Dementiezorg voor Elkaar was een programma om de praktijk van dementiezorg en -ondersteuning in Nederland te verbeteren.

Het stimuleerde dat de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie die thuis wonen, nog meer worden afgestemd op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Persoonsgericht en integraal dus. Het programma liep 4 jaar (2017 – 2020) en werd gefinancierd door het ministerie van VWS. In Dementiezorg voor Elkaar werkten samen Movisie, Nivel,
Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. Het programma was één van de pijlers van het Deltaplan Dementie. Eén van de resultaten van het programma is de Zorgstandaard Dementie 2020, ondertekend door 22 organisaties. Een breed draagvlak dus.

Interessant voor u
Dementiezorg voor elkaar 2017-2020
Inventarisatie deskundigheidsbevordering dementie voor mantelzorgers en vrijwilligers
Toolbox Samen Beslissen
Beleidshulp voor gemeenten

Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Neem contact op met Jan Willem Bloemen

7 + 15 =