Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.

De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Samen Ouder Worden heeft diverse webinars verzorgd die hieronder terug te kijken zijn. 

– Vasthouden van Vrijwillige energie, hoe doe je dat
– Een gesprek over zinvol ouder worden, met Machteld Huber en Adries Baart
– En diverse webinars voor coördinatoren vrijwilligerswerk

Willem-Jan de Gast

Willem-Jan de Gast

Neem contact op met Willem-Jan de Gast

3 + 2 =