Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.
De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.
In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als zingeving, dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Onlangs is van dit programma het e-book ‘Nooit te oud om te beginnen’ verschenen, met daarin de inzichten van de samenwerkingen in de verschillende lokale trajecten.

Yvonne Snelders

Yvonne Snelders

Communicatieadviseur, projectleider & campagnemanager NOV

Neem contact op met Yvonne Snelders

1 + 1 =