Met Beytna, wat ‘ons huis’ betekent, willen wij zorg en aandacht bieden aan de interculturele senioren.

Zorg die verder reikt dan begeleiding en aandacht. Je verdiepen in de wereld van een ander, samen eten, drinken, praten, lachen en misschien wel huilen.

Ieder mens is Uniek en verdient evenveel kansen en mogelijkheden. Allochtone ouderen willen, net als autochtone ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Redenen om niet naar een verzorgingshuis te willen, is hoofdzakelijk de taalbarrière. Binnen de huidige ouderenzorg is er helaas nog te weinig kennis en aandacht voor cultuur sensitieve zorg.

Met het ontmoetingscentrum willen wij de zelfstandig wonende senioren uit hun eenzaamheid en isolement halen en in contact brengen met andere lotgenoten. Wij willen ze ondersteunen in het krijgen van energie door middel van het aanbieden van allerlei activiteiten en beweging. Daarnaast willen wij ook de (eventuele) mantelzorger ontlasten.

Meer informatie

Gul Dolap-Yavuz

Gul Dolap-Yavuz

Neem contact op met Gul Dolap-Yavuz

13 + 5 =