Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Donderdag 1 juli 2021
Online regiotour Noord-Holland & Flevoland

Programma

Sprekers

Programma Regiotour Noord-Holland & Flevoland

 

Partners regiotour:

Programma
Mensen worden ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol (Ben Sajet centrum) handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Tijdens de online regiotour Noord-Holland en Flevoland op donderdag 1 juli a.s. laten we deze mooie voorbeelden zien, om het streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen ook in uw regio te realiseren.

We staan stil bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. We zullen ingaan op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies:

De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk

De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn

De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en tussen verschillende generaties

De praktijkverhalen door ouderen en met ouderen tijdens de online regiotour koppelen we aan deze dimensies. Kortom, we gaan graag samen met u aan de slag voor de nieuwe generatie ouderen, langer thuis!

Programma Regiotour Noord-Holland & Flevoland – donderdag 1 juli 2021

}

09:00

Opening congresplatform

U kunt een bezoek brengen aan de infotheek. Hier vindt u vele interessante projecten, kennisinstituten en aanbieders.

}

09:30

Aanvang programma

Woord van welkom en opening door de dagvoorzitter

}

09:35

Talkshow: Vitaal en gezond Noord Holland & Flevoland

Hoe kun je alle inwoners laten samenleven in een gezonde regio en in de wijk, waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. Zorg is daarin toegankelijk en beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft. Hoe kun je dit samen met ouderen realiseren? De zorgprofessionals werken er met plezier en krijgen de waardering die ze nodig hebben.
Hoe krijgt deze mooie ambitie vorm in co-creatie met ouderen?
Gesprek met o.a.

 • Jeroen Kemperman, senior manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis
 • Johan Osté, senior beleidsadviseur, gemeente Amsterdam
 • Hans Wamsteeker, voorzitter, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Onder leiding van Henk Reinen, plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie VWS 

}

09:55

Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?

Mensen worden ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies:

De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk

De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn

 

De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en intergenerationeel contact.

Clementine Mol, bouwkundig arts, Ben Sajet Centrum

}

10:05

Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?
De fysieke dimensie

De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk, betere wijkvorming

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met o.a.

 • Willem Bakker, voorzitter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • Jacqueline van Loon, directeur/bestuurder, Stichting !Woon
 • Frederike Kuipers, architect, Studio Transit

}

10:25

Pauze

}

10:30

Ronde 1

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft:
– De fysieke dimensie
– De functionele dimensie
– De sociale dimensie

Sessie 1:
Een nieuwe woonvorm op het platteland
Hoe kun je als gewone oudere zelfstandig blijven wonen in je geboortedorp? In deze sessie gaan we in op de voordelen om een nieuwe woonvorm van de grond te krijgen. De ervaringen met de nieuwe woonvorm in de Weere in gemeente Opmeer worden uitgewisseld. Ook worden gouden tips gegeven om het bouwproces te bespoedigen.

Voorzitter:
Willem Bakker, voorzitter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Sprekers:
Annette Bijlenga, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland e.a.
Mariska Vaars, wijkverpleegkundige, Buurtzorg Opmeer, Wijksteunpunt de Lindehof
Dick Visser, adviseur strategie en beleid, Woonstichting Het Grootslag, Wervershoof
Janny Bakker, voorzitter Raad van Bestuur, Movisie
Arieke Oostra, regiomanager Zorg, Coöperatie VGZ
Jesse Vermeegen, Innovatiemanager Wlz, VGZ Zorgkantoor

 

Sessie 2:
Beter Oud in Amsterdam
U hoort wat het programma Beter Oud in Amsterdam tot nu toe heeft bereikt en welke uitdagingen er nog zijn. De resultaten laten zien dat er een mooie basis is gelegd om de komende jaren verder op door te bouwen samen met iedereen die betrokken is. Op veel plekken in Amsterdam gebeurt dit al, maar onze ambitie is om de hele stad hierin mee te nemen. U wordt meegenomen in wat er op dit moment allemaal gebeurt op het gebied van ouderenzorg in Amsterdam en het belang om toekomstbestendig in te zetten op kwetsbare ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, met als onmisbare schakel de praktijkondersteuner-ouderen.

