Wat is hiStory?
Ouderen hebben interessante verhalen te vertellen. Het delen van herinneringen helpt het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde te behouden, houdt mensen sociaal en cognitief actief, waardoor gevoelens van eenzaamheid worden voorkomen of verminderd.
• hiStory biedt een website en app om verhalen te vertellen en te delen als middel om sociale inclusie te bevorderen.
• hiStory stelt organisaties in staat om hun eigen vertelproject voor ouderen te organiseren met als eindresultaat een hiStory Capsule: een selectie van persoonlijke verhalen die digitaal zijn opgenomen in reeks van vertelsessies.
• hiStory biedt handleidingen en hulpmiddelen voor begeleiders om mensen bij elkaar te brengen, vertelsessies te coördineren en te leiden en de vertellers bij elke stap te ondersteunen.

Hoe werkt hiStory?
In een reeks georganiseerde (face-to-face of online) vertelsessies komen kleine groepjes ouderen (of ouderen met een jongere generatie) samen om herinneringen over een gekozen thema uit te wisselen. Met behulp van de hiStory Inspiratie Kaarten worden de vertelde verhalen besproken en verfijnd voordat ze worden opgenomen via de hiStory Opname App. Aan het einde van het project wordt de hiStory Capsule gecreëerd; een verzameling geselecteerde persoonlijke verhalen die kunnen worden gedeeld met familie en vrienden of met externe organisaties (bijv. musea of scholen). Op deze manier worden herinneringen omgevormd tot een bron om te leren en nieuwe kennis op te doen.
Een vertelproject wordt geïnitieerd en georganiseerd door een begeleider, aangesteld door een organisatie. Met behulp van de hiStory website en handleidingen voor het uitvoeren van een vertelproject, werkt de begeleider aan het verzamelen en selecteren van verhalen om de hiStory Capsule te maken. Aan het einde van het project wordt de hiStory Capsule gelanceerd op de hiStory website.

Meer informatie

Website

Charlotte Buitenkamp

Charlotte Buitenkamp

Projectleider innovatie Nationaal Ouderenfonds

Neem contact op met Charlotte Buitenkamp

13 + 6 =