Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Samen waarde geven aan betekenisvol leven met dementie

 

Programma

Sprekers

Inschrijven

Groepskorting

Regiotour Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant

Dinsdag 21 september 2021 in De Linde te Groesbeek

De Linde
Cranenburgsestraat 33
6561 AM Groesbeek
Op het eigen terrein is volop gratis parkeerruimte

Partners regiotour:

Programma regiotour Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant 21 september 2021

}

08:45

Ontvangst deelnemers 

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

}

09:30

Aanvang plenair programma

Woord van welkom door de dagvoorzitter
Minke Nieuwboer, lector wijkverpleging, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en coördinator, Netwerk 100

Riet Tiemensma, Lid, dementie-adviesgroep, Netwerk 100 en mantelzorger vertelt over haar leefwereld en gaat in gesprek met Henk Reinen, plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

}

09:50

Veerkrachtig ouder worden

Of het nou gaat om herstel van een ziekte of een operatie of je aanpassen aan een nieuwe situatie, mensen tonen zich vaak veerkrachtig. Met het ouder worden gaat die veerkracht op sommige terreinen achteruit, maar op andere terreinen neemt de veerkracht en het aanpassingsvermogen juist toe. Of en hoe de veerkracht verandert met het ouder worden is voor iedereen weer anders. Maar kunnen we veerkracht eigenlijk meten? Hoe beïnvloeden ziekten en geheugenproblemen iemands veerkracht? Welke rol spelen iemands naasten daarbij? En zouden we mensen ook kunnen ondersteunen in hun veerkracht?

René Melis, hoofdonderzoeker, Alzheimer Centrum, Radboudumc

}

10:10

De leefwereld van mensen met dementie vanuit de sociale benadering en diversiteit

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, projectontwikkelaar, Tao of Care en coördinator zorg en welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)


}

10:30

Panelgesprek: Samen waarde geven aan betekenisvol leven met dementie

Een gesprek met onder andere:

  • Jo Robeerst, bestuurslid Alzheimer Nederland, regio Nijmegen
  • Wendy Eshuis, casemanager dementie van hetNetwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe 

Onder leiding van Anita Lahuis. senior adviseur eerstelijnszorg, ROS Proscoop en Franca van Rosmalen kennismanager, ROS Robuust 

}

10:55

Koffie- en theepauze

 

}

11:25

Langer thuis wonen met dementie

Hoe kun je hier concreet invulling aan geven en wat is hier voor nodig? 

Andrea Kuijpers, adviseur/projectleider op het terrein van het Sociaal Domein, met thema’s als dementievriendelijke samenleving, langer thuis wonen en domotica en zorgtechnologie 

}

11:45

Panelgesprek: Oud worden (met dementie) vanuit een andere cultuur

Een gesprek met onder andere:

  • Conny van der Aalsvoort, stafmedewerker diversiteit en informele zorg, Sterker Sociaal Werk
  • Emine Altun, praktijkondersteuner somatiek, Huisartsenpraktijk Talmastraat Oss

Onder leiding van Anita Lahuis. senior adviseur eerstelijnszorg, ROS Proscoop en Franca van Rosmalen kennismanager, ROS Robuust

}

12:10

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over mooie regionale projecten

In gesprek over levensvragen
Willem Hart voor Levensvragen

Vitamines voor de Geest
Vitalis Wijkzorg

Kleurrijk zorgen in een kansrijke samenleving
Zorggroep Apeldoorn

De oudere als veranderexpert
Project Encounter

}

12:30

Lunchpauze

Eerst heeft u de mogelijkheid even lekker te lunchen en informeel te praten met de deelnemers.

}

13:15

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies: 

Sessie 1

Als ik ouder ben, dan wil ik graag…

Als kind word je vaak gevraagd ‘wat wil je later worden’? 

Wat is het fijn als een vergelijkbare vraag op latere leeftijd ook aan je wordt gesteld: ‘wat wil je als je ouder bent?’

Maar: hoe ga je dit gesprek aan, als professional en als oudere? Hoe pak je dit aan en wat levert het op? In deze workshop worden twee voorbeelden gepresenteerd. 

In Oost-Brabant wordt binnen een aantal gemeenten gewerkt met de methodiek ‘Samenwerkwijze’ onder het mom van anders denken, doen en organiseren. Uitgangspunt bij Samenwerkwijze zijn de vragen ‘wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig’.

In regio Arnhem wordt met patiënten met een levensbeperkende ziekte in een vroeg stadium de wensen en verwachtingen voor de toekomst besproken.

