Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Woensdag 7 juli 2021
Online regiotour Limburg

Programma

Sprekers

Programma Regiotour Limburg

 

Partners regiotour:

Programma Regiotour Limburg 7 juli 2021

}

09:00

Opening congresplatform

U kunt een bezoek brengen aan de infotheek. Hier vindt u vele interessante projecten, kennisinstituten en aanbieders.

}

09:15

Welkom

Nick Boersma heet u namens locatie Risk Factory Noord-Limburg van harte welkom, samen met Tessa Mewiss (KBO Limburg) en dagvoorzitter Ben van Essen.

Ben van Essen, voorzitter, Gezondheidscentrum ’t LaefHoes America en bestuurslid, Nederland Zorgt Voor Elkaar
Tessa Mewiss, consulent, KBO Limburg
Nick Boersma, projectleider, Risk Factory Veiligheidsregio Limburg-Noord

}

09:30

Aanvang programma

Introductie door Ben van Essen.

Een oudere vertelt over de uitdagingen en kansen in de regio: ‘hoe ziet mijn leefwereld eruit in deze regio?’. Hij gaat in gesprek met VWS over de verbinding tussen regionaal en landelijk.

Gerard van Thiel, voorzitter, KBO Gennep en OOGG
Ernst van Koesveld, directeur-generaal langdurige zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

}

09:45

Talkshow: Wonen

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om innovatieve woonvormen die aansluiten op de behoeften van ouderen en hun omgeving. In deze talkshow gaan we in gesprek met experts en ouderen die betrokken zijn bij innovatieve woonprojecten die ontstaan zijn vanuit een bewonersinitiatief. Wat komt er allemaal bij zo’n project kijken en tegen welke hobbels loopt men vaak aan? En vooral ook; wat is er nodig om deze nieuwe woonvormen in de toekomst te realiseren?

Sprekers:
Hilde Verbeek, hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen, Maastricht University
Chantal Saes, eigenaar, Ouku Consultancy
Jos Janssen, voorzitter, VVE Hoeve Abshof
Liliana Montis, Hoeve Abshof

 

}

10:10

Korte pauze

}

10:15

Ronde 1

U kunt kiezen uit een aantal interactieve sessies:

Sessie 1:
Transitie van thuis naar het verpleeghuis: welke behoeften zijn er en hoe speelt de praktijk hierop in? 

Veel ouderen en hun mantelzorgers krijgen te maken met de transitie van thuis naar het verpleeghuis. Deze verhuizing wil bijna iedereen zo lang mogelijk uitstellen, omdat het verpleeghuis geassocieerd wordt met het verlies van autonomie, dagelijkse routines en sociale contacten. In de zorgpraktijk worden veel verschillende initiatieven gestart om de verhuizing naar het verpleeghuis beter te laten verlopen.
In deze sessie gaan de sprekers graag met u in gesprek over nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Graag discussiëren zij met u over hoe deze transitie in de praktijk verbeterd kan worden.

Sprekers:
Bram de Boer, onderzoeker, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
Lindsay Groenvynck, promovendus, Maastricht University
Belkis Bozdemir, programmamanager strategische zorgvisie, MeanderGroep

 

Sessie 2:

Zorg voor elkaar: voor en mét ouderen

Hoe kunnen we in de lokale gemeenschap zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen? En welke rol kunnen ouderen hier zélf in spelen? In deze sessie zien we twee mooie praktijkvoorbeelden van hoe ouderen zich actief inzetten om de zorg én welzijn in een lokale gemeenschap te verbeteren, zodat zij langer, veilig en prettig thuis kunnen wonen.

– Zorgnetwerk Elsloo ondersteunt ouderen in het dorp, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Met een subsidie van ZonMw werken zij aan de samenwerking tussen burgers en professionals in de zorg en het sociaal domein. Actieonderzoeker Anneke van Dijk en deelnemer Corry op den Kamp delen hun ervaringen en geleerde lessen.
– ‘t Laefhoes is een verzamelplek voor professionele gezondheidszorg én heeft een openbare woonkamer, een ruilbieb een keuken en een tuin voor de inwoners. Hay Mulders, dorpsondersteuner in America en medewerker bij t Laefhoes legt op allerhande manieren de verbindingen tussen mensen en groepen, ontplooit nieuwe initiatieven om ontmoeting te creëren en zet mensen waar mogelijk in hun kracht.

