WEL in Flevoland: samen positiever gezond(er)

De kerngedachte van WEL is:  ‘Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent en wat je kunt… wie wil dat niet?’
Immers, gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat het leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor de gezondheid: contact met mensen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Dat geeft energie en een goed gevoel. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid.

Ayse Baltaci

Ayse Baltaci

Neem contact op met Ayse Baltaci

12 + 12 =