Ontmoet de sprekers

Zij inspirereren en zetten aan tot actie

Sprekers

Marijke van Aert

Marijke van Aert

Lid Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO)

Elisabeth van Oostrum