Een inspirerende sessie waar we op een interactieve manier veel lessen zullen delen!

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Anneke van Dijk, actieonderzoeker, Zorgnetwerk Elsloo
Corry op den Kamp, participerende oudere, Zorgnetwerk Elsloo
Hay Mulders, dorpsondersteuner in America, verbonden aan ‘t LaefHoes en in dienst van het dorp America

Sessie 3:
Eenzaamheid? Daar moet toch wat aan te doen zijn…

In samenwerking met zeven andere provinciale organisaties en met steun van de Provincie Limburg is KBO Limburg vorig jaar een project gestart: “Samen tegen Eenzaamheid”. Het project is gericht op eenzaamheid onder senioren in Limburg, zonder uit het oog te verliezen dat ook andere leeftijdsgroepen, zeg maar de kinderen en kleinkinderen, net zo hard met eenzaamheid geconfronteerd worden.

In deze sessie laten we zien waar het project van KBO Limburg uit bestaat, wie er allemaal aan meewerken, en hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan de aanpak van eenzaamheidsproblematiek in uw omgeving.

De sessie is niet alleen gericht op senioren, maar ook welzijnsprofessionals en anderen die zich in het werk met eenzaamheidsproblematiek bezig houden.

Spreker:
Guus van Egdom,
bestuurslid en projectleider Samen tegen Eenzaamheid, KBO Limburg

}

11:00

Pauze

}

11:05

Talkshow: Preventie
Vitaal ouder worden: positief gezond, preventie en gezondheidsbevordering

Limburg is voorloper en trendsetter dankzij de bestuurlijke moed om positieve gezondheid te omarmen en er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd. In Limburg wordt veelal gewerkt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, oftewel dat de veerkracht van mensen centraal staat om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. Hoe kun je ouderen aanmoedigen en ondersteunen om zelf regie te nemen bij het vitaal ouder worden?

De dagvoorzitter in gesprek met:
Esther Bloemen, hoofddocent en projectleider, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool
Nel van Lin, Raad van Ouderen
Ronald Ruijters, regiomanager Zorg, VGZ
Bart Verheijden, programmateam Vitaal en Gezond, Gezondste regio

}

11:30

Korte pauze

}

11:35

Ronde 2

U kunt kiezen uit een aantal interactieve sessies:

Sessie 1:
Thuis middels technologie
De coronapandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met elkaar. Technologie kan hier een mooi middel bij zijn. Het brengt je in contact met anderen, maar ook met allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo kan technologie helpen om op een prettige manier op je vertrouwde plek te blijven wonen. In deze sessie gaan we in gesprek met een aantal Limburgse initiatieven die hieraan bijdragen. Doe mee en bekijk wat technologie voor u kan betekenen.

De volgende initiatieven komen langs:
– Grubbenvorst online
– Tablet ondersteuning in Bergen
– Huis van Morgen in Panningen
– Hulpmiddelen tips website

Sprekers:
Erik van Rossum
, lector wijkgerichte zorg, Zuyd Hogeschool
Rik Wisselink, programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw
Pierre Rutten, projectleider, tablet project Stichting Welzijnsbevordering
Bergen
Kees Cligge, voorzitter, Grubbenvorst Online
Sarah Willard, onderzoeker lectoraat Wijkgerichte Zorg, Zuyd Hogeschool
Ypke Hoeksta, Huis van Morgen, Panningen
Edith Hagedoorn, Zuyd Hogeschool

Sessie 2:
Positieve gezondheid in de praktijk

Iedereen is het ermee eens dat positieve gezondheid belangrijk is; maar hoe pas je dit precies toe in de praktijk? In deze sessie wordt na een korte introductie over wat positieve gezondheid inhoudt ingezoomd op hoe dit in regio Limburg op diverse plekken wordt toegepast: in de praktijk, in huisartsenpraktijk Afferden, en in de wijk. Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en welke kansen zijn er nog te benutten?

