Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen?

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 15 juni 2022 in het NBC te Nieuwegein samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

 

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ – woensdag 15 juni 2022 NBC Nieuwegein

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee. Opening informatiemarkt.

}

09:30

Aanvang conferentie

Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Introductie dagvoorzitter Robbert Huijsman

}

09:45

We leven langer, zijn we eeuwig houdbaar

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te zijn?
We nemen u mee in de wereld van veroudering. U hoort de oorzaken van veroudering, de stand van de ouderengeneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zo ervaart u haarfijn wat u zélf kunt doen om de statistiek te ontstijgen en straks 120 jaar te worden, of nog veel en veel ouder.

Andrea Maier, Professor in Medicine & Healthy Ageing, Co-Director Centre for Healthy Longevity, @Age, National University of Singapore, Vrije Universiteit Amsterdam

}

10:10

Ieder mens is anders

We hebben als samenleving de neiging om oudere mensen in hokjes in te delen, zoals ‘kwetsbaar’ of ‘eigenwijs’. Dit doet geen recht aan de grote en groeiende diversiteit onder ouderen en het beperkt mensen in hun vrijheid en mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar een gemeenschap vormen waarin ieder mens zich gezien en gewaardeerd voelt, met eigen kracht en kwetsbaarheid?

Tineke Abma, directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum
Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021

}

10:30

Betekenisvolle derde en vierde levensfase

In de afgelopen eeuw kregen we een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben velen van ons na hun pensionering nog een flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen besteden. Terwijl men vroeger na pensionering vaak versleten was, in minder goede gezondheid verkeerde en vooral behoefte had aan rust, geldt dit voor veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van alles.

Pieter Hilhorst, Raadslid, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)

}

10:50

Koffie- en theepauze

 

}

11:20

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over (sociale) innovaties:

Mooky: een nieuwe digitale leesbeleving
Kees Oosterling (87) is de geestelijk grootvader van een nieuw digitaal leesplatform dat vooral de jeugd weer aan het lezen moet krijgen: Mooky. Deze ’senior-pionier’ vertelt zijn bewogen levensverhaal in een nieuwe digitale vorm waarmee de publicatie wordt verrijkt met een diversiteit aan digitale elementen.
Kees Oosterling, auteur en ambassadeur, Stichting JOW
Tom van Eijk, uitgever en oprichter, Stichting JOW

Voorzorgcirkels
Al ruim drie jaar is Henk Geene uit Wanroij bezig om in het Land van Cuijk oudere inwoners voor te bereiden op hun toekomst: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met of zonder lichte gebreken.
Henk Geene, kartrekker, inwonersparticipatie en auteur, ‘Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing’

Partisan Medical Mercenaries
Partisan Medical Mercenaries helpt statushouders met integreren en tegelijkertijd een plek verwerven op de arbeidsmarkt door middel van een baan in de (ouderen)zorg. Dit is een win-win: het tekort aan zorgpersoneel wordt minder en de nieuwe werknemers worden geholpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.
Blerta Shaqiri, oprichter, Partisan Medical Mercenaries

 

ACP: in gesprek over de dag van morgen
Iedereen wil ouder worden, niemand wil het zijn. En toch is het belangrijk daar tijdig over na te denken. Want: wil je later de regie voeren, dan vraagt dat nu aandacht.
Hanna van Dijk, netwerkcoördinator, Genero
Pieter van Leengoed, oud-huisarts en forumlid, Ouderen- Mantelzorgforum Genero

 

Grip op eenzaamheid
Introductie van een e-learning module, om eenzaamheid in verpleeghuizen beter te signaleren en bespreekbaar te maken. Het project is een samenwerking van o.a. Movisie, de academische werkplaats ouderzorg zeeland (AWOZ) , Hogeschool Rotterdam en GENERO.
Gerda Andringa, Universitair hoofddocent, University College Roosevelt en Lector Ouderenzorg, HZ University of Applied Sciences

}

11:35

Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?

