Kunst in langdurige zorg en ondersteuning

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om kennis en handvatten die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van kunst in de zorg. Onder leiding van Judith de Bruijn gaan we met vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de kunst hierover met elkaar in gesprek. Uw wordt meegenomen in de wereld van kunst en cultuur en de belangrijke rol die het kan vervullen in de zorg en ondersteuning maar ook tijdens de COVID-19 pandemie.

Voorzitter:
Judith de Bruijn, webinarhost, Judith de Bruijn BV

Sprekers:
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC
Sanne Scholten, directeur-bestuurder, LKCA
Machteld van der Meij, programmaleider, Kunst aan de Keukentafel
Erik Zwiers, initiatiefnemer, Participatiekoren
Franc Janssen, zanger, Participatiekoren
Liset de Reus, programmamanager, ZonMw
Marie-Claire van Hek, bestuurder, AxionContinu