NGOLT 2021 Sessie 1.12

Sessie 1.12 – Zaal 26

25.000 verpleegplekken erbij in 2025; regionaal samenwerken is noodzakelijk, maar hoe dan?

Interactieve sessie. Maximaal 40 deelnemers.

Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat verpleegzorg nodig heeft de komende jaren fors toe. Tegelijkertijd willen ouderen steeds langer in hun eigen omgeving blijven wonen. En dat gaat vaak niet meer omdat de woning daarvoor niet geschikt is.
Concrete, meerjarige afspraken tussen gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties zijn, mede door het woningtekort, van groot belang. Uiterlijk in 2025 moeten er 25.000 extra plaatsen voor verpleegzorg zijn om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.
Wat is er nodig om al die extra plaatsen te realiseren? En hoe laat je de extra plaatsen goed aansluiten bij de zorgbehoefte?
In deze sessie gaan zorgkantoren (ZN) en gemeenten (VNG) in op de toekomstige vraag naar wonen & zorg voor ouderen en nieuwe samenwerkingen tussen regionale partijen die noodzakelijk zijn om daaraan te voldoen.
VNG vertelt over het belang van een strategische woonzorgvisie en een daarop afgestemd uitvoeringsplan, met samenhang tussen langer thuis wonen en verpleegzorg.
Zorgkantoren vertellen over de zorgplicht, hun rol in de regio en noodzakelijke samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties.
Deze interactieve sessie levert jou inspiratie op door een aantal voorbeelden van goede samenwerking op regionaal en lokaal niveau om in de vraag naar wonen & zorg van de toekomst te voorzien.
Eén ding is na deze sessie zeker: geen enkele partij is zonder concrete afspraken over samenwerking in staat is om de groeiende vraag naar wonen & zorg voor ouderen op te lossen.

Jan Megens, manager Langdurige zorg (Wlz) bij Menzis


Sikko Bakker, strateeg Wonen en Zorg, VNG & ambtelijk actief in de Taskforce Wonen en Zorg, doordecentralisatie Beschermd Thuis en nationale programma startup, “Een thuis voor iedereen”

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27/10/2021