen in het huis waar je altijd gewoond hebt’. Het is van belang dat ouderen ook nieuwe woonvormen ontdekken die in sociale en fysieke zin tegemoet kunnen komen aan de hun behoeften. Het betrekken van ouderen is hierin een uitdaging. Daarnaast is het realiseren van nieuwe woonvormen complex op het raakvlak van stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende markt- en zorgpartijen zijn betrokken. In deze sessie gaan we in het betrekken van verschillende partijen en ouderen in het bijzonder om nieuwe woonvormen te realiseren. Er is ook aandacht voor ouderenhubs: een centrale plek in de wijk met allerlei voorzieningen voor ouderen.

  Sprekers:
  Désirée van Dijk, procesmanager Ouderenhubs, Gemeente Rotterdam

  Katja Rusinovic, socioloog en lector Grootstedelijke Ontwikkelingen, de Haagse Hogeschool
  Marlène de Vette, beleidsmedewerker Samenleving, Gemeente Maassluis
  Irene Wiezer, senior beleidsadviseur wmo, Gemeente Rotterdam

  Technologie implementeren? Start met leren!
  Bij thema’s als dementie, eenzaamheid en langer thuis kan ICT innovatie een belangrijke rol spelen. Maar waar begin je? Hoe breng je behoefte in kaart en vind je de juiste oplossing voor deze behoefte? Hoe breng je co-creatie met de doelgroep teweeg? Hoe zorg je voor goede digivaardigheden bij zowel ouderen als zorgprofessionals? En waar begin je voor duurzame financiering en het maken van goede businesscase?

  Sprekers:
  Kitty van der Made, docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool
  Miriam Reelick, onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool
  Rik Wisselink, programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw
  en een bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds

   

  Lokale en regionale netwerken

  }

  12:45

  Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

  U kunt een bezoek brengen aan de virtuele informatiemarkt op het platform. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. De experts gaan graag virtueel met u in gesprek en u kunt informatie bekijken en downloaden.

  Tevens hebben wij u voor een inspirerend pauzeprogramma samengesteld met een openhartige talkshow met ouderen.

  Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’

  Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van het GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum staan klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.
  Bij GENERO zijn we in beweging met en voor ouderen in de regio Zuid-West Nederland. Het forum is een krachtig onderdeel van ons netwerk en fungeert als klankbord en denktank voor onze partners. En tijdens de regiotour zijn een aantal leden van het forum ook beschikbaar voor uw vragen.

  Voorzitters:
  Hanna van Dijk, coördinator, GENERO

  Willemijn Looman, adviseur, ZorgImpuls
  Sprekers:
  o.a. Cor Heukels, voorzitter, GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum
  Mohamed El Wakidi, lid, Ouderen- en Mantelzorgforum

   

  }

  13:30

  Gesprek: Wonen en technologie

  Conny Helder, Raad van Bestuur, TanteLouise en bestuurslid, ActiZ

   }

   13:45

   Parade van pitches

   Een parade van inspirerende, korte verhalen van (sociale)innovaties waarbij de oudere centraal staat. Met o.a.:

   – Coronaspondentie
   Briefwisselingen tussen jong en oud tijdens de coronaperiode.

   Herman Meinhardt, lid GENERO ouderen-/mantelzorgforum en Raad van Ouderen
   Oemar van der Woerd, promovendus Healthcare Governance, ESHPM

   – De inspiratiebus
   De inspiratiebus laat je zien dat met behulp van eenvoudige techniek je misschien wel langer en veilig met plezier in je eigen woning kunt blijven wonen.
   Rob van Uden, projectmanager Innovatiecentrum, Amarant

   – Extended Twinning
   Een leernetwerk van ervaringsdeskundigen, professionals, docenten en studenten uit het sociale en het zorgdomein, waarbinnen op verschillende manieren gewerkt wordt aan het versterken van samenhangende zorg voor thuiswonende ouderen. “Twinnen”: van elkaar leren door elkaar te bevragen en met elkaar mee te kijken in elkaars werkpraktijk!
   Irene Batenonderzoeker en projectleider, lectoraat Wijkzorg – Hogeschool Rotterdam

