Woningcorporaties zijn betrokken bij wonen, zorg en welzijn van de huurders. Een belangrijk deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. Corporaties zetten zich niet alleen in voor deze mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners, nu en in de toekomst.

Aedes is verheugd over de toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor seniorenhuisvesting en de wijze waarop overheden, woningcorporaties, zorgorganisaties en overige partijen deze urgente opgave samen oppakken. Samen willen we bewoners, ook die met een zorgvraag, in staat stellen zo lang als ze dat zelf willen zelfstandig en zelfredzaam te wonen, in woningen én buurten die dit mogelijk maken en waar aandacht is voor elkaar.

Pieter Schipper

Pieter Schipper

Belangenbehartiger (Aedes vereniging van woningcorporaties)

Neem contact op met Pieter Schipper

1 + 7 =