Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis


Samen waarde geven aan betekenisvol leven met dementie

Dinsdag 21 september 2021
Regiotour Zuid & Oost-Gelderland
en
Oost-Brabant

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant

Partners regiotour:

Conceptprogramma Regiotour Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant 21 september 2021

}

08:45

Ontvangst deelnemers

}

09:30

Woord van welkom door de dagvoorzitter

 

}

09:50

Veerkracht en dementie


}

10:10

Mantelzorg 

Hoe kun je als mantelzorger ondersteunen bij zelfregie en waardigheid? Hoe kun eraan bijdragen dat de oudere met dementie zelf kan beslissen? Dus niet over ons, zonder ons, maar met ons.

}

10:25

Panelgesprek: Samen waarde geven aan betekenisvol leven met dementie

}

10:50

Koffie- en theepauze

 

}

11:10

Wonen en dementie

}

11:25

Panelgesprek: Oud worden (met dementie) vanuit een andere cultuur

}

11:40

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over mooie regionale projecten

}

12:00

}

12:30

Lunchpauze

Eerst heeft u de mogelijkheid even lekker te lunchen en informeel te praten met de deelnemers.

Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. De experts gaan graag met u in gesprek.

Tevens hebben wij u openhartige talkshow met ouderen geprogrammeerd.

‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegatie Netwerk 100 zitten klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

.

}

13:15

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Waarde van kunst en cultuur in de zorg voor ouderen

Sessie 2: Leefstijl, preventie en positieve gezondheid

Sessie 3: Social trials

Sessie 4: Intergenerationele samenwerking binnen het onderwijs: jongeren leren samen leren met ouderen

}

14:15

Wisseling van sessieronde

}

14:25

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Samen bepalen, samen beslissen

Sessie 2: Lokale projecten DementieNet

Sessie 3: Dementie en technologie

Sessie 4: 

}

15:25

Koffie- en Theepauze

 

}

15:45

Plenair programma

}

16;45

Informele borrel

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

We maken spoedig de eerste sprekers bekend

Schrijf u nu in voor de Regiotour Oost-Brabant & Oost-Gelderland

Bouw op woensdag 21 september 2021 samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
De regiotour is geheel online te beleven.

Groepsinschrijving
Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op contact@sezw.nl en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

Leveringsvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

Over de Regiotour
Oost-Brabant & Oost-Gelderland

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Regiotour 21 september 2021
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, etcetera.

 


Regio Oost-Brabant & Oost-Gelderland

In deze regio is Netwerk 100 actief.

Netwerk 100 is een samenwerkingsverband van professionele organisaties in welzijn, zorg en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen).
Netwerk 100 ontwikkelt samen met ouderen nieuwe projecten en producten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van ouderen in Gelderland-Zuid.

Netwerk 100 werkt nauw samen met ouderen om beleid te maken of projecten te initiëren. Het Doelgroeppanel is hierin de groep ouderen die actief meedenkt, mee ontwikkelt en meebeslist. De panelleden zorgen ervoor dat zij op de hoogte blijven van wat er leeft in de dagelijkse praktijk via de Klankbordgroep. Dit zijn ouderen met verschillende achtergronden, die de Doelgroeppanelleden gevraagd en ongevraagd voeden met hun ervaringen en hun visie op belangrijke thema’s.
Klankbordgroepleden werken, op verzoek van de organisaties van het netwerk, vaak ook mee aan projecten en het toetsen van nieuwe initiatieven.

Meer informatie over Netwerk 100 vindt u hier. 

Daarnaast werken we binnen deze regio actief samen met Alzheimer Nederland, regio Nijmegen. Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Tijdens deze regiotour hebben we dan ook speciale aandacht voor dementie

 

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van