Als je de zorg door een totaal andere bril bekijkt, levert dat dan ook nieuwe inzichten op voor verandering en innovatie?

Design Innovation Group (DIG) begon de knelpunten in de ouderenzorg stapsgewijs te ‘reframen’ met verschillende groepen en uiteenlopende invalshoeken, en gebruikten daarbij een verrassende analogie. Door het stelsel en de cultuur rondom (ouderen)zorg te vergelijken met iets totaal anders – hoe we omgaan met water – bleken de mensen aan tafel los te komen van vastgelopen denkbeelden. Water is vloeibaar, het stroomt, het verandert voortdurend; en men is bereid zich daaraan aan te passen. Door met het frame van water naar de zorg te kijken, verandert het denken en ontstaan openingen voor nieuwe oplossingen.

Adaptief als Water is een van de getoonde projecten van de online expo Chronic Health – Happily ever after? als onderdeel van de Embassy of Health tijdens de Dutch Design Week 2020. De projecten tonen de kracht van ontwerpend onderzoek bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Het zijn projecten van ontwerpers en zorgprofessionals die samen, met een vooruitziende blik, aan een gezonde samenleving werken.

 Partners
* Ontwerp: Design Innovation Group
* In samenwerking met: ActiZ

Interessant voor u

 

Chantal Verhoeven

Chantal Verhoeven

Stafmedewerker, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Neem contact op met Chantal Verhoeven

7 + 14 =