Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

 De 4 uitgangspunten van BeterOud zijn:

• Ouderenparticipatie: ouderen zijn betrokken, niets over hen, zonder hen.
• Samenhang: afstemming tussen informele en formele zorg, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de instelling.
• Diversiteit: aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES).
• Aanvullend op wat er al is: aansluiten bij en verwijzen naar mooie initiatieven.

Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Neem contact op met Jan Willem Bloemen

2 + 10 =