Sprekers:
Esther Bloemen, hoofddocent en projectleider, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool
Monique van Heesch-Webers, gezondheidsprofessional in de wijk, implementatiecoach Positieve Gezondheid
Hylke de Waart, huisarts, huisartsenpraktijk Afferden
Joyce Ophelders, procesregisseur, Heerlen STAND-BY!
Danielle van der Helden, Intaker, Heerlen STAND-BY!

Sessie 3:
Verantwoordelijk ouder worden

Is er sprake van een beweeg-tirannie? Lezen en horen we nog wel eens iets anders als: “Blijf in beweging” en: “Blijf gezond”? Wat nu als je te kampen hebt met tegenslag? Als je gezondheid je in de steek laat? Wat heb je dan aan “Meer Bewegen Voor Ouderen”? en aan allerlei programma’s waar met koeienletters “Healthy Ageing” boven staat? Gezond ouder worden…. Fijn als dat kan, maar wat als het tegen zit? Of: wat moet je doen als je je hele leven al een hekel hebt aan sport?
In de sessie “Verantwoordelijk Ouder Worden” bespreken we dit, en dragen we ideeën aan waarmee je op de best mogelijke manier je eigen baas blijft in je derde en vierde levensfase.
Voor wie denkt dat het in het Engels allemaal mooier klinkt: “Healthy ageing good, responsible ageing better!”

Guus van Egdom, bestuurslid en projectleider Samen tegen Eenzaamheid, KBO Limburg

Sessie 4:
Ouderen en jongeren werken samen binnen het onderwijs
Het Adoptieproject: Jong en oud, samen op weg naar een dementievriendelijke samenleving

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. In het Adoptieproject van Alzheimer Centrum Limburg (ACL) in samenwerking met Alzheimer Nederland worden verschillende generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht: basisschoolleerlingen gaan structureel op bezoek bij mensen met dementie. Kinderen leren zo de wereld van de oudere met dementie beter te begrijpen en respecteren. In deze sessie leert u meer over het Adoptieproject, het belang van intergenerationele projecten en de wetenschappelijke achtergrond, en gaan we in gesprek met betrokkenen om meer over hun ervaringen te horen. COVID-19 heeft de uitvoer van het project bemoeilijkt, maar we proberen steeds te kijken naar wat er wél nog mogelijk is. We nodigen u dan ook van harte uit om in deze sessie met ons mee te denken. Ook zal er in deze sessie kort aandacht zijn voor verdere initiatieven rondom dementie binnen het onderwijs.

Sprekers:
Fania Dassen, coördinator, Adoptieproject Alzheimer Centrum Limburg
Niels Janssen, post-doc onderzoeker, Alzheimer Centrum Limburg

}

12:20

}

12:45

Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan de infotheek. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. U kunt de informatie bekijken en downloaden.

Tevens hebben wij u voor een inspirerend pauzeprogramma samengesteld met een openhartige talkshow met ouderen.

Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: senioren uit Limburg zitten klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

Voorzitter:
Renske Dassen, consulent, KBO Limburg

Sprekers:
Trudy Habets
, mantelzorger, Netwerk Senioren Limburg
Rinus Janssen, actief bestuurslid, CDA Senioren Limburg, KBO Panningen
Tessa Mewiss, consulent, KBO Limburg

 

}

13:15

Talkshow: Samen werken in de regio

Goed samenwerken in de regio brengt doorgaans veel uitdagingen met zich mee; want wat komt er allemaal kijken bij een goede samenwerking? Onder leiding van dagvoorzitter Ben van Essen gaan we in gesprek over de regionale bestuurlijke samenwerking in de Mijnstreek en de interprofessionale samenwerking in ouderenzorg. Wat is de gezamenlijke ambitie, welke vormen van samenwerking werken hier goed en hoe worden burgers in deze samenwerking betrokken?

