Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Verzilver kennis, ervaring en talenten

Vrijdag 8 oktober 2021
Regiotour Drenthe & Overijssel
Provinciehuis Zwolle

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour  Overijssel & Drenthe

 

Partners regiotour:

Conceptprogramma Regiotour Overijssel & Drenthe – vrijdag 8 oktober 2021

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee in het Provinciehuis te Zwolle

}

09:30

Ontvangst door de dagvoorzitter

Woord van welkom door de dagvoorzitter, Karin Kalverboer, Platform Pouwer, ZIF

}

09:40

Regionale kansen en uitdagingen

Gedeputeerden Roy de Witte (Provincie Overijssel) en Hans Kuipers (Provincie Drenthe) in gesprek over regionale en landelijke kansen en uitdagingen.

}

10:00

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw 

De beste manier om langer thuis te blijven is om langer vitaal te blijven. Maar wat houdt mensen vitaal?
Drie waarden zijn daarbij van essentieel belang: Autonomie (zodat je kan zijn wie je bent), Verbondenheid (zodat je kan leven met wie je wil) en Ertoe Doen (zodat je leven betekenis heeft). Het aantal mensen dat vitaal is en de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt groeit snel. Vitalo’s worden ze ook wel genoemd. Hoe ze vitaal blijven wordt nu vaak gezien als een individuele opdracht, maar de inrichting van de samenleving bepaalt mede hun keuzes. In deze talkshow wordt uiteengezet hoe andere keuzes rond wonen (meer co-wonen en geclusterd wonen) en andere keuzes rond betaald en onbetaald werk (meer flexibiliteit in inzet en meer variëteit van rollen) vitalo’s kan helpen om vitaal te blijven. De inrichting van de derde levensfase bepaalt immers hoe snel de vierde fase (met meer kwetsbaarheid en afhankelijkheid) aanbreekt en hoe die vierde fase eruit ziet. 

Pieter Hilhorst, verantwoordelijk raadslid voor het advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

}

10:15

Welke uitdagingen en kansen zien de ouderen in de regio?

Karin Kalverboer in gesprek met vijf ouderen uit de Ouderendelegatie rond een aantal dilemma’s


}

10:35

Koffie- en theepauze

 

}

11:05

Een nieuwe generatie wonen voor ouderen

De Borgstee is een woonzorgcentrum In Vledder dat op verzoek van én met inspraak van de dorpsgemeenschap is gebouwd. In dit woonzorgcentrum zijn verschillende woonvormen die bouwkundig en installatie technisch zijn afgestemd op de woon/zorg behoefte van de oudere. De inwoners zijn als vrijwilliger nauw betrokken bij de hulpverlening. Ze maken in feite deel uit van het zorgteam. De dorpsgemeenschap is door obligatieleningen lid van de coöperatie. Een inspirerend verhaal uit de praktijk voor en door ouderen!

Cees Hesse, voorzitter Dorpsbelang Vledder en initiator en uitvoerder van het project

}

11:25

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties in de regio

}

11:40

Oud en Jong: een intergenerationeel gesprek

}

12:00

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen

}

13:00

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Ouderenparticipatie

Sessie 2: Technologie

Sessie 3: Oud en jong werken samen in het onderwijs

Sessie 4: Preventie, innovatie en doelmatigheid in de thuiszorg

}

14:00

Wisseling van sessieronde

}

14:25

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Goede zorg en gezondheid dichtbij

Sessie 2: Publiek leiderschap

Sessie 3: Bestrijding eenzaamheid, zingeving, meedoen

Sessie 4: Positieve gezondheid in de praktijk

}

15:10

Koffie- en theepauze

 

}

15:30

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Preventie en leefstijl

Sessie 2: Citizen Science

Sessie 3: Ontwerpsessie Wonen: woon- en leefomgeving

Sessie 4: Kunst en cultuur

}

16:30

Informele borrel

Locatie en Coronatoegangsbewijs

Locatie

Provinciehuis Overijssel
Luttenbergstraat 2
8011 Zwolle

 

