Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Woensdag 1 september 2021
Online regiotour Utrecht & Veluwe

Programma

Inschrijven

Sprekers

Profiteer van groepskorting

Programma Regiotour Utrecht & Veluwe

 

Partners regiotour:

ONLINE Regiotour Utrecht/ Veluwe e.o.

Woensdag 1 september 2021

Regie over je eigen leven ervaren, het gesprek aangaan over de laatste levensfase en veerkrachtig én vooral jezelf blijven. Allerlei uitdagingen die normaal al speelden, maar ineens nog belangrijker werden in de afgelopen tijd als thuiswonende oudere. Toch heeft het leven tijdens een pandemie ook inzichten gegeven, er zijn ontzettend veel lessen geleerd. Nu is het tijd om deze lessen met elkaar te delen.

Door de ogen van thuiswonende ouderen in Utrecht en omgeving word je meegenomen in een dag vol inspiratie, kennis en praktijkvoorbeelden.

}

09.:00

Opening platform

Voorafgaand aan het programma, tijdens de pauzes én na afloop van de regiotour kunt u een kijkje nemen in onze infotheek, waar we samen met de sprekers en de initiatiefnemens van deze regiotour een schat aan informatie voor u hebben verzameld.

}

09:30

Opening door de dagvoorzitter

Nathan Rozema, ondernemer, concepten en implementatie op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, ondernemerschap, multiculturele en maatschappelijke vraagstukken

}

09:35

Terugblik afgelopen periode

Gesprek waarin de persoonlijke verhalen van twee ouderen verteld worden, met elementen als eenzaamheid, veerkracht en wat kon er juist wel?

Elisabeth van Oostrum, voorzitter, Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en lid Raad van Ouderen

}

09:45

Gezond ouder worden en de Juiste Zorg op de Juiste Plek als dat nodig is

Elisabeth van Oostrum gaat in gesprek met de directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS over gezond ouder worden. Daarbij wordt ingezoomd op de rol van preventie en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg, Ministerie van VWS

}

10:00

Korte pauze 


}

10:05

De derde en vierde levensfase: met kennis, ervaring en talenten bijdragen aan de samenleving

Onder leiding van de dagvoorzitter in gesprek o.a. over: Participeren in de maatschappij, meedoen naar vermogen, beleidsbeïnvloeding door ouderen, hoe neem je ouderen mee in activiteiten?

Marcel Fluitman, wethouder (gezondheids)zorg, Gemeente Zeist
Kees van den Berg, ambassadeur Roze50 +
Emilia Hernández Pedrero, sociaal makelaar, DOCK Utrecht. Coördinator Samen in de Stad & Welzijn op Recept Kanaleneiland & Transwijk
Joan de Windt, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

}

10:30

Korte pauze 


}

10:40

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

Verzilver uw gemeente

Ouderenbeleid is steeds meer een zaak van de lokale overheid. De gemeente schept de voorwaarden zodat ouderen goed kunnen meedoen. Voor sommige gemeente is dit nog erg wennen, bij andere gemeente staan ouderen op de agenda. Maar wat kunnen gemeenten nog meer doen om het woon- en leefklimaat met oudere inwoners te verbeteren op een manier die ook betaalbaar is?

Edith de la Fuente, adviseur, Raedelijn
Marcel Fluitman, wethouder (gezondheids)zorg, Gemeente Zeist
Marijke van Aert, lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO)

Sessie 2

Zinvolle technologie

In de sessie nemen we u mee in hoe technologie een bijdragen kan leveren aan een zinvolle invulling van de derde levensfase. Een belangrijke verandering als we ouderen is het moment dat je met pensioen gaat. Dit roept vragen op als: hoe zit het straks financieel en op welke manier wil ik mijn dagelijks leven gaan invullen.
Om mensen te ondersteunen bij deze verandering is Stichting Gouden dagen een project gestart. Hierbij werken ze o.a aan een app die allerlei advies en coaching biedt. Daarnaast laat het Ouderenfonds zien hoe zij digitale middelen inzetten om de rijke ervaringen en verhalen van ouderen te delen.
Tot slot zal Leyden Academy kennis delen over de rol van technologie bij het delen van levensverhalen.