Sprekers:
Michèle van den Bragt, programmamanager, Kerncoalitie Mijnstreek, Ros Robuust
Inge Jochem, ketenregisseur/programmalijncoördinator Ouderenzorg, Kerncoalitie Mijnstreek, Ros Robuust
Jerôme van Dongen, onderzoeker, Zuyd Hogeschool
Frits Suntjens, actieve pensionado

}

13:35

Korte pauze

}

13:40

Ronde 3

U kunt kiezen uit een aantal interactieve sessies:

Sessie 1:
Wijkgerichte zorg: nieuwe zorg- en welzijnsconcepten

De zorg en ondersteuning voor ouderen in hun eigen leefomgeving is volop in ontwikkeling. Hieraan zijn allerlei initiatieven gekoppeld, variërend van het verplaatsen van ziekenhuis- en verpleeghuiszorg naar de wijk, nieuwe woon(zorg) concepten en een andere taakverdeling tussen het professionele veld en cliënten en hun naasten.
In deze sessie gaan we in op twee vernieuwende voorbeelden: woonzorgcentrum Elisabeth Stift in Kerkrade en Zorgnetwerk Elsloo.
In het voormalige, monumentale ziekenhuis Elisabeth Stift in Kerkrade is door vrijwilligers een woonzorgcentrum ingericht met 21 appartementen voor ouderen uit de directe omgeving. De regie ligt bij betrokken burgers en er zijn veel verbindingen met de wijk.
In Zorgnetwerk Elsloo werken hulpverleners vanuit het gezondheids- én welzijnsdomein intensief (interprofessioneel) samen om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.

Sprekers:
Erik van Rossum, lectoraat Wijkgerichte Zorg, Hogeschool Zuyd
Michel Renierkens, bestuurslid, woonzorg Elisabeth Stift
Loes van Bokhoven, huisarts, Medisch Centrum Elsloo en universitair hoofddocent, Maastricht University


Sessie 2:
Samenwerken tussen mantelzorg(ondersteuning), informele zorg en formele zorg

In deze sessie vindt een korte inleiding over het Platform Mantelzorg Limburg plaats, gevolgd door een interview door Ben van Essen met mantelzorger Trudy Habets, Monique van de Ven van Knooppunt Informele Zorg en Sonja Stevens, Mantelzorgmakelaar bij Steunpunt Mantelzorg Zuid.
In deze sessie gaan we het hebben over de rol van informele zorg en mantelzorg(ondersteuning) in relatie tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Ook de toegevoegde waarde van samenwerking tussen de verschillende organisaties op lokaal en regionaal niveau wordt besproken. Een aantal succesverhalen worden toegelicht en ook waar nog winst te behalen valt.

Sprekers:
Ben van Essen, voorzitter, gezondheidscentrum ’t LaefHoes America en bestuurslid, Nederland Zorgt Voor Elkaar 
Monique van de Ven, teamleider, Knooppunt Informele Zorg
Sonja Stevens, mantelzorgmakelaar, Steunpunt Mantelzorg Zuid
Stefanie Hehalatu, Platform Mantelzorg Limburg
Trudy Habets, mantelzorger, netwerk senioren, Limburg

 

Sessie 3:
Sociaal Pensioen – samen met Vier het Leven – voor ouderen

Over hoe het financiële plaatje eruit komt te zien, is meestal wel nagedacht.
Maar hoe zit het met vragen als:
‘Waar denk ik aan bij op een waardevolle en voor mij betekenisvolle manier van ouder worden’?
‘Hoe kijk ik naar de toekomst en welke wensen en dromen heb ik’?
‘Van welke mensen en activiteiten word ik blij?’
‘Wat kan ik voor een ander betekenen’?
‘Heb ik mensen om mij heen die mij kunnen helpen?

We gaan in deze sessie met de deelnemers in gesprek over #sociaalpensioen. Leven na pensionering is een verrijking op je leven. Maar moet je daar op voorbereid zijn? En zo ja, hoe dan? Ga je voor je 50ste bewust nadenken over wie je wil zijn als je (straks) ouder bent en niet meer werkt? Of ga je daar over nadenken op je 67ste als je met pensioen gaat? Wanneer is de tijd rijp om bewust na te denken over hoe jij op een voor jou waardevolle manier oud kan worden? Wat vertellen ouderen hierover? In deze sessie gaan we met de deelnemers in gesprek over het belang om bewust na te denken over #sociaalpensioen.

