Naoberkracht kenmerkt zich als een project dat zich blijft ontwikkelen, als een natuurlijk proces dat aansluit en voortkomt uit de behoeften van het dorp.

De organisatie van Naoberkracht ligt geheel bij de inwoners van het dorp. Twee vrijwillige dorpsondersteuners hebben de afgelopen jaren alle 18+ inwoners bezocht. Zij zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de tot stand koming van de onderlinge hulp en betrokkenheid van de dorpsbewoners.

Liesbeth Langen

Liesbeth Langen

Neem contact op met Liesbeth Langen

1 + 10 =