Proscoop

Proscoop

Ouderenzorg Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van...
Denktank 60+ Noord

Denktank 60+ Noord

Onze doelstelling is participatie op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs en zorg van en met ouderen.We zijn een netwerkorganisatie van ouderen (en ook jongeren/studenten) met allerlei organisaties.We leveren een bijdrage aan de emancipatie van ouderen als...

(Tijdelijk) niet thuis

Bekijk deze sessie (Tijdelijk) niet thuis Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Dit breng met zich mee dat kwetsbare ouderen soms ongepland tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een...

Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven

Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven Ouderen kunnen langer thuis wonen als we de ondersteuning en zorg beter laten aansluiten op hun behoeften en beleving.Naast goede zorg op fysiek en mentaal vlak zijn mogelijkheden voor ontmoeting en...