   – Samen op Eén Lijn – St. Annaland
   Voor kwetsbare ouderen is de behoefte aan welzijn en zorg niet van elkaar te scheiden. Waarom scheiden de aanbieders het dan wel? Met ons initiatief ‘Samen op Eén Lijn’ komen we met een naadloos aanbod van beiden.
   Dolf Becx, projectmanager, de Schutse Zorg Tholen

   – Kracht van de community
   Kansen en meerwaarde zien in combinaties van functies als katalysator van community vorming. Met als voorbeeld Woonzorgcentrum Scheldehof in Vlissingen.
   Dorte Kristensen, architect directeur, Atelier Pro

     

   }

   14:00

   Korte pauze

   }

   14.05

   Sessieronde 3

   U maakt een keuze uit interactieve sessies, onder andere:

   Regioregie
   Regionalisering is in opkomst, marktwerking is op z’n retour. Bij de komende verkiezingen ontstaat er vast weer een politiek debat over stelselwijzigingen, maar zorgaanbieders en verzekeraars zijn al volop bezig met regionale samenwerking en integrale zorg. Dat lijkt de manier om het hoofd te bieden aan toenemende vergrijzing en krimpende arbeidsmarkt.

   In deze parallelsessie nemen sprekers u mee in hun aanpak en voorbeelden van regionalisering in Zeeland. Hoe doet CZ zorgverzekeraar dat en hoe helpt een regiovisie of regiobeeld bij het stellen van prioriteiten voor samenwerking?
   Dan volgen twee praktische voorbeelden om het nut van regionalisering te laten zien, extra relevant door Covid:

   –  regionaal coördinatiecentrum voor ouderenzorg: de Zeeuwse Zorgcentrale
   –  de regionale aanpak van dementie in Zeeland

   We eindigen met gezamenlijke discussie over de (af)geleerde lessen in regionalisering, ook met u als deelnemer.

   Voorzitter:
   Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, Erasmus Universiteit
   Sprekers:
   Monique van Doorn, directeur, Zeeuwse Zorgschakels
   Koen Kasper, senior implementatie consultant van Opera.
   Dirk de Korne, directeur Zorg & Welzijn, SVRZ en universitair docent, Erasmus Universiteit
   Edwin Leutscher, manager regioregie, CZ

   Samenwerken in de wijk
   In Zoom-In bedenken wijkbewoners en organisaties binnen zorg, welzijn en wonen samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Waar hun vraag centraal staat en niet het aanbod van organisaties. Samen werken ze aan een wijk waar mensen lekkerder in hun vel zitten. Waar ze zich veilig voelen en waar ze zelf mee kunnen doen. Zoom-In is gestart in twee wijken van Bergen op Zoom: Gageldonk en Warande.

   Tijdens deze workshop hoort u de werkwijze en ervaart u wat deze methodiek aan andere inzichten en oplossingen oplevert voor (kwetsbare) ouderen.

   Sprekers:
   Franca van Rosmalen, kennismanager, Robuust
   Lianne van der Wijst, kennismanager, Robuust

    

    

   Al doende leert men
   De zorg en ondersteuning voor ouderen verbeteren, hoe doe je dat? In deze sessie delen we kennis en ervaringen van het Conforte Innovatielab, Samen Leren in de wijk in Breda en het huisartsenprogramma ouderenzorg Rotterdam.
   –     Innovatielab
   –     Samen leren in de wijk
   –     Leercyclus huisartsprogramma ouderenzorg regio Rotterdam

   Sprekers:
   Eefke Dingenouts, regiomanager extramuraal, Surplus
   Marleen Goumans, directeur kenniscentrum Zorginnovatie en lector Samenhang in de Ouderenzorg, Hogeschool Rotterdam
   Monique Spierenburg, senior adviseur, Zorgimpuls
   Wilma Stammes, innovator en design thinker, Conforte Innovatielab

   Vitaliteit én kwetsbaarheid
   Ouder worden wordt meestal geassocieerd met achteruitgang, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Maar ervaren ouderen dit ook zo? En kun je je ook vitaal voelen als je fysieke of andere beperkingen hebt? Het lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool is in gesprek gegaan met 32 ouderen die zichzelf als vitaal zien om zo meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze ouderen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat ervaren vitaliteit en kwetsbaarheden elkaar zeker niet altijd uitsluiten. Sterker nog: uit de verhalen van de ouderen blijkt dat zij juist heel goed hand in hand kunnen gaan.

