LevensLuister

LevensLuister

LevensLuister LevensLuister gaat over echte aandacht, door gesprekken over het leven met ouderen. LevensLuister, ontstaan in 2019, richt zich op luisteren waardoor je een ander, meer diepgaand gesprek kunt voeren. Een gesprek waarbij verbinding ontstaat tussen mensen....
Samen Ouder Worden – Vereniging NOV

Samen Ouder Worden – Vereniging NOV

Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.De aanpakken kunnen per context...
Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit is van alle leeftijden. Op oudere leeftijd kan het zo zijn dat er andere vragen, behoefte of problemen bij komen kijken, het is belangrijk dat hier aandacht voor is. Ook in de zorg. Hoe begin je bijvoorbeeld het gesprek over...
Proscoop

Proscoop

Ouderenzorg Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van...
Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe gaat voor een levendige en sociale provincie voor al haar inwoners! Met de Sociale Agenda van Drenthe geeft de provincie hier concreet invulling aan. Met thema’s zoals Gezondheid & Vitaliteit, Wonen en Inclusie wordt er volop aandacht...