Regionalisering en netwerken; inzichten in netwerkgovernance in de praktijk

De maatschappelijke opgaven van vandaag voor ouderen schreeuwen om grens- en domein overstijgend organiseren, uit de kokers, rondom de behoeften van ouderen. Zo ook benoemt in het rapport van de Commissie Bos.
Op veel plekken zijn organiaties en netwerken in de ouderenzorg hiermee bezig, wordt ‘regionalisering’ het credo, maar is tegelijkertijd helder dat dit niet alleen anders organiseren vraagt, maar ook innovatie, daadkracht, gedeeld belang en een nieuwe modus voor bestuurders en toezichthouders.
In deze sessie bespreken we de crux en dilemma’s van netwerkgovernance; geïllustreerd aan een actueel nieuw initiatief in de regio Limburg.
Daar is ‘Vijf’ opgericht; een nieuwe samenwerking vanuit het sociaal domein om dichtbij en rondom de burger te organiseren metPSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. Zij brengen expertise in op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslaving, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.
Hoe werken de bestuurders daar eraan, wat kwamen zij al tegen?
Daarnaast delen we de uitkomsten uit een nieuw onderzoek onder toezichthouders; ook zij hebben een rol in netwerkgovernance. Maar deze blijkt bij hen nog vaak onduidelijk. We geven een inkijkje in de uitkomsten van dit onderzoek en belichten zo in deze sessie actuele kennis uit wetenschap en praktijk tegelijk. In digitale interactie met deelnemers, die hun vragen of reacties realtime kunnen inbrengen.
Interessant voor iedereen die een rol heeft in netwerken zoals coördinatoren, leidende professionals, management, bestuur en toezichthouders.

Sprekers:
Mirella Minkman, hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg, Tilburg-TIAS en voorzitter Raad van Bestuur, Vilans
Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur, de Zorggroep
Barbara Geurtsen, toezichthouder en onderzoeker, Toezicht in netwerkgovernance