   Sprekers:
   Sophie Bouwens, docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool
   Marleen
    Mares, docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool

   }

   14:50

   Korte pauze

   }

   14:55

   Plenaire afsluiting

   }

   15:10

   Einde programma

   Online bibliotheek

   Als deelnemer heeft u na de regiotour onbeperkt toegang tot alle lezingen van deze dag, aangevuld met reeds opgenomen lezingen. Onderstaande een overzicht van de reeds eerder opgenomen lezingen in deze bibliotheek:

   Keynote speech Hugo de Jonge

   Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president

   Hoe geven we ouderen echt een stem?

   Hoe zorgen we dat ouderen een volwaardige stem krijgen in beleid, onderzoek en zorg? Veel beleidsmakers en onderzoekers willen ouderen graag betrekken, maar komen in de praktijk niet veel verder dan een interview of een gesprek met een panel. Terwijl echte participatie betekent dat je de doelgroep van begin tot eind betrekt en daarbij bereid bent je eigen plannen en aannames los te laten en zo de stem van ouderen echt serieus te nemen. In deze sessie vertelt Tineke Abma wat de wetenschap ons leert over participatie: van goede intenties naar geslaagde voorbeelden. En we kijken naar de praktijk. Zo deelt Marilyn Haimé haar ervaringen als lid van de Raad van Ouderen. En we maken kennis met een slimme oplossing om directe inspraak te organiseren van bewoners in het verpleeghuis.

   Voorzitter:
   Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

   Sprekers:
   Marilyn Haimé, lid Raad van Ouderen
   Anke Huppertz , directeur-bestuurder, De Beyart, Maastricht
   Dhr. Gait Welling, bewoner, woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht

   De kunst van het ouder worden

   Over ouder worden en ouderdom bestaan veel stereotypen. Zo stellen we ouderdom vaak voor als een onherroepelijk fysiek en mentaal verval. Succesvol ouder worden daarentegen zien we als het zo lang mogelijk jeugdig en vitaal blijven. Rimpelloze jeugdigheid als norm.

   Een belangrijk onderdeel van het programma Samen Ouder Worden is om samen met ouderen op zoek te gaan naar wat in hun leven van waarde is. Ouderen vertellen over hun reis door het leven. Over ingrijpende levensgebeurtenissen, over domme pech, over toeval en geluk. Over minder succesvol oud worden, over afhankelijk en broos worden. De verhalen geven ons een beeld hoe ouderen betekenis geven aan en vervulling vinden in het leven. Het zijn deze geleefde verhalen over de kunst van het ouder worden die ons vertellen dat oud zijn oké is.

   We delen deze verhalen. Met iedereen die hier geïnteresseerd in is. Het delen van deze verhalen leidt tot verbinding, herkenning en bewustwording. En ook tot inspiratie en het motiveert ouderen om in beweging te komen. Omdat ze nu wel mogelijkheden voor zichzelf zien. Mogelijkheden die ze eerder niet zagen. In deze bijeenkomst delen we graag meer over De kunst van het ouder worden aan de hand van het verhaal van ouderen.

   Voorzitter:
   Petra van Loon, Nederlandse Organisatie voor vrijwilligersorganisaties NOV

   Sprekers:
   Johanna Hoving, programmamedewerker Samen Ouder Worden, Gouda
   Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, Universiteit voor Humanistiek

   Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

   Hoe kunnen mantelzorgers van ouderen beter ondersteund worden? In elf ‘lerende praktijken’ werken zorg, welzijn en gemeente aan een betere samenwerking op dit thema. De Brabantse Wal is één van deze lerende praktijken waar volop wordt geëxperimenteerd en samengewerkt voor gelukkige mantelzorgers. Dit gebeurt vanuit het 3-jarig programma In voor Mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans. De ‘Waarderend onderzoeken’-aanpak loopt als rode draad door alle lerende praktijken. Laat je in deze workshop inspireren hoe je lokaal handen en voeten kunt geven en de samenwerking rondom mantelzorgers kunt verbeteren. Oók in tijden van corona!

