Het Netwerk Vitaler Oud is een project van de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het richt zich op bewustwording van ouderen zelf, samen met partners in de wijk, dat het actief voorbereiden op ouder worden loont.

Het Netwerk Vitaler Oud werkt bij deze bijeenkomst met de dialoog-methodiek. Bij deze gespreksvorm delen de deelnemers vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid hun ervaringen, wensen en behoeftes.

Het project is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg, de overkoepelende paraplu van het programma Langer Thuis. Een klankbordgroep heeft input gegeven voor dit project. Die groep bestaat uit experts van NOOM, KBO-Brabant, Koepel gepensioneerden, Leyden Academy of Vitality and Ageing, Sociaal Werk Nederland, RIVM, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. ‘Zo zorg ik®’ ontwikkelde de dialoog-methodiek. Eind 2020 verschijnt op de website van KBO-PCOB een praktische gids voor ouderen en lokale organisaties om deze werkwijze samen op te kunnen pakken in de eigen buurt.

 

Jozette Aldenhoven

Jozette Aldenhoven

Neem contact op met Jozette Aldenhoven

9 + 7 =