MantelzorgNL is de vereniging ván en vóór mantelzorgers. Onze missie is dat mantelzorgers op een bij hen passende manier kunnen zorgen en in staat zijn deze zorg te combineren met andere activiteiten.


Belangenbehartiging
MantelzorgNL is gesprekspartner voor de overheid rondom mantelzorg op landelijk en regionaal niveau. Wij zijn actief op vele fronten om signalen op te vangen, te vertalen en onder de aandacht te brengen.


Informatie en advies
Wij geven voorlichting en advies op maat aan mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. Dit doen we samen met zo’n 400 aangesloten organisaties. We organiseren bijeenkomsten en workshops, staan mantelzorgers met raad en daad bij en bieden informatie via onze website en in de media.


Producten en diensten
MantelzorgNL ontwikkelt producten en diensten voor mantelzorgers en voor professionals die mantelzorgers ondersteunen. Denk hierbij aan trainingen, handreikingen en juridisch advies.

Daphne Zumbrink

Daphne Zumbrink

Relatiebeheerder

Neem contact op met Daphne Zumbrink

4 + 6 =