   Voorzitter:
   Yvonne de Jong, senior adviseur, Vilans

   Sprekers:
   Joost de Haan, adviseur, Movisie
   Katja Kley
   , mantelzorgconsulent en projectleider, Mantelzorg Brabantse Wal

   Co-creëren in diversiteit

   Wat betekent voor ouderen ‘zo lang mogelijk thuis in een vertrouwde omgeving’? Dat is vaak mede afhankelijk van iemands culturele achtergrond en bij migrantenouderen vraagt dat speciale aandacht. Mensen zijn verschillend. Dat zit vaak in ongrijpbare dingen, dingen die je pas ziet als je de verbinding opzoekt tussen mensen en daar voor open staat.

   Het is gebleken dat het heel belangrijk is om meer kennis van elkaar te hebben om elkaar te begrijpen. Er zijn naast de verschillen immers ook veel raakvlakken. De kunst is om verbinding te zoeken tussen herkenning van raakvlakken en erkennen van verschillen met betrekking tot diversiteit in de breedste zin van het woord.

   In veel organisaties in zorg en welzijn werken professionals en vrijwilligers met een heel diverse groep ouderen. Hoe ga je daarmee om? Hoe werk je samen met zo’n divers samengestelde groep waar de wensen misschien erg uiteen liggen? En wat betekent het voor ouderen zelf hier goed mee om te gaan? En hoe kunnen ouderen zelf bijdragen aan zorg en welzijn dat het beste bij hen past?

   In deze sessie laten we drie inspirerende praktijkvoorbeelden zien waar wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers in verschillende organisaties en met de ouderen zelf. Wat gaat er goed en wat zijn de uitdagingen?

   Voorzitter: 
   Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & Welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

   Sprekers:
   Saadia Daouairi, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Rotterdam en projectmanager, Dona Daria Rotterdam
   Debby Tohata, zorgmanager Interzorg, locatie De Slingeborgh in Assen
   Gul Dolap-Yavuz, directeur, Stichting Beytna in Amersfoort

   Veilig onderweg, blijven meedoen!

   Over wat veilige mobiliteit, ouderenzorg en -welzijn voor elkaar kunnen betekenen! Een inspirerende workshop over keuzes en perspectief.
   Tot op hoge leeftijd lijkt het de norm om vast te houden aan je favoriete vervoersmiddel. Ook als het beter is van niet. Wat zijn beslissende kantelmomenten, hoe zijn ze te herkennen en wat kan ouderen helpen langer veilig mobiel te blijven?
   Met informatie, maar ook ruimte voor interactie.

   BeterOud vertelt over de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit ouderen’ waarin samen met ouderen, professionals en vrijwilligers uit zorg, welzijn en gezondheid belangrijke momenten en bijbehorende behoeften rond veilige mobiliteit in kaart worden gebracht.

   Society Impact vertelt over inspirerende vervoer initiatieven uit het hele land. We gaan in gesprek met de maker van het Handboek Mobiel in de Buurt. Wat kunnen we lezen in het handboek, welke handvatten bevat het? Veilig Verkeer Nederland neemt ons mee in nieuwe ontwikkelingen samen met Ergotherapie Nederland voor veilig gebruik van de scootmobiel. En het CBR vertelt over verbeteringen in communicatie en informatie op het gebied van medische rijgeschiktheid.

   Voorzitter:
   Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

   Sprekers:
   Lisa Delmée, adviseur kennismanagement, BeterOud
   Jolieke de Groot, senior productmanager medische rijgeschiktheid, CBR
   Imre Vellenga, social dealmaker, Society Impact
   Ingrid Wetser, projectleider senioren, Veilig Verkeer Nederland

   Bewust voorbereiden op ouder worden, in gesprek met ouderen én lokale organisaties

   Via de techniek van de dialoog kunnen ouderen en professionals elkaar echt ontmoeten, elkaar inspireren (bewustwording) en van elkaar leren (weten wat er mogelijk is) rondom het thema: voorbereiden op ouder worden.
   In een proefopstelling kan je deze vorm van dialoog ook zelf ervaren: ga met ouderen in gesprek en ervaar hoe deze gespreksvorm vorm geeft aan: eigen regie, gelijkwaardigheid, oprechte nieuwsgierigheid.
   In deze sessie delen we de ervaringen van de dialooggesprekken die gevoerd zijn in Amersfoort. Ouderen en professionals ontmoetten elkaar om vanuit wensen en ervaringen van ouderen. Wat kunnen ouderen daarvoor zelf betekenen en wat kunnen professionele organisaties daaraan bijdragen?