Mensen worden steeds ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Aandacht voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen is noodzakelijk om ouderen daadwerkelijk prettig langer thuis te kunnen laten wonen. Maar hoe realiseren we dergelijke omgevingen en wat is hierin belangrijk?

De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies; de fysieke dimensie zoals de toegankelijkheid van een woning of wijk, de functionele dimensie zoals de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk en de organisatie van zorg en welzijn en de sociale dimensie zoals de contacten tussen buurtbewoners en tussen generaties. 
U hoort meer over deze dimensies van de optimale woon(zorg)omgeving en de bouwstenen voor het creëren van optimale woon(zorg)omgevingen waarin ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Clementine Mol, bouwkundig arts, Cordaan

}

11:55

Een gezonde toekomst vraagt om creativiteit en verbeeldingskracht

Een goede gezondheid is afhankelijk van vele factoren. Behalve de kwaliteit van de medische zorg en technologische ontwikkelingen hebben ook onze woon- en werkomgeving, onze leefstijl en de kwaliteit van onze sociale contacten grote invloed op onze gezondheid. Al die elementen zijn bovendien onderling verbonden en dat maakt verandering van de zorg zo complex.
Onze gezondheid is geen medische, technische, sociale of ruimtelijke opgave, maar dat alles tegelijk. Het is een ontwerpopgave en vraagt om nieuwe manieren van kijken, die verder reiken dan de grenzen van de eigen organisatie of belevingswereld. Maar ook, om de moed het bekende los te laten, zodat er ruimte ontstaat voor een gezamenlijk verkennen van nieuwe mogelijkheden. Juist daarin kan de verbeeldingskracht van ontwerpers een belangrijke rol spelen.

Jetske van Oosten, social innovator en curator, Embassy of Health

}

12:15

Thuis in de wijk, voor nu en straks

De Raad van Ouderen presenteert zijn nieuwste advies: “Thuis in de wijk – nu en straks!”, dat tot stand kwam op basis van de ervaringen en signalen die de leden van de Raad bij meer dan 400 ouderen in hun netwerk hebben opgehaald. Het advies gaat in op hoe ouderen het wonen in de wijk ervaren, wat vanuit landelijke en lokaal niveau daarvoor van belang is, maar zeker ook over de rol  van ouderen zélf bij het voorbereiden op het ouder worden in een veranderende samenleving. Wat kun je vanuit je eigen perspectief nu al doen om die toekomst actief tegemoet te treden? En wie en wat kan daarbij helpen?

Geesje Nijhof, lid, Raad van Ouderen
Coen van den Heuvel, lid, Raad van Ouderen
Elisabeth van Oostrum, lid, Raad van Ouderen

}

12:30

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen.

}

13:30

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

14:30

Pauze

}

14:45

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

15:45

Pauze

}

16:00

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

}

17:00

Einde conferentie en aanvang borrel

U maakt in drie ronden een keuze uit de volgende sessies

  No results found.
  No results found.
  No results found.

  Online sessies

  Ter verrijking van het fysieke programma bieden we op een later tijdstip nog een aantal online sessies aan. Deze vindt u hieronder.

  No results found.
  No results found.
  Zeijl

  Froukje Zeijl

  GGD Flevoland
  Zoest

  Frans van Zoest

  Vilans, Monitor Zorgzame gemeenschappen

  Onze partners

  Over ons

  De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 10.000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

  wetenschap en praktijk

  Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

  over de domeinen heen

  Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

  niet over ons maar met ons

  We praten tijdens de conferentie niet over ouderen maar met ouderen. 

  De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

  Stichting Educatie Zorg & Welzijn
  Hoogstraat 23
  5384 BJ Heesch 

  Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
  Email: [email protected]eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
  tel. 06-518 23 617
  Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

  KvK-nummer: 63493497

  Btw-identificatienummer: NL855259656B01

   

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

  We houden je graag op de hoogte