KilimanjaroWonen ondersteunt mensen die met anderen een levensloopbestendig en duurzaam woonproject willen realiseren. Mensen die samen een prettige, veilige en zorgzame leefomgeving willen creëren. Een omgeving waar goed nabuurschap vanzelfsprekend is.

KilimanjaroWonen investeert voor eigen risico tijd in een periode waarin nog onzeker is of er een project van de grond komt. Als een project daadwerkelijk kan starten biedt zij ondersteuning van begin tot eind bij het realiseren van ‘een gebouw van mensen en een gebouw van stenen’.

Kitty Hesen

Kitty Hesen

Neem contact op met Kitty Hesen

3 + 7 =