*|MC:SUBJECT|*

'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

View this email in your browser

Uitnodiging: 25 november 2020 
Online conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis' 


Beste *|FNAME|* *|LNAME|*

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod als de kwetsbaarheid toeneemt? Hoe houden mantelzorgers het vol? Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf? Wat inspireert? Waar liggen kansen?

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 25 november online met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk te delen. Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen. 

Plenaire sprekers o.a.:Hugo de Jonge

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-presidentErik Scherder

Hoogleraar Neuropsychologie, Vrije Universiteit AmsterdamTineke Abma

Directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMCRobbert Huijsman

Hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' en het Programma Langer Thuis van het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om op 25 november 2020 een mooi en gevarieerd online programma neer te zetten. Daarbij gaan we ook in op de vraagstukken, kansen en dilemma’s die de COVID-19 crisis met zich meebrengt. 

Aanmelden
U kunt online deelnemen. Deelname aan de conferentie is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.

Meld u nu aan

Website
Op de website kunt u terecht voor meer informatie, sprekers, programma, updates en interessante projecten. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op. 

Website

Wij kijken er naar uit u op 25 november online te mogen ontvangen op onze conferentie!
 
Met vriendelijke groet,
Organisatie van ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

Tabitha Lamers-Eijkman
Programmadirecteur

De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis' is een initiatief van:

Over ons

Het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. 

De conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 5000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*