Vitaliteit én kwetsbaarheid
Ouder worden wordt meestal geassocieerd met achteruitgang, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Maar ervaren ouderen dit ook zo? En kun je je ook vitaal voelen als je fysieke of andere beperkingen hebt? Het lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool is in gesprek gegaan met 32 ouderen die zichzelf als vitaal zien om zo meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze ouderen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat ervaren vitaliteit en kwetsbaarheden elkaar zeker niet altijd uitsluiten. Sterker nog: uit de verhalen van de ouderen blijkt dat zij juist heel goed hand in hand kunnen gaan.

Sprekers:
Sophie Bouwens, docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool
Marleen
 Mares, docent en onderzoeker, Lectoraat Active Ageing – Avans Hogeschool