Patricia van Mierlo, klinisch geriater, Rijnstate
Anita Lahuis. senior adviseur eerstelijnszorg, ROS Proscoop
Franca van Rosmalen kennismanager, ROS Robuust 

Sessie 2

Netwerkzorg voor dementie en kwetsbare ouderen: hoe doe je dat?

Het versterken van netwerkzorg is noodzakelijk om ouderen de beste zorg te bieden en om regionalisering van zorg verder te brengen, zodat de juiste zorg op de juiste plaats kan worden geleverd.

Zorgnetwerken die werken: wat is nodig?
Er wordt uitgelegd wat het beproefde en innovatieve netwerkzorgmodel ‘DementieNet’ inhoudt. De essentiële onderdelen van lokale netwerk-zorg wordt besproken en aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk welke concrete verbeteringen deze netwerkaanpak oplevert. Vervolgens gaan we concreet aan de slag om te bepalen welke stap nodig is om uw wijknetwerk een stap verder te brengen.

Minke Nieuwboer, lector wijkverpleging, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en coördinator, Netwerk 100

 

  Sessie 3

Ouderen actief en aan het stuur houden, op drie manieren

In deze interactieve sessie komen drie inspirerende voorbeelden van ouderenparticipatie aan bod. Na de presentaties gaan we met elkaar in gesprek: wat zijn de succesfactoren en wat kunnen we van- en met elkaar leren?

In Netwerk 100, werken ouderen en organisaties in welzijn, zorg en onderwijs samen aan voorwaarden voor de toekomst voor ouderen in Zuid-Gelderland. 

Club Goud ontwikkelt frisse en originele initiatieven met als doel om ouderen zo lang mogelijk verbonden te houden met de maatschappij, zoals de 80+vrijwilligerscentrale en cultuurprojecten van jong en oud. 

In het land van Cuijk is het concept van Voorzorgcirkels ontwikkeld en uitgerold in vele dorpen: bijeenkomsten voor en door ouderen die bijdragen aan een zorgbestendige toekomst voor ouderen in hun eigen dorp.

Dorry Stuij, innovatiecoach, Andere Kijk op Zorg
Ellen Hollander
, lid Klankbordgroep, Netwerk 100

Lodewijk Tonino, lid doelgroeppanel, Netwerk 100
Moniek Klabbers, Club Goud
Henk Geene, kartrekker van inwonersparticipatie en auteur ‘Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing’

}

14:15

Wisseling van sessieronde en een korte pauze

}

14:30

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

Social trial Dementie – Den Bosch

Gemeente Den Bosch is in 2019 in samenwerking met VanNeynsel, VGZ, Tao of Care en PwC gestart met de Social Trial Den Bosch, waarin het gedachtegoed van de Sociale Benadering Dementie (SBD0 centraal staat. Het doel van de Social Trial is het creëren van (zorg)aanbod dat beter aansluit bij de leefwereld en daadwerkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dit bestaat uit het ontwikkelen van ondersteuning die het gat tussen zorg en welzijn verkleint, gericht is op kwaliteit van leven en ernaar streeft de eigen kracht van mensen met dementie te verhogen. Hierdoor kunnen zij langer, verantwoord en zelfstandig thuiswonen.

Op dit moment zijn er in de Social Trial Den Bosch 2 SBD-teams actief, die gezamenlijk circa 90 mensen met dementie en hun naasten ondersteunen. De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend: verhoging kwaliteit van leven, verlichting van de druk op de arbeidsmarkt en zorgkosten worden beheerst. Benieuwd naar de veelbelovende tussentijdse resultaten, praktijkervaringen en werkzame bestanddelen vanuit de Social Trial Den Bosch? We vertellen je graag meer tijdens de sessie “Sociale Benadering Dementie in de praktijk; ervaringen vanuit de Social Trial Den Bosch”.

Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie
May Jansen, senior healthcare consultant, PWC
Bram de Man, projectleider sociale benadering dementie, Tao of care
Hugo den Hartog, SBD teamlid

Ina Snier, zorgaanbieder VanNeynsel

Sessie 2

Gezichten van dementie

Bezoek aan tentoonstelling ‘Gezichten van dementie’ in de kerk in Groesbeek.

Het bezoek aan de tentoonstelling is de hoofdmoot van de sessie. Tevens hoort u meer over de totstandkoming van de tentoonstelling inclusief de videoportretten en in perspectief van mantelzorgers. Gevolgd door een interview twee mantelzorgers, zij reflecteren op de portretten vanuit hun eigen ervaringen in mantelzorger zijn voor een mens met dementie. Zij geven u mee wat van belang is om in het contact met mantelzorgers aandacht te geven, mee te nemen, niet voor lief te nemen en wat vooral wel en wat vooral niet te doen. En u heeft de mogelijkheid hen vragen te stellen.

