Austerlitz Zorgt organiseert en regelt via één loket alle ondersteuning en basiszorg voor de oudere inwoners van het dorp. Er is een Dorpsteam, waar ouderen met alle vragen terechtkunnen.

Austerlitz Zorgt organiseert en regelt via één loket alle ondersteuning en basiszorg voor de oudere inwoners van het dorp. Er is een Dorpsteam, waar ouderen met alle vragen terechtkunnen. Marianne, onze dorpsondersteuner, fungeert als spin-in-het-web en coördineert vrijwilligersdiensten en professionele hulp. Zij is ook het Wmo-loket voor de inwoners. Ruin 40% van de inwoners is lid van de zorgcoöperatie, die ondersteund wordt door 100 vrijwilligers. Sinds enkele maanden zijn er in nauwe samenwerking met de woningbouwvereniging, de gemeente en onze eigen woonstichting Nu Voor Straks 25 zorgwoningen gerealiseerd. De volgende fase is om de rest van het dorp ook zoveel mogelijk levensloopbestendig te maken.

Jan Smelik

Jan Smelik

Neem contact op met Jan Smelik

13 + 15 =