Sprekers:
Mathilde Dijk, senior adviseur, Elaa en projectleider Beter Oud in Amsterdam
Sabina Mak, senior adviseur, Elaa
Bernard Prins, huisarts, Medisch Centrum Gelderlandplein Amsterdam

Sessie 3:
Ouderenparticipatie

Sprekers:
Carlijn van Aalst, coördinator Raad van Ouderen
Agnes Cornelis, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Gonny de Vries, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen

Sessie 4:
Haal meer uit het gesprek met de zorgverlener: samen beslissen
Samen beslissen helpt ouderen om samen met zorgverleners beslissingen te nemen die het beste passen bij wat ouderen belangrijk vinden. Een goede voorbereiding is hierbij belangrijk, van de zorgverlener, maar ook van de oudere zelf. In deze sessie verkennen we wat samen beslissen inhoudt en welke belemmeringen ouderen en zorgverleners hierbij ervaren. In twee voorbeelden laten we zien hoe ouderen zich goed kunnen voorbereiden op samen beslissen.
Karin Kee, promovendus, Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)
Ruth Pel, onderzoeker expert Samen Beslissen, Vilans

}

11:15

Pauze

}

11:30

Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?
De functionele dimensie

De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met o.a.
Gonny de Vries, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Agnes Cornelis, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Paulien Luimes, regisseur Zorg en Welzijn Buitenveldert, Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam
Brenda Zon, wijkverpleegkundige, team Opmeer, Buurtzorg Nederland, team Opmeer

}

11:50

Korte pauze

}

11:55

Ronde 2

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft
– De fysieke dimensie
– De functionele dimensie
– De sociale dimensie

Sessie 1:
Belang en betrokkenheid van ouderen bij de woonzorgvisie

Om een goed beeld te hebben van de woonzorgbehoefte in een gemeente en de toekomstige zorg- en ondersteuningsvraag is een woonzorgvisie nodig. Deze woonzorgvisie is een belangrijke stap in een duurzame toekomst. U krijgt antwoorden op vragen als ‘Wat zijn de recente bestuurlijke afspraken over wonen en zorg? Hoe kom je van een woonzorganalyse tot een woonzorgvisie? Wat is de rol van de verschillende partners en hoe betrek je ouderen? En wat zijn de ervaringen in de regio? Een inspirerende sessie om u op weg te helpen naar een woonzorgvisie in uw gemeente.

Voorzitter:
Peter Alders, projectleider Langer Thuis, actielijn wonen, Ministerie van VWS

Sprekers:
Heleen Stigter, secretaris, Taskforce Wonen & Zorg
Frido Kraanen, lid Raad van Bestuur, Omring
Hans Wamsteeker, voorzitter, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Sessie 2:
Juiste Zorg op de Juiste Plek
Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Hoe zorgen regionale samenwerkingsverbanden dat de ondersteuning en zorg in de regio past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben? Deze twee samenwerkingsverbanden nemen u mee in hun zoektocht naar de juiste zorg op de juiste plek: Stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam en Project Draaideur.

Voorzitter:
Dik Hermans, vice-voorzitter programmacommissie Juiste Zorg op de Juiste Plek, ZonMw

Sprekers:
Edwin Geleijn, project draaideur, zorginnovator UMC Amsterdam
Ineke Jonker, project Stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam, Sigra

Sessie 3:
Ouderen en jongeren werken samen binnen het onderwijs

Voorzitter:
Sabina Mak,
senior adviseur, Elaa

Sprekers:
Ingrid Roks, docent HBO-ICT, Hogeschool van Amsterdam
Wim Schuijlenburg, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
Benjamin Drommel, student, ROC Horizon College

Sessie 4:
WEL in Flevoland, samen positiever gezond(er)

Voorzitter:
Henk Procé,
programmamanager Positieve Gezondheid, WEL Flevoland

Sprekers:
Ayse Baltaci, adviseur, Proscoop
Sonja Zimmerman, operationeel directeur, Vraagelkaar

}

12:40

}

13:00 - 13.25

Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan de online infotheek. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. 

Tevens hebben wij u voor een inspirerend pauzeprogramma samengesteld met een openhartige talkshow met ouderen.

Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegaties Amsterdam en West-Friesland zitten klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.
Willem Bakker, Wim Schuijlenburg en Hennie Honig-van Stralen beantwoorden graag uw vragen.
Onder leiding van Evelyn Mulder, mede-oprichter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

}

13:30

Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?
De sociale dimensie

De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en intergenerationeel contact.

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met:
 Jacqueline Matthey, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
Jan van der Vis, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
Maria van Nuland, opbouwwerker, Stichting Netwerk Hoorn
Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

 

}

13:50

Pauze

}

14.00

Ronde 3

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft:
– De fysieke dimensie
– De functionele dimensie
– De sociale dimensie

Sessie 1:
De kunst van kleurrijk samen ouder worden
Een sessie over de kracht van diversiteit namens het programma Samen Ouder Worden van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Centraal staat de diversiteit onder vrijwilligers in een team.

Sprekers:
Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur, KBO-PCOB
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
, coördinator zorg en welzijn Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Jan van der Vis
, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Sessie 2:
Voorzieningen dichtbij dankzij technologie
Met de juiste voorzieningen en ondersteuning behoud je regie over hoe jij wilt leven. Zo woon je prettig en veilig. Technologische innovaties kunnen daarbij ondersteunen. In deze sessie delen een aantal innovatieve initiatieven hun ervaringen over hoe zij mensen ondersteunen om de juiste zorg en ondersteuning bereikbaar te houden. In de sessie gaan we in gesprek over hoe technologie helpt je prettig te laten leven in je eigen woonomgeving.

