Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Hoe kunnen mantelzorgers van ouderen beter ondersteund worden? In elf ‘lerende praktijken’ werken zorg, welzijn en gemeente aan een betere samenwerking op dit thema. De Brabantse Wal is één van deze lerende praktijken waar volop wordt geëxperimenteerd en samengewerkt voor gelukkige mantelzorgers. Dit gebeurt vanuit het 3-jarig programma In voor Mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans. De ‘Waarderend onderzoeken’-aanpak loopt als rode draad door alle lerende praktijken. Laat je in deze workshop inspireren hoe je lokaal handen en voeten kunt geven en de samenwerking rondom mantelzorgers kunt verbeteren. Oók in tijden van corona! 

Voorzitter:
Yvonne de Jong, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Joost de Haan, adviseur, Movisie
Katja Kley, mantelzorgconsulent en projectleider, Mantelzorg Brabantse Wal