De Unie Architecten en Lilith Ronner van Hooijdonk grijpen de Woonvisie van de gemeente Groningen aan voor een onderzoek naar nieuwe woontypologie├źn voor vitale en gezonde woonwijken.

Het onderzoek richt zich enerzijds op de ontwikkeling van nieuwe woningtypen, anderzijds op de kwaliteit van de woonomgeving. Van woonwijk naar leefwijk is het uitgangspunt. Twee wijkvernieuwingswijken in Groningen vormen het werkgebied: De Hoogte en De Wijert. Insteek is om binnen het kader van de wijkvernieuwingsopgave in deze twee naoorlogse wijken de ruimtelijke parameters voor vitale en gezonde woonwijken te onderzoeken.

Het ontwerpteam werkt samen met adviesbureau Estheticon, de initiatiefnemers van de conferentie Building a Future of Health in 2016, de Groningse woningcorporaties Nijestee en Lefier, Patrimonium en De Huismeesters, de projectontwikkelaars VanWonen, Bpd, Van Wijnen en Rizoem, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, Aletta Jacobs School of Public Health en het Expertisecentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid en het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.

In de uitvoering van het onderzoek worden daarnaast ook wijkbewoners, andere lokale betrokkenen en de gemeente Groningen actief betrokken.

Partners:

De Unie Architecten / PosadMaxwan / LRvH architecten / LAOS landschapsarchitectuur en stedenbouw / SUB office / Estheticon / De Huismeesters / Nijestee / Patrimonium / Lefier / VanWonen / Bpd / Rizoem / Van Wijnen / HANNN / Aletta Jacobs School of Public Health / Expertise Centre Architecture, Urbanism & Health / Atelier Stadsbouwmeester

 

Interessant voor u

 

Meer informatie

Chantal Verhoeven

Chantal Verhoeven

Stafmedewerker, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Neem contact op met Chantal Verhoeven

15 + 2 =