Eén van de resultaten uit een verbeterproject rondom integrale ouderenzorg in Amsterdam (titel: Beter Oud in Amsterdam) is een ‘halffabricaat’ poster met daarop ‘10 tips van de huisarts voor ouderen’. Dit is een variant op de eerder ontwikkelde poster met ‘Adviezen voor huisartsen vanuit de ouderen’.

De poster is een middel voor meer bewustwording bij ouderen dat zij ook een actieve rol hebben in het verbeteren van deze zorg en wat zij, zo mogelijk, zelf kúnnen doen. De inhoud sluit aan op het Toetsingskader. Het ontwikkelen van een poster an sich, gaat in de praktijk uiteraard niet zorgen voor meer bewustwording. Dat gebeurt alleen wanneer men er actief iets mee gaat doen. Bijvoorbeeld door ‘m te gebruiken als gesprekskaart, op te hangen op een plek waar ouderen elkaar ontmoeten en hier eventueel aanvullend een uitwisselbijeenkomst over te organiseren.

Waarom noemen we het een halffabricaat? De poster is met een kleine afvaardiging uit het Beter Oud in Amsterdam netwerk samengesteld en willen we de komende tijd daarom verrijken met kennis en ervaringen van andere professionals en ervaringsdeskundigen. De eerste gelegenheid is de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Ik nodig u graag uit om met ons mee te denken tijdens een ronde tafelsessie en de poster samen aan te scherpen!

Sabina Mak (Ben Sajet Centrum, academische leerwerkplaats Amsterdam) en Wim Klein Nagelvoort (Elaa, ROS Amsterdam)

Bekijk de poster:
VIL_OUD_TIPSHUISARTSPOSTER_DIGI