Sprekers:
Petra van Loon, programmaleider, Samen Ouder Worden, NOV
Mark Mülders, regiomanager, stichting Vier het Leven

}

14:25

Korte pauze

}

14:30

Parade van pitches

Een parade van inspirerende, korte verhalen van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat.

– Noaberzorg Roggel
Naoberzorgpunt is een pilotproject in het Limburgse Roggel waar iedereen met een hulpvraag terecht kan. Vrijwilligers of professionals werken samen om de belangrijkste behoeften en vragen van mensen op te lossen, soms met een onverwachte wendingen en ontmoetingen. https://www.naoberzorgnederland.nl/
Karin van der Plas, voorzitter en projectleider, stichting Noaberzorg Nederland

– In Beweging Sport
In Beweging is een sportbedrijf met als passie: mensen door middel van beweging helpen aan extra energie, waardoor zij (nieuwe) uitdagingen aangaan, dit leidt tot een betere kwaliteit van leven. https://www.inbewegingsport.nl/
Marian Schijf, adviseur, In Beweging

– Sociaal Vitaal gemeente Eysden
De gemeente Eijsden-Margraten start met het programma Sociaal Vitaal. Het project richt zich op ouderen vanaf 75 jaar met een lage sociale economische status die onvoldoende lichamelijk actief zijn en zich eenzaam voelen. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen.
Mathieu de Greef, bewegingswetenschapper, UMCG/Rijksuniversiteit Groningen

– Behandelpaspoort
In overleg met Ester Bertholet hebben we een evaluatieonderzoek gekoppeld aan de verspreiding van de gratis Behandelpaspoorten die VWS verstrekte in de 1e coronagolf. In de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid Limburg hebben professionals deze Behandelpaspoorten verspreid onder burgers (ouderen of mensen in een palliatieve levensfase). Zowel professionals als burgers is gevraagd wat de impact van een dergelijk boekje voor hen is.  https://www.behandelpaspoort.nl/
Manon Beckers-Houx, voorzitter, Klankbordgroep Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
Jesper Biesmans, Masterstudent Healthcare Policy, Innovation & Management, Maastricht University

– Buurthulpnetwerk Maasbracht
Marijke Wilms vertelt samen met een oudere over het belang van burenhulp!
Marijke Wilms, Buurthulpnetwerk Maasbracht

}

14:50

Plenaire afsluiting

 Met gesproken column van Tielke Ausems, adviseur Gezondheid en Zorg, KBO 

}

15:10

Einde regiotour Limburg
U heeft nog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de infotheek. De opnames van deze dag, zijn vanaf maandag 12 juli terug te kijken, zo hoeft u niets te missen!

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Tielke Ausems

Tielke Ausems

Adviseur gezondheid en zorg, KBO

Esther Bloemen

Esther Bloemen

Hoofddocent en projectleider, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool

Bram de Boer

Bram de Boer

Onderzoeker, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

Nick Boersma

Nick Boersma

Projectleider, Risk Factory Veiligheidsregio Limburg-Noord

Loes van Bokhoven

Loes van Bokhoven

Huisarts, Medisch Centrum Elsloo en universitair hoofddocent, Maastricht university

Joost Bos

Joost Bos

Voorzitter, BeterOud

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Belkis Bozdemir

Belkis Bozdemir

Programmamanager strategische zorgvisie, MeanderGroep

Michèle van den Bragt

Michèle van den Bragt

Programmamanager, Kerncoalitie Mijnstreek, Ros Robuust

Kees Cligge

Kees Cligge

Voorzitter, Grubbenvorst online

Fania Dassen

Fania Dassen

Coördinator Adoptieproject, Alzheimer Centrum Limburg

Renske Dassen

Renske Dassen

Coördinator, Netwerk Senioren Limburg en consulent, KBO Limburg

Jerôme van Dongen

Jerôme van Dongen

Onderzoeker, Zuyd Hogeschool

Guus van Egdom

Guus van Egdom

Bestuurslid en projectleider Samen tegen Eenzaamheid, KBO Limburg

Ben van Essen

Ben van Essen

Voorzitter, Gezondheidscentrum ’t LaefHoes America en bestuurslid, Nederland Zorgt Voor Elkaar