Voorzitter:
Rik Wisselink, programmamanager AAL, ZonMw

Sprekers:
Erniël de Boer, platform Lekker in je vel, Amsterdam
Elke Tuininga, Max mobiel
Sandra Migchielsen,
Gezondheidfabriek
Pier Tholen, ontwikkelaar MyWepp Brevidius

Janny Balast, Zorgfix
Marijke Krabbenbos, Ideacompany

Sessie 3:
Bestrijding eenzaamheid
Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er, ook in de regio Noord Holland/Flevoland, initiatieven opgezet om eenzaamheid te verminderen. In dit inspirerende rondetafelgesprek vertellen twee eenzaamheidsinitiatieven uit de regio over hun activiteiten: welke lessen kunnen zij delen? Ook gaan we in gesprek met de lokale coalitie eenzaamheid: wat kan de gemeente hierin betekenen?

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Mirna Ligthart, project Buurtblik, Studio Beeldrijk
Ellen Groneman
, project Een oppashond voor eenzame oophoehs in de rouw, oopoeh.nl
Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
Selami Yuksel, projectleider, Gemeente Hoorn

Sessie 4:
In gesprek met een ervaren POH Ouderen
In deze workshop vertelt Annette Lightenberg (POH ouderen bij de CHAGZ in Amsterdam Zuid) over haar werk en welke vragen zij in de praktijk tegenkomt. Ga samen met haar in gesprek over deze vragen, beelden en verwachtingen.

Sprekers:
Annette Lightenberg, POH ouderen bij de CHAGZ in Amsterdam Zuid
Mathilde Dijk, senior adviseur, Elaa en projectleider Beter Oud in Amsterdam

}

14:45

Parade van pitches

Een parade van inspirerende, korte verhalen van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat. U hoort o.a. de volgende pitches:

 

 • Sociaal vitaal Lelystad
  Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach senioren en zorg, Sportbedrijf Lelystad

 • Hackaton
  Wim Schuijlenburg, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

 • Ouderenvriendelijk Buitenveldert: tuinproject en straatbankjesproject
  Yvonne Lengams en Hans Wamsteeker, winnaars van de Zonnehuispenning voor ouderenwerk, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

 • In gesprek met de burger over zorg aan het levenseinde
  Roosmarijne Kox, wetenschappelijk onderzoeker Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC

 • Positief Ouder Worden
  GGD Flevoland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Het programma Positief Ouder Worden draagt bij aan het gezond ouder worden van de Flevolanders.
  Froukje Zeijl, programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland
 • De activiteiten van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland op het gebied van wonen, zorg en welzijn
  Nieuwe woonvorm, vuilstortplaats, Wmo, seksualiteit en intimiteit en website
  Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • De kracht van de natuur en het positieve effect op het welzijn van ouderen
  Michelle van Iersel, programmacoördinator, Zorgbalans
 • #Sociaalpensioen
  Samen Ouder Worden (NOV)
 • Migrantenouderen
  Jan van der Vis, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

}

14:55

Plenaire afsluiting

 

}

15:10

Einde regiotour Noord-Holland & Flevoland
U heeft nog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan onze infotheek.
U het hele programma van vandaag terugkijken in onze on-demand videotheek. Zo hoeft u niets te missen.

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Carlijn van Aalst

Carlijn van Aalst

Coördinator, Raad van Ouderen (BeterOud)

Jozette Aldenhoven

Jozette Aldenhoven

Beleidsadviseur, KBO-PCOB

Peter Alders

Peter Alders

Projectleider Langer Thuis, actielijn wonen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Janny Bakker

Janny Bakker

Voorzitter Raad van Bestuur, Movisie

Willem Bakker

Willem Bakker

Voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Ayse Baltaci

Ayse Baltaci

Adviseur, Proscoop

Annette Bijlenga

Annette Bijlenga

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Erniël de Boer

Erniël de Boer

Platform Lekker in je vel, Amsterdam

Lea Bouwmeester

Lea Bouwmeester

Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Agnes Cornelis

Agnes Cornelis

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. - Raad van Ouderen

Mathilde Dijk

Mathilde Dijk

Senior adviseur, Elaa en projectleider Beter Oud in Amsterdam

Benjamin Drommel

Benjamin Drommel

Student, ROC Horizon College

Edwin Geleijn

Edwin Geleijn

UMC Amsterdam

Ellen Groneman

Ellen Groneman

Oopoeh

Dik Hermans

Dik Hermans

Vice-voorzitter programmacommissie Juiste Zorg op de Juiste Plek, ZonMw

Hennie Honig-van Stralen

Hennie Honig-van Stralen

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Michelle van Iersel

Michelle van Iersel

Programmacoördinator, Zorgbalans

Peter Jelinek

Peter Jelinek

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o

Ineke Jonker

Ineke Jonker

Sigra

Karin Kee

Karin Kee

Promovendus, Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)

