Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

De zorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag naar langdurige zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt....

Lees meer
Ouderen adviseren over ouderenzorg

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen ……

Lees meer
Wat maakt het leven de moeite waard?

Wat maakt het leven de moeite waard?

Op 24 april heeft collega Peterjan van der Wal aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht met succes zijn proefschrift ‘Wat maakt het leven de moeite waard?’ verdedigd.

Lees meer
In gesprek met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

In gesprek met inspecteur-generaal Ronnie van Diemen

Tijdens het jaarcongres Een nieuwe generatie ouderen(zorg) afgelopen november kwam het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan bod.. Ook de lunchsessie met Ronnie van Diemen (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) ging over dit onderwerp.

Lees meer
Ouderenparticipatie

Ouderenparticipatie

Ouderen hebben een andere kijk op de zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de zorg van binnenuit mee. Dat maakt hun inbreng van onschatbare waarde. Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht

Lees meer
Gratis online cursus Gezond ouder worden in 6 stappen

Gratis online cursus Gezond ouder worden in 6 stappen

Op dinsdag 1 mei 2018 gaat een nieuwe online cursus van start: Gezond ouder worden in 6 stappen. Laat uw omgeving het werk doen. In deze gratis cursus krijgt u in zes wekelijkse modules wetenschappelijke inzichten en handige tips aangereikt voor een gezonder lang leven. De cursus biedt videocolleges van docenten als David van Bodegom, Lex van Delden en professor Rudi Westendorp, virtuele excursies naar Kopenhagen en Gent, interactieve opdrachten en quizvragen

Lees meer
Handreiking ouderenzorg voor Amsterdamse huisartsen

Handreiking ouderenzorg voor Amsterdamse huisartsen

Een poster met aandachtspunten vanuit ouderen en adviezen voor huisarts, POH en wijkverpleegkundige en een handreiking voor betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen. Die zijn onlangs gepresenteerd tijdens de stedelijke conferentie ‘BeterOud in Amsterdam’.

Lees meer