Tien manieren om ouderen meer te laten (blijven) bewegen en meedoen Successen uit de praktijk waar je meteen mee aan de slag kan.

Cellist/presentator Bart van Rosmalen ontvangt tien gasten.
Ieder van hen werkte in de periode 2015-2019 binnen het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO, op een eigen manier, aan (blijven) bewegen en meedoen van ouderen en ging daarna verder met de resultaten.
Wat hebben ze gedaan? Wat is hun geheim?
De rijke oogst aan resultaten gaat over actief zijn en blijven, zingeving, mobiliteit en kunst. Maar ook over het bereiken en betrekken van de oudere zelf als vrijwilliger of ambassadeur en over factoren die bijdragen aan de borging van een project, zoals financiering en kennis delen.
Voor deze parade van resultaten ontwierp Bart van Rosmalen ‘een klein atelier’, dat met de tips uit elk gegeven interview gedurende de uitzending verder uitgroeit.
Als dank geeft Van Rosmalen tenslotte elke gast een op zijn cello live gespeeld stukje muziek cadeau met een boodschap: een grote parade in een klein atelier!

Voorzitter:
Bart van Rosmalen, cellist en theaterregisseur, lector Kunst en Professionalisering, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Sprekers:
Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur, BeterOud
Joost Bos, voorzitter, BeterOud
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur, Sociaal Werk Nederland
Reinoud Nägele, senior adviseur verkeersveiligheid, water, verkeer en leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ingrid Smit, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis en Een tegen Eenzaamheid, Ministerie van VWS
Koos Graniewski, adviseur, Algemene Seniorenverenigingen (FASv), voorzitter, AOVZ en de OSO