Lindsay Groenvynck

Lindsay Groenvynck

Promovendus, Maastricht University

Stefanie Hehalatu

Stefanie Hehalatu

Platform Mantelzorg Limburg

Trudy Habets

Trudy Habets

Mantelzorger, netwerk senioren Limburg

Edith Hagedoorn

Edith Hagedoorn

Zuyd Hogeschool

Monique van Heesch-Webers

Monique van Heesch-Webers

Gezondheidsprofessional in de wijk, implementatiecoach Positieve Gezondheid

Ypke Hoeksta

Ypke Hoeksta

Huis van Morgen, Panningen

Jos Janssen

Jos Janssen

Voorzitter VVE, Hoeve Abshof

Niels Janssen

Niels Janssen

Post-doc onderzoeker, Alzheimer Centrum Limburg

Rinus Janssen

Rinus Janssen

Actief bestuurslid, CDA Senioren Limburg, KBO Panningen

Inge Jochem

Inge Jochem

Ketenregisseur/programmalijncoördinator Ouderenzorg, Kerncoalitie Mijnstreek, Ros Robuust

Ernst van Koesveld

Ernst van Koesveld

Directeur-generaal langdurige zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nel van Lin

Nel van Lin

Raad van Ouderen en KBO Limburg

Petra van Loon

Petra van Loon

Programmaleider, Samen Ouder Worden, NOV

Tessa Mewiss

Tessa Mewiss

Consulent, KBO Limburg

Liliana Montis

Liliana Montis

Mark Mülders

Mark Mülders

Regiomanager, stichting Vier het Leven

Hay Mulders

Hay Mulders

Dorpsondersteuner, 't LaefHoes America

Michel Renierkens

Michel Renierkens

Bestuurslid, woonzorg Elisabeth Stift

Erik van Rossum

Erik van Rossum

Lector wijkgerichte zorg, Zuyd Hogeschool

Ronald Ruijters

Ronald Ruijters

Regiomanager Zorg, VGZ

Pierre Rutten

Pierre Rutten

Projectleider, tablet project Stichting Welzijnsbevordering, Bergen

Chantal Saes

Chantal Saes

Oprichter, Ouku Consultancy

Marian Schijf

Marian Schijf

Beweegcoach, Beweegcollectief Mook en Middelaar

Sonja Stevens

Sonja Stevens

Mantelzorgmakelaar, Steunpunt Mantelzorg Zuid

Frits Suntjens

Frits Suntjens

Actieve pensionado

Gerard van Thiel

Gerard van Thiel

Voorzitter, KBO Gennep en voorzitter, OOGG

Monique van de Ven

Monique van de Ven

Teamleider, Knooppunt Informele Zorg

Hilde Verbeek

Hilde Verbeek

Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen, Maastricht University

Bart Verheijden

Bart Verheijden

Programmateam Vitaal en Gezond, Gezondste regio

Hylke de Waart

Hylke de Waart

Huisarts, huisartsenpraktijk Afferden

Sarah Willard

Sarah Willard

Onderzoeker, lectoraat Wijkgerichte Zorg, Zuyd Hogeschool

Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Over de Regiotour
Limburg

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Niet over ons maar met ons
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio. Iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, maar met ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen zelf te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Regio Limburg 
De rol van de regionale ouderendelegatie in Limburg is opgepakt samen met het Netwerk Senioren Limburg (gecoördineerd door KBO-Limburg) en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Vanuit het netwerk nemen twee vertegenwoordigers zitting in de landelijke Raad van Ouderen, beiden actief binnen KBO-Limburg.
Meer informatie over KBO-Limburg vindt u hier.
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een structurele samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege, VISTA college en 9 zorgorganisaties: MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep. De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. In de AWO-L werken mensen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen aan projecten, waarin zij kennis en ervaring uitwisselen.

Meer informatie over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg vindt u hier.

 

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van