   Voorzitter:
   Carlijn van Aalst, beleidsadviseur, KBO-PCOB

   Sprekers:
   Anneke Boersen, lid, KBO-PCOB
   Joost Bos, lid Raad van Ouderen
   Esther Eggenkamp, programma medewerker, Programma Samen Ouder Worden
   Marion van Hees, voorzitter, KBO Amersfoort
   Lonneke Lavrijssen, organisator Collectieve Activiteiten, Indebuurt033
   Margina van Ommeren, co-founder, Zo Zorg Ik
   Wytse Wieringa, oudere inwoner van Amersfoort

   Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

   We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.
   In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij zitten samen in een kernteam in Eindhoven en houden zich bezig met een project gericht op langer thuis wonen in de wijk de Schrijversbuurt. Hoe pakken zij dat aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kenniscentrum Movisie geeft je praktische handvatten over hoe je ouderen goed kunt betrekken. Ondersteund door praktijkvoorbeelden Prettig Oud in de buurt en een project over migrantenouderen. Zij vertellen over de factsheet over het betrekken van migrantenouderen bij projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.

   Voorzitter:
   Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

   Sprekers:
   Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
   Nelly van Maar, lid kernteam De Schrijversbuurt, ambassadeur van de wijk
   Leonieke Schouwenburg, adviseur ontwikkeling en inclusie

   Sandra Snoeren, huisarts, Medisch Centrum Hoog Bergen en kernteamlid De Schrijversbuurt
   Lucia Thielman, onderzoeker, Leyden Academy

   Samenwerken en borgen van projecten, hoe werkt dat in de praktijk? Inclusief toolkit

   Zorgen dat ouderen wonen langer en plezierig thuis kunnen wonen, daar zijn we in Nederland mee bezig. Daarvoor worden heel wat samenwerkingsprojecten opgezet. Hoe zorg je er samen voor dat deze projecten doorlopen na de einddatum? We onderzoeken met de sprekers wat de ingrediënten zijn voor een duurzaam project. Wat vraagt dit van jou als organisatie en van de samenwerking met de andere partners en stakeholders? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar zet je op in, wie betrek je (wanneer) bij je project? Hoe zorg je dat je project duurzaam is en een onderdeel wordt van je organisatie en vooral binnen het netwerk waar het voor bedoeld was?
   Vanuit diverse branche- en kennisorganisaties leggen we onze expertise bij elkaar en geven we een doorkijk naar de mogelijkheden. En we horen ervaringen uit de praktijk. Vanuit onder andere diverse projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019).

   Na afloop van de sessie is een online toolkit beschikbaar, samengesteld door de partners van BeterOud, om je te helpen bij het samenwerken en borgen van een duurzaam project.

   Voorzitter:
   Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

   Sprekers:
   Henk Borgonje, Voorzitter Fit&Fun
   Els Hofman, senior adviseur gebiedsgericht werken, Movisie
   Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur, Sociaal Werk Nederland
   Frederike Lunenburg, sociaal werker, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
   Marian Schijf, beweegcoach, Beweegcollectief Mook en Middelaar
   Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

   Voorbereiden op het levenseinde

   We gaan allemaal dood. Toch staan we daar niet graag bij stil. De voorbereiding op het einde van het leven is iets wat iedereen aangaat en naarmate de leeftijd vordert en chronische of levensbedreigende ziekten zich aandienen, komt dit onderwerp meer in beeld.

   Wat doet er toe bij het voorbereiden op het levenseinde? Hoe help je elkaar om je hierop zo goed mogelijk voor te bereiden? In deze sessie spreken we met elkaar over de kennis die we hier al over hebben, de praktijk en de ervaringen van ouderen en hun omgeving.

   Voorzitter:
   Elisabeth van Oostrum, lid, Raad van Ouderen

   Sprekers:
   Els Hekstra, projectleider ‘Van Betekenis tot het Einde’, Agora
   Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk Ott en Bedaux

   Tien manieren om ouderen meer te laten (blijven) bewegen en meedoen

   Successen uit de praktijk waar je meteen mee aan de slag kan.

