NGOLT 2021 Sessie 2.09

Sessie 2.09 – Zaal 14

Nieuwe woonvormen voor en mét ouderen

De Borgstee is een woonzorgcentrum In Vledder (provincie Drenthe) dat op verzoek van én met
inspraak van de dorpsgemeenschap is gebouwd. Het bestaat uit een zorg- , sociale huur en een
koopgedeelte.
Het zorggedeelte bestaat uit 16 huur/zorgappartementen waarin mensen met een Wlz indicatie
(niveau 4 en hoger) in een 24 uur setting zorg geboden kan worden en 3 herstelkamers ten behoeve
van ELV(eerste lijns-verzorging) geïndiceerde mensen.
Het koopgedeelte bestaat uit 16 koopappartementen die ook bouwkundig en installatietechnisch zijn
afgestemd op het kunnen bieden van intensieve zorg. Er is bij de aankoop geen Wlz-indicatie vereist.
Inwoners zijn als vrijwilliger nauw betrokken bij de hulpverlening. Ze maken in feite deel uit van het
zorgteam.
De dorpsgemeenschap heeft d.m.v. obligatieleningen á 5000 euro of een veelvoud daarvan in totaal
850.000 euro ingebracht in de Coop. ver. obligatiehouders woonzorggebouw. Dit zgn. “eigen geld”
bleek als vliegwiel te werken voor het verwerven van hypothecaire leningen bij Triodos bank, Drentse
Energie organisatie en KNHM participaties.
Cees Hesse heeft als voorzitter van Dorpsbelang Vledder het project geïnitieerd en tot uitvoering gebracht.

Karin Kalverboer, coördinator, Platform Pouwer en directeur, Zorg Innovatie Forum


Cees Hesse, voorzitter, Dorpsbelang Vledder

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27/10/2021