Gezelligheid in de buurt! Jong en oud komt iedere ochtend naar het zorgcentrum in de wijk om samen koffie te drinken, te spelen, ontmoeten en genieten.

Eén tegen eenzaamheid: Op het platform van ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het Ministerie van VWS staat een artikel over Boefjes en Barista’s in woonzorgcentrum Nieuwehagen te ‘s-Hertogenbosch. 

Mini documentaire: Omdat beelden vaak veel meer zeggen dan woorden, hebben wij een mini documentaire laten maken van Boefjes en Barista’s in Nieuwehagen. Dit is opgenomen op 14 februari 2020, dus nog voordat de covid-19 maatregelen van kracht waren.

Movisie Wij in de wijk
In de publicatie ’Wij in de wijk’ van Movisie staan zeven casusbeschrijvingen van initiatieven die werken aan meer sociale cohesie in buurten en wijk. Ook Boefjes en Barista’s staat hierin beschreven. Movisie bekijkt hoe vanuit de sociale basis invulling is gegeven aan strategieën van ‘bonding’, ‘bridging’ en ‘linking’ van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam. 

Carlijn van den Berge

Carlijn van den Berge

Neem contact op met Carlijn van den Berge

3 + 9 =