Samenwerken en borgen van projecten, hoe werkt dat in de praktijk? Inclusief toolkit

Zorgen dat ouderen wonen langer en plezierig thuis kunnen wonen, daar zijn we in Nederland mee bezig. Daarvoor worden heel wat samenwerkingsprojecten opgezet. Hoe zorg je er samen voor dat deze projecten doorlopen na de einddatum? We onderzoeken met de sprekers wat de ingrediënten zijn voor een duurzaam project. Wat vraagt dit van jou als organisatie en van de samenwerking met de andere partners en stakeholders? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar zet je op in, wie betrek je (wanneer) bij je project? Hoe zorg je dat je project duurzaam is en een onderdeel wordt van je organisatie en vooral binnen het netwerk waar het voor bedoeld was?
Vanuit diverse branche- en kennisorganisaties leggen we onze expertise bij elkaar en geven we een doorkijk naar de mogelijkheden. En we horen ervaringen uit de praktijk. Vanuit onder andere diverse projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019).

Na afloop van de sessie is een online toolkit beschikbaar, samengesteld door de partners van BeterOud, om je te helpen bij het samenwerken en borgen van een duurzaam project.

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Els Hofman, senior adviseur gebiedsgericht werken, Movisie
Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur, Sociaal Werk Nederland
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
Henk Borgonje, Voorzitter Fit&Fun
Frederike Lunenburg, sociaal werker, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Marian Schijf, beweegcoach, Beweegcollectief Mook en Middelaar