Onder leiding van Eric Dirkx, voorzitter afdeling regio Nijmegen, Alzheimer Nederland

 

}

15:30

Afsluiting bijeenkomst

Einde regiotour en napraten onder het genot van een drankje.
U kunt een bezoek aan de expositie “Vele Gezichten van Dementie” in de kerk van Groesbeek.
Dit is op loopafstand van de Linde.

 

Locatie van deze regiotour

De Linde
Cranenburgsestraat 33
6561 AM Groesbeek
Op het eigen terrein is volop gratis parkeerruimte

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Aalsvoort

Conny van der Aalsvoort

Stafmedewerker diversiteit en informele zorg, Sterker Sociaal Werk

Altun

Emine Altun

Praktijkondersteuner somatiek, Huisartsenpraktijk Talmastraat Oss

Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Dirkx

Eric Dirkx

Voorzitter afdeling regio Nijmegen, Alzheimer Nederland, Programma Social Trials, ZonMw

Eshuis

Wendy Eshuis

Casemanager dementie van het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe

Geene

Henk Geene

Kartrekker van inwonersparticipatie en auteur ‘Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing’

Hartog

Hugo den Hartog

Teamlid Sociale Benadering Dementie, Van Neynsel

Hollander

Ellen Hollander

Lid Klankbordgroep, Netwerk 100

Huizer

Danny Huizer

Kwartiermaker, Zorggroep Apeldoorn en omgeving

Jansen

May Jansen

Senior Healthcare consultant, PWC

Klabbers

Moniek Klabbers

Club Goud

Lahuis

Anita Lahuis

Senior adviseur eerstelijnszorg, ROS Proscoop

Man

Bram de Man

Projectleider Sociale benadering dementie, Tao of care

Melis

René Melis

Hoofdonderzoeker, Alzheimer Centrum, Radboudumc

Mierlo

Patricia van Mierlo

Klinisch geriater Rijnstate

Nieuwboer

Minke Nieuwboer

Lector Wijkverpleging, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en coördinator, Netwerk 100

Raghoe

Ronny Raghoe

Lid Doelgroeppanel, Netwerk 100

Reinen

Henk Reinen

Plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Robeerst

Jo Robeerst

Bestuurslid Alzheimer Nederland, regio Nijmegen

Rosmalen

Franca van Rosmalen

Kennismanager, ROS Robuust

Snier

Ina Snier

Manager Academie, Van Neynsel

Stuij

Dorry Stuij

Innovatiecoach, Andere Kijk op Zorg

Tiemensma

Riet Tiemensma

Lid, dementie-adviesgroep, Netwerk 100 en mantelzorger

Tonino

Lodewijk Tonino

Lid Doelgroeppanel, Netwerk 100

Vreeswijk-Manusiwa

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Projectontwikkelaar, Tao of Care en coördinator zorg en welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Schrijf u nu in voor de Regiotour Oost-Brabant & Oost-Gelderland

Bouw op dinsdag 21 september 2021 samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
De regiotour is geheel online te beleven.

Deelname aan de fysieke regiotour bij u in de buurt

- Regio Groningen/Friesland in 17 februari 2022

- Regio Zuid-Holland Noord datum nog bekend te maken

Groepsinschrijving
Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op [email protected] en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

Leveringsvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

Over de Regiotour
Oost-Brabant & Oost-Gelderland

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Regiotour 21 september 2021
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, etcetera.

 


Regio Oost-Brabant & Oost-Gelderland

In deze regio is Netwerk 100 actief.

Netwerk 100 is een samenwerkingsverband van professionele organisaties in welzijn, zorg en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen).
Netwerk 100 ontwikkelt samen met ouderen nieuwe projecten en producten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen in Gelderland-Zuid.

Netwerk 100 werkt nauw samen met ouderen om beleid te maken of projecten te initiëren. Het Doelgroeppanel is hierin de groep ouderen die actief meedenkt, mee ontwikkelt en meebeslist. De panelleden zorgen ervoor dat zij op de hoogte blijven van wat er leeft in de dagelijkse praktijk via de Klankbordgroep. Dit zijn ouderen met verschillende achtergronden, die de Doelgroeppanelleden gevraagd en ongevraagd voeden met hun ervaringen en hun visie op belangrijke thema’s.
Klankbordgroepleden werken, op verzoek van de organisaties van het netwerk, vaak ook mee aan projecten en het toetsen van nieuwe initiatieven.

Meer informatie over Netwerk 100 vindt u hier. 

Daarnaast werken we binnen deze regio actief samen met Alzheimer Nederland, regio Nijmegen. Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Tijdens deze regiotour hebben we dan ook speciale aandacht voor dementie

 

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van