Videotheek

Bekijk hier interessante lezingen en workshops, speciaal voor u geselecteerd.

Neem een kijkje in onze Videotheek, waar we samen met de sprekers en de initiatiefnemers van ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis‘ een schat aan informatie voor u hebben verzameld.

U kunt op alfabet door de verschillende video’s bladeren of op een bepaalt thema selecteren.

(Tijdelijk) niet thuis

Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

Bewust voorbereiden op ouder worden, in gesprek met ouderen én lokale organisaties

Co-creëren in diversiteit

Daag uw hersenen uit

De impact van eHealth! – Interactieve Praktijkgerichte Talkshow – deel 1

De impact van eHealth! – Interactieve Praktijkgerichte Talkshow – deel 2

De inclusieve wijk

De kunst van het ouder worden

De mens centraal in de toepassing van nieuwe technologieën

De WijkKliniek in Amsterdam

Dutch Design Week, happily ever after?

Een live uitwisseling tussen Zuid-Afrika, Japan, Nieuw-Zeeland en Nederland, over hun toekomstbeeld over ouder worden

Een sterke sociale basis voor ouderen, wat betekent dat en hoe bevorder je dat?

eHealth – Wat is het jou waard?

Faciliteren particuliere initiatieven: hoe krijg je ze van de grond?

Health Impact bond valpreventie, Vernieuwend organiseren van valpreventie in Noord-Limburg

Hoe geven we ouderen echt een stem?

Hoe kan technologie de moderne mantelzorger ondersteunen?

Hoe staat het in Nederland met de lokale en regionale samenwerking op het gebied van de ouderenzorg?

Hugo de Jonge

Inspirerende talkshow

Interview Jan en Sanne Terlouw

Kunst in langdurige zorg en ondersteuning

Laat van je horen: maar hoe dan? Een workshop voor zorgprofessionals en beleidsmensen.

Langer thuis met dementie, wat dan?

Leefplezierplan op Locatie: van theorie naar praktijk

Leren in de zorgpraktijk

Lessen van de WHO CARES Community of Practice

Logeer- en respijtzorg

Mantelzorgapp – betrouwbare informatie en laagdrempelig lotgenotencontact

Meer bewegen voor mensen met dementie: gebruik de Beweeggids!

MESO-zorg; uitrol van de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet

Nieuwe zorgaanbieder: Alice in Wonderland

Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Opening landelijke conferentie 2020 en speech Hugo de Jonge

Parade van pitches

Regionalisering en netwerken; inzichten in netwerkgovernance in de praktijk

RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie

Samen dementievriendelijk: een dementievriendelijke gemeente… wat brengt het, wat vraagt het?

Samen oud worden: hebben woongemeenschappen de toekomst?

Samenwerken en borgen van projecten, hoe werkt dat in de praktijk? Inclusief toolkit

Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven

Samenwerking tussen bewonerscollectieven en professionals

Tien manieren om ouderen meer te laten (blijven) bewegen en meedoen Successen uit de praktijk waar je meteen mee aan de slag kan.

Training op locatie GOED omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt

Twee jaar programma Langer Thuis

Veilig onderweg, blijven meedoen!

Verduurzaming van samenwerking die zorg, ondersteuning en welzijn verbindt

Voorbereiden op het levenseinde

Vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin

Welke privaat-publiek samenspel heeft de aanpak “Een tegen Eenzaamheid” nodig?

Werk in uitvoering in Delft: van woonbehoefte onderzoek naar uitvoeringsprogramma

Wijkverpleegkundig leiderschap verbetert het medicatieproces

Woonvariaties voor senioren: hoe kom je tot een businesscase voor de gemeenschappelijke ruimte?

Zie de mens: Positieve Gezondheid in de zorg voor mensen met dementie

Zorgorganisaties aan het woord over het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen

Zorgstandaard Dementie: wat kan ik ermee?