Jeroen Kemperman

Jeroen Kemperman

Senior manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis

Frederike Kuipers

Frederike Kuipers

Architect, Studio Transit

Yvonne Lengams

Yvonne Lengams

Winnares van de Zonnehuispenning voor ouderenwerk, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Annette Ligtenberg

Annette Ligtenberg

Praktijk Ondersteuner Huisarts, Somatiek en Kwetsbare Ouderen

Mirna Ligthart

Mirna Ligthart

Studio Beeldrijk

Jacqueline van Loon

Jacqueline van Loon

Directeur/bestuurder, Stichting !Woon

Paulien Luimes

Paulien Luimes

Regisseur Zorg en Welzijn Buitenveldert, Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam

Sabina Mak

Sabina Mak

Senior adviseur, Elaa

Jacqueline Matthey

Jacqueline Matthey

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Sandra Migchielsen

Sandra Migchielsen

Gezondheidsfabriek

Clementine Mol

Clementine Mol

Bouwkundig arts en onderzoeker, Ben Sajet Centrum

Maria van Nuland

Maria van Nuland

Opbouwwerker, Stichting Netwerk Hoorn

Arieke Oostra

Arieke Oostra

Regiomanager Zorg, Coöperatie VGZ

Johan Osté

Johan Osté

Senior beleidsadviseur zorg, gemeente Amsterdam

Carina Peek

Carina Peek

Teamvoorzitter Toegepaste Gerontologie, Hogeschool Windesheim

Ruth Pel

Ruth Pel

Onderzoeker expert Samen Beslissen, Vilans

Bernard Prins

Bernard Prins

Huisarts, Medisch Centrum Gelderlandplein Amsterdam

Henk Procé

Henk Procé

Programmamanager Positieve Gezondheid, WEL Flevoland

Henk Reinen

Henk Reinen

Plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ingrid Roks

Ingrid Roks

Docent HBO-ICT, Hogeschool van Amsterdam

Wim Schuijlenburg

Wim Schuijlenburg

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Heleen Stigter

Heleen Stigter

Secretaris, Taskforce Wonen & Zorg

Ella Teunisse

Ella Teunisse

Gebiedsmakelaar Buitenveldert Oost, Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam

Pier Tholen

Pier Tholen

Ontwikkelaar MyWepp

Mitchell Tollenaar

Mitchell Tollenaar

Buurtsportcoach senioren en zorg, Sportbedrijf Lelystad

Elke Tuininga

Elke Tuininga

Max Mobiel

Jesse Vermeegen

Jesse Vermeegen

Innovatiemanager Wlz, VGZ Zorgkantoor

Jan van der Vis

Jan van der Vis

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Coördinator zorg & Welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Gonny de Vries-Kerckhaert

Gonny de Vries-Kerckhaert

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen

Hans Wamsteeker

Hans Wamsteeker

Voorzitter, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Selami Yuksel

Selami Yuksel

Projectleider, Gemeente Hoorn

Froukje Zeijl

Froukje Zeijl

Programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

Brenda Zon

Brenda Zon

Wijkverpleegkundige, Buurtzorg Nederland, Team Opmeer

Over de Regiotour
Noord-Holland & Flevoland

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen.

Met ouderen in plaats van over ouderen
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Regio Noord-Holland & Flevoland
De ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. heeft als ambitie daadwerkelijk invloed hebben op programma’s en projecten voor ouderen. Dit doen zij door de wensen en behoeften van (kwetsbare) ouderen uit Amsterdam en omgeving (West-Friesland en Almere) te horen en te vertalen voor onderzoekers, beleidsmakers en professionals uit de praktijk. 

 Dit betekent dat zij als ouderendelegatie vanaf de start van een initiatief betrokken zijn, luisteren maar ook een actieve bijdrage leveren, hun ervaringskennis en deskundigheid inzetten en altijd vanuit hun achterban spreken.

Deze delegatie is ondergebracht bij het Ben Sajet Centrum in Amsterdam waar onderzoek, praktijk en onderwijs hoog op de agenda staan.

Vanuit ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. zijn leden afgevaardigd in de Raad van Ouderen. Daarnaast is Stichting Ouderennetwerk West-Friesland vertegenwoordigd in de ouderendelegatie. Zij zetten zich in om de kwaliteit van leven te verbeteren voor ouderen en hun naasten. Dit doen zij met een holistische benadering vanuit het cliëntenperspectief op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie over ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. vindt u hier en over Stichting Ouderennetwerk West-Friesland vindt u hier.

 

Met medewerking van