   Cellist/presentator Bart van Rosmalen ontvangt tien gasten.
   Ieder van hen werkte in de periode 2015-2019 binnen het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO, op een eigen manier, aan (blijven) bewegen en meedoen van ouderen en ging daarna verder met de resultaten.
   Wat hebben ze gedaan? Wat is hun geheim?
   De rijke oogst aan resultaten gaat over actief zijn en blijven, zingeving, mobiliteit en kunst. Maar ook over het bereiken en betrekken van de oudere zelf als vrijwilliger of ambassadeur en over factoren die bijdragen aan de borging van een project, zoals financiering en kennis delen.
   Voor deze parade van resultaten ontwierp Bart van Rosmalen ‘een klein atelier’, dat met de tips uit elk gegeven interview gedurende de uitzending verder uitgroeit.
   Als dank geeft Van Rosmalen tenslotte elke gast een op zijn cello live gespeeld stukje muziek cadeau met een boodschap: een grote parade in een klein atelier!

   Voorzitter:
   Bart van Rosmalen, cellist en theaterregisseur, lector Kunst en Professionalisering, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

   Sprekers:
   Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur, BeterOud
   Joost Bos, voorzitter, BeterOud
   Koos Graniewski, adviseur, Algemene Seniorenverenigingen (FASv), voorzitter, AOVZ en de OSO
   Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
   Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur, Sociaal Werk Nederland
   Reinoud Nägele, senior adviseur verkeersveiligheid, water, verkeer en leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
   Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis en Een tegen Eenzaamheid, Ministerie van VWS
   Ingrid Smit, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
   Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
   Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen

   Welke privaat-publiek samenspel heeft de aanpak "Een tegen Eenzaamheid" nodig?

   Ook u kunt er vandaag voor kiezen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Als senior, bestuurder, ondernemer, initiatiefnemer, manager, burger, uitvoerder, vrijwilliger, ervaringsdeskundige kunt u een wereld van verschil maken.
   In de workshop onderzoeken we hoe u vanuit uw rol kan bijdragen aan lokale aanpakken tegen eenzaamheid in samenspel met de partners en ondernemers in de gemeente. Na het volgen van deze workshop heeft u een aantal ingrediënten om in uw stad aan de slag te gaan tegen eenzaamheid.

   Voorzitter:
   Anke van Beckhoven, adviseur en partner Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   Sprekers:
   Viyeta Biere, beleidsadviseur Eén tegen eenzaamheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
   Fred van Bree, bestuurslid, Zameneen

   Jaap de Graaf, expert in publiek-private samenwerkingsverbanden
   Jeroen Verburg, beleidsmedewerker, gemeente Dronten

   Dutch Design Week, happily ever after?

   De afgelopen maanden hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. De coronacrisis heeft bestaande systemen op scherp gezet en dwingt een nieuwe aanpak af. In deze sessie horen we hoe ontwerpers samen met zorgprofessionals tot verrassende ontmoetingen komen. Met inspirerende voorbeelden uit de online designexpositie Chronic Health, die eerder te zien was tijdens de Dutch Design Week 2020.

   Ester van de Wiel en Michou-Nanon de Bruijn ontwierpen voor Cordaan een alternatieve verbouwingsmethodiek en ensceneerden daarmee ontmoetingen tussen de bewoners van de Kastanjehof en de wereld daarbuiten.
   Joost van Wijmen ziet ouderen als ervaringsexperts van het veranderend lichaam. In samenwerking met Vitalis ontsluit hij hun expertise.