Coronatoegangsbewijs

Bij binnenkomst wordt een coronacheck uitgevoerd. Dit is verplicht in verband met de huidige maatregelen, waarbij mensen die naar een bijeenkomst komen een QR-code via de coronacheck-app moeten kunnen laten zien. Deze QR-code krijgt u als één van de volgende drie situaties aantoonbaar is:

  1. dat u volledig bent gevaccineerd
  2. dat u een herstelbewijs heeft (bewijs van een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden)
  3. óf dat u de afgelopen 24 uur negatief bent getest 

Het is daarom belangrijk dat u deze app op uw telefoon installeert en de QR-code alvast aanmaakt.
Wilt u liever een geprinte QR-code meenemen, dan kunt u deze aanmaken op https://coronacheck.nl/nl/print/
Meer informatie leest u hier, op de website van de Rijksoverheid.

 

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Geluk

Anjo Geluk

Voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Hesse

Cees Hesse

Voorzitter, Dorpsbelang Vledder

Hilhorst

Pieter Hilhorst

Lid Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

Idenburg

Annemarth Idenburg

Directeur, Trendbureau Overijssel

Kalverboer

Karin Kalverboer

Coördinator, Platform Pouwer en directeur, Zorg Innovatie Forum

Kuipers

Hans Kuipers

Gedeputeerde, Provincie Drenthe

Loon

Ria van Loon

Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Manusiwa

Gusta Manusiwa

Meyboom

Betty Meyboom

Voormalig huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde en voormalig voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw), lid Adviescommissie Voltooid Leven

Oosterhof

Aad Oosterhof

Practor, Practoraat Zorg & (Sensor)technologie, Drenthe college en kwartiermaker, Technologie en Zorgacademie Drenthe

Witte

Roy de Witte

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Schrijf u nu in voor de Regiotour Drenthe & Overijssel

Bouw op vrijdag 8 oktober 2021 samen met uw vakgenoten actief mee aan oplossingen voor en met ouderen.
De regiotour is geheel online te beleven.

Deelname aan de fysieke regiotour bij u in de buurt

- Regio Zuid & Oost-Gelderland en Oost-Brabant op 21 september 2021

- Regio Drenthe/Overijssel op 8 oktober 2021

- Regio Groningen/Friesland in februari 2022

- Regio Zuid-Holland Noord datum nog bekend te maken

Groepsinschrijving
Wilt u met meer dan vijf collega's inschrijven. Mail ons dan op contact@sezw.nl en wij ontzorgen u door de inschrijving voor u te regelen.

Leveringsvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier vinden.

Over de Regiotour

Drenthe & Overijssel

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Regiotour 8 oktober 2021
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, et cetera.

Regio Drenthe & Overijssel
De inspraak van ouderen staat centraal bij Platform Pouwer. Er is steeds meer aandacht voor de kennis en ervaring van ouderen. Plannen en projecten worden niet over maar samen mét ouderen gemaakt. Op die manier sluit het beter aan bij hun wensen en behoeften.

Platform Pouwer is de plek voor activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ouderen bedenken plannen en geven invulling aan hun toekomst samen met professionals. Een stem die gehoord mag worden, en dat kan via Platform Pouwer.

Ouderendelegatie
Een club actieve jonge en oudere 65-plussers, mensen met een dosis aan eigen ervaring en een eigen netwerk, vanuit verschillende achtergronden en visie, die de stem van ouderen vertegenwoordigt in hun regio/provincie. Zij voeden ook de agenda van de Pouwer Regiotafels en denken mee met de landelijke Raad van Ouderen.
De provincies Friesland en Groningen vormen samen een delegatie, en de provincies Drenthe en Overijssel zijn ook samengevoegd in een delegatie.

Meer informatie over Platform Pouwer vindt u hier.

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen. 

Met medewerking van