Samen oud worden: hebben woongemeenschappen de toekomst?

De belangstelling voor woongemeenschappen neemt toe. Het aantal groeit en de variatie ook. En dat is maar goed ook, want meer woonvormen  voor volwaardig zelfstandig wonen zijn nodig. In deze sessie krijgt u een overzicht van de laatste trends rondom het wonen van ouderen. Welke gemeenschappelijke woonvormen zijn er? Welke woonwensen hebben ouderen? En hoe betrek je ouderen bij de vormgeving van gemeenschappelijk woonvormen? Ook maakt u kennis met een woongemeenschap die door ouderen zelf is opgezet. Waarom hebben zij dit gedaan? Draagt het bij aan zelfstandig wonen?

Sprekers:
Lex van Delden, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Yvonne Witter, platform ZorgsaamWonen
Coen van den Heuvel, Raad van Ouderen