   Sprekers:
   Michou Nanon de Bruijn, studio Makkink&Bey
   Gjilke Keuning, U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, tevens curator Chronic Health
   Jetske van Oosten
   , stimuleringsfonds creatieve industrie, tevens curator Chronic Health
   Ester van de Wiel, studio Ester van de Wiel
   Joost van Wijmen, Stichting Encounter

   Ontmoet de sprekers

   Zij inspirereren en zetten aan tot actie

   Plenaire sprekers

   Marilyn Haimé

   Marilyn Haimé

   Lid Raad van Ouderen speciaal ten behoeve van de stem van oudere migranten, lid comité van aanbeveling van NOOM en voormalig directeur inburgering en integratie bij de rijksoverheid

   Conny Helder

   Conny Helder

   Lid Raad van Bestuur, tanteLouise

   Pieter Hilhorst

   Pieter Hilhorst

   Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

   Robbert Huijsman

   Robbert Huijsman

   Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en Bestuurslid, GENERO

   Sessie sprekers

   Tineke Abma

   Tineke Abma

   Directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

   Gerda Andringa

   Gerda Andringa

   Universitair hoofddocent, University College Roosevelt Middelburg

   Irene Baten

   Irene Baten

   Projectleider Extended Twinning, Hogeschool Rotterdam

   Dolf Becx

   Dolf Becx

   Projectmanager, de Schutse Tholen

   Sophie Bouwens

   Sophie Bouwens

   Docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool

   Hanna van Dijk

   Hanna van Dijk

   Coördinator, GENERO

   Désirée van Dijk

   Désirée van Dijk

   Procesmanager Ouderenhubs, gemeente Rotterdam

   Eefke Dingenouts

   Eefke Dingenouts

   Regiomanager extramuraal, Surplus

   Monique van Doorn

   Monique van Doorn

   Directeur, Zeeuwse Zorgschakels

   Marleen Goumans

   Marleen Goumans

   Directeur kennisscentrum Zorginnovatie en lector Samenhang in de Ouderenzorg, Hogeschool Rotterdam

   Cor Heukels

   Cor Heukels

   Voorzitter, GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum

   Toon Holman

   Toon Holman

   Voormalig student University College Roosevelt (UCR), deelnemer Buddy project dementie

   Anne-Fleur Klandermans

   Anne-Fleur Klandermans

   Adviseur, ZorgImpuls

   Koen Kasper

   Koen Kasper

   Senior implementatie consultant, Opera

   David Keers

   David Keers

   Beleidsadviseur Maatschappelijk Ondersteuning, Gemeente Capelle aan den IJssel

   Dirk de Korne

   Dirk de Korne

   Directeur Zorg & Welzijn, SVRZ en universitair docent, Erasmus Universiteit

   Wilma de Leeuw

   Wilma de Leeuw

   Innovator en design thinker, Conforte Innovatielab

   Edwin Leutscher

   Edwin Leutscher

   Manager regioregie, CZ

   Willemijn Looman

   Willemijn Looman

   Adviseur, ZorgImpuls

   Marleen Mares

   Marleen Mares

   Docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool

   Wouter Meijer

   Wouter Meijer

   Adviseur, ZorgImpuls

   Franca van Rosmalen

   Franca van Rosmalen

   Kennismanager, ROS Robuust

   Katja Rusinovic

   Katja Rusinovic

   Socioloog en lector Grootstedelijke Ontwikkelingen, de Haagse Hogeschool

   Monique Spierenburg

   Monique Spierenburg

   Senior adviseur, Zorgimpuls

   Riky de Veth

   Riky de Veth

   Kennismanager, ROS Robuust

   Marlène de Vette

   Marlène de Vette

   Beleidsmedewerker Samenleving, Gemeente Maassluis

   Irene Wiezer

   Irene Wiezer

   Senior beleidsadviseur wmo, Gemeente Rotterdam

   Lianne van der Wijst

   Lianne van der Wijst

   Kennismanager, ROS Robuust

   Rik Wisselink

   Rik Wisselink

   Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

   Nathalie van de Zande

   Nathalie van de Zande

   Docent, HZ University of Applied Sciences en coördinator, AWOZ

   Overige sprekers:

   Netty Verschoor, manager Welzijn & Zorg en Bovenwijkse Functies, St. Welzijn Capelle
   Mohamed El Wakidi, lid, GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum

   Schrijf u nu in voor de Regiotour Zuid-West Nederland

   Bouw op 16 maart 2021 samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
   De regiotour is geheel online te beleven.

   Groepsinschrijving
   Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op contact@sezw.nl en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

   Leveringsvoorwaarden
   Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

   Over de Regiotour Zuid-West Nederland

   Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

   WEtenschap en praktijk

   Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

   over de domeinen heen

   Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

   niet over ons zonder ons

   We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

   Met medewerking van