Sprekers:
Rik Wisselink, programmamanager Active & Assisted Living (AAL)
Liesbeth Gaasbeek, directeur, Stichting Gouden Dagen
Charlotte Buitenkamp, projectleider innovatie, Nationaal Ouderenfonds
Marije Blok, wetenschappelijke staf, Leyden Academy
Cessy Paardekoper, coach, Stavoor Pensioen-In-Zicht

 

Sessie 3

GezondVeluwe: 5 jaar later

In het Netwerk GezondVeluwe werken sinds 2015 aanbieders in zorg en welzijn, patiënt- en cliëntorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars samen voor de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor onze inwoners. We doen dat op verschillende thema’s, waaronder ouderen. We richten ons op het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals en het beter aansluiten bij de behoeften van ouderen. Al sinds de start is informatiemanagement een integraal onderdeel van wat we doen. Met informatiemanagement bekijken we in hoeverre we onze doelstellingen bereiken. Voor meer informatie: zie www.gezondveluwe.nl

Maak kennis met GezondVeluwe. We laten u een deel van de monitoring zien op ons Dashboard. Daarnaast gaan we in op de samenwerking rondom ouderen inclusief de samenwerking met gemeenten/sociaal domein en laten zien hoe ouderen deze samenwerking ervaren. En we gaan met u in gesprek over het project “Het goede gesprek”. Een project waarin zorgverleners rondom een oudere met (beginnende) dementie vroegtijdig in gesprek gaan met de oudere en zijn/haar mantelzorgers over levenswensen en wensen over het levenseinde. 

Willemien Schep, netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Terminale Zorg, Noordwest Veluwe
Hieke van Haarst, adviseur, Raedelijn
David van Kerkhof, adviseur, Raedelijn

}

11:25

Korte pauze

 

}

11:35

De woonomgeving; het perspectief van ouderen

Iedereen is het er wel over eens dat goed en veilig wonen voor ouderen belangrijk is, zeker nu ouderen langer thuis wonen en de eigen regie blijven voeren. Wat minder bekend is dat de woonomgeving een essentiele bijdrage levert en zeker zo belangrijk is. Veel ouderen ervaren behoorlijk wat uitdagingen als zij zich buitenhuis willen verplaatsen terwijl dit zo belangrijk is.

Marijke van Aert, lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO)

}

11:50

Korte pauze


}

12:00

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

De buurt in Beweging met BuurtSportCoaches

In deze sessie krijgt u een beeld over hoe ouderen in de buurt in beweging raken.
Inhoud:

  • Introductie: het belang van bewegen voor ouderen, stand van zaken en introductie in lokaal aanbod via buurtsportcoaches:
  • OldStars Sport en De Derde Helft
  • GoldenSports
  • Bewegen voor Ouderen in Woerden: o.a. Bewegen op Recept en de doorgeleidingsmethode, Beweegadviesgesprekken, wandelgroepen, Meer Bewegen voor Ouderen, In Balans valpreventie
  • Afsluiting

Sprekers:
Esmee Doets, Kenniscentrum Sport en Bewegen
Anne Bulsink, Nationaal Ouderen Fonds
Ineke Kalkman, Stichting GoldenSports
Maarten Stiggelbout, Beweegteam Woerden, buurtsportcoach

Sessie 2

Informele zorg en vrijwilligerswerk

U hoort inspirerende praktijkverhalen over samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die aansluiten bij de wensen van ouderen. In de projecten worden de ouderen ook zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

Julia Muller, projectleider, Handje Helpen
Petra van Loon, programmaleider Samen Ouder Worden, NOV

 

Sessie 3

Tijdig spreken over het levenseinde

We gaan allemaal dood. Toch staan we daar niet graag bij stil. De voorbereiding op het einde van het leven is iets wat iedereen aangaat en naarmate de leeftijd vordert en chronische of levensbedreigende ziekten zich aandienen, komt dit onderwerp meer in beeld.

Wat doet er toe bij het voorbereiden op het levenseinde? Hoe help je elkaar om je hierop zo goed mogelijk voor te bereiden? In deze sessie spreken we met elkaar over de kennis die we hier al over hebben, de praktijk en de ervaringen van ouderen en hun omgeving.

Elisabeth van Oostrum, voorzitter, Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en lid Raad van Ouderen
Toosje Valkenburg, huisarts(-opleider), GHC De Bilt en medisch directeur/hospice-arts, Academisch Hospice Demeter
Corrie Vroon, lid Ouderendelegatie, NUZO
Robin Zuidam, voorzitter van stichting Het Bezinningshuis

 

}

12:45

}

13:00

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken, te netwerken, even rust te nemen of te kijken naar de talkshow ‘Ik durf het bijna niet te vragen’.

‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegatie NUZO nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

Edith de la Fuente, adviseur bij Raedelijn gaat in gesprek met:
Corrie Vroon, lid Ouderendelegatie, NUZO
Elisabeth Vreede-Chabot, lid Ouderendelegatie NUZO

}

13:35

Zingeving en veerkracht

Een talkshow over waardig ouder worden, inleveren met waardigheid en leven zoals je altijd geleefd hebt.
Godelieve van Liebergen, geestelijk verzorger thuis en vrijwilligerscoördinator bij Zin in Utrecht, Centrum voor levensvragen
Mohamed Nejmi, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Joan de Windt, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

}

14:05

Korte pauze

}

14:10

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1

Netwerkbureau Langer Thuis

Het Netwerkbureau Langer Thuis is een informatie- en adviespunt waar professionals terecht kunnen met vragen over regionale samenwerking op het gebied van ouderen. Het richt zich op regionale netwerken met een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners en meer, waar domeinoverstijgend wordt samengewerkt en minimaal drie domeinen of echelons zijn vertegenwoordigd. We vertellen kort waar we staan, maar laten je vooral actief kennis maken met de door ons ontwikkelde netwerkthermometer. Ben je benieuwd hoe jouw netwerk ervoor staat en wat je kunt verbeteren, neem dan deel aan deze workshop!

Lidwine Luijkx, adviseur, Raedelijn
Marian Kesler, adviseur, Raedelijn

Sessie 2

Proactieve integrale samenwerking in de wijk rondom ouderen

Bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere professionals betrokken. Een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod is daarom belangrijk.
Zorg en ondersteuning op maat, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en ‘iemand die met mij meedenkt’, zijn voor de meeste ouderen belangrijke wensen.

Om dit te realiseren, werken de betrokken organisaties in Utrecht, zowel medisch, sociaal als zorg samen volgens het proactieve integrale samenwerkingsplan (OmU), waarbij de oudere centraal staat.
In de afgelopen jaren is deze proactieve integrale aanpak steeds verder ontwikkeld en bleken meer partijen relevant. Naast zorg is ook welzijn een belangrijk aspect. De samenwerking medisch en zorg is daarom versterkt met een steeds betere samenwerking met sociale domein inclusief de informele zorg.
Aandacht voor welbevinden, zelfredzaamheid, vroegsignalering, advanced care planning en eigen regie staan hierbij centraal

Ingrid Bulsink, projectleider, AxionContinu
Yvonne Pijnacker, manager huisartsenzorg, Stichting Gezondheidscentra Utrecht 

 

}

15.00

, Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over mooie regionale projecten

#sociaalpensioen: Samen Ouder Worden
NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)

1330: Out of the box gespreksonderwerpen die verbinden
Stel je voor dat we niet luisteren om te reageren, maar juist luisteren om te begrijpen?
1330 is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek waarbij betekenisvol contact tussen mensen tot stand wordt gebracht. 
Ilse Nieuwland, 1330

Oud Geleerd, Jong Gedaan: interactieve colleges voor senioren gegeven door studenten
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen de norm is. 
Myonne Smid en Thea Storm, Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan

Praatplaat Thuis: mantelzorgen voor een naaste met dementie 
Toen Marieke en Saskia aan het begin van de Coronatijd steeds meer signalen kregen dat mantelzorgers van mensen met dementie niet goed raad wisten met de veranderde situatie, maakten ze een praatplaat met tips.
Saskia Danen en Marieke Dooremalen, de Dementie academie

Studio Stand: Verbinden en innoveren middels creatief denken
Hoge werkdruk, personeelstekorten en vastgeroeste systemen: dé blokkades in de ouderenzorg. Met een drietal concepten beoogt Mariëlle Jakobs een positieve verandering en maakt ruimte voor wat daadwerkelijk van belang is, namelijk meer mensgerichte ouderenzorg.
Mariëlle Jakobs, Studio Stand

Vitaliteitslab: Utrecht nóg gezonder maken
Alex Jansen
, ROC Midden Nederland

}

15:10

Plenaire afsluiting

}

15:20

Einde regiotour

Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Marijke van Aert

Marijke van Aert

Lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO)

Kees van den Berg

Kees van den Berg

Ambassadeur Roze50 +

Marije Blok

Marije Blok

Wetenschappelijke staf, Leyden Academy

Charlotte Buitenkamp

Charlotte Buitenkamp

Projectleider innovatie, Nationaal Ouderenfonds

Anne Bulsink

Anne Bulsink

Nationaal Ouderen Fonds

Ingrid Bulsink

Ingrid Bulsink

Projectleider, AxionContinu

Saskia Danen

Saskia Danen

Dementie academie

Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen

Directeur-generaal Curatieve Zorg, Ministerie van VWS

Esmee Doets

Esmee Doets

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Marieke Dooremalen

Marieke Dooremalen

Eigenaar, Door Middel Van

Marcel Fluitman

Marcel Fluitman

Wethouder (gezondheids)zorg, Gemeente Zeist

Edith de la Fuente

Edith de la Fuente

Adviseur, Raedelijn

Liesbeth Gaasbeek

Liesbeth Gaasbeek

Directeur, Stichting Gouden Dagen

Hieke van Haarst

Hieke van Haarst

Adviseur, Raedelijn

Emilia Hernández Pedrero

Emilia Hernández Pedrero

Sociaal makelaar, DOCK Utrecht. Coördinator Samen in de Stad & Welzijn op Recept Kanaleneiland & Transwijk

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

Stichting GoldenSports

David van Kerkhof

David van Kerkhof

Adviseur, Raedelijn

Marian Kesler

Marian Kesler

Adviseur, Raedelijn

Petra van Loon

Petra van Loon

Programmaleider Samen Ouder Worden, NOV

Lidwine Luijkx

Lidwine Luijkx

Adviseur, Raedelijn

Julia Muller

Julia Muller

Projectleider, Handje Helpen

Elisabeth van Oostrum

Elisabeth van Oostrum

Voorzitter, Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en lid Raad van Ouderen

Cessy Paardekooper

Cessy Paardekooper

Coach, Stavoor Pensioen-In-Zicht

Yvonne Pijnacker

Yvonne Pijnacker

Manager huisartsenzorg, Stichting Gezondheidscentra Utrecht

Nathan Rozema

Nathan Rozema

ondernemer, concepten en implementatie op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, ondernemerschap, multiculturele en maatschappelijke vraagstukken

Willemien Schep

Willemien Schep

Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Terminale Zorg, Noordwest Veluwe

Maarten Stiggelbout

Maarten Stiggelbout

Buurtsportcoach, het Beweegteam Woerden

Toosje Valkenburg

Toosje Valkenburg

Huisarts(-opleider), GHC De Bilt en medisch directeur/hospice-arts, Academisch Hospice Demeter

Elisabeth Vreede – Chabot

Elisabeth Vreede – Chabot

Lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO)

Corrie Vroon

Corrie Vroon

Lid Ouderendelegatie, NUZO

Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Over de Regiotour
Utrecht & Veluwe

Wonen, welzijn en zorg in een vitaliserende omgeving

 

Regiotour 1 september 2021
In iedere regio bereiden we de regiotour voor met de ouderendelegatie uit deze regio, iedere delegatie is verbonden aan BeterOud en komt voort uit het ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (NPO). Een van de motto’s van onze regiotour is ‘niet over ons, zonder ons’ en daarom vinden wij het belangrijk om ouderen te betrekken bij de regiotour. Betrekken bij het samenstellen van het programma, maar zij hebben zeker ook een rol tijdens de regiotour. Als spreker in het plenaire programma, om toelichting te geven over mooie projecten, om vragen te beantwoorden over wat ouderen nu echt belangrijk vinden of als deelnemer. Meer informatie over de regionale ouderennetwerken vindt u hier.

Wilt u meedenken over de inhoud van de regiotour?
We nodigen u van harte uit om mee te denken. Dit kunt u doen door deze korte vragenlijst in te vullen: en ons te voorzien van input over thema’s die volgens u relevant zijn, welke mooie projecten en praktijkvoorbeelden u kent, et cetera.

 

 

Regio Utrecht & Veluwe
Het regionaal ouderennetwerk ‘Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen’ (NUZO) richt zich op het stimuleren en bevorderen van ouderenvriendelijke ontwikkelingen gericht op de eigen vraag en eigen regie van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en de vitaal ouder wordende ouderen en hun netwerk in gemeenten en wijken in de brede Utrechtse regio.

Het doel van de NUZO partners is het verbeteren van de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen en ouder wordende vitale ouderen. Om te komen tot een duurzame integrale aanpak in ouderenzorg-en welzijn in de brede regio Utrecht vanuit de gedachte van positieve gezondheid. 

Prioritering kernthema’s 2019 – 2021

  1. Preventie: wonen, zoals seniorvriendelijke voorzieningen; voeding en zingeving.
  2. Zelfredzaamheid: met accent op eigen regie bij het zich voorbereiden op het ouder worden. Wat willen de ouderen zelf, wat kunnen zij zelf samen met hun netwerk, mantelzorgers en/of  e-health zoals apps en andere hulpmiddelen.
  3. Integrale zorg: transmurale zorg voor kwetsbare ouderen en eerstelijnszorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk.

    Meer informatie over het NUZO vindt u hier.

WEtenschap en praktijk

Raak tijdens de regiotour geïnspireerd door een combinatie van wetenschap en praktijk.

over de domeinen heen

Vooral door over de domeinen zorg & welzijn heen te werken kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons zonder ons

We praten tijdens de regiotour niet over ouderen maar mét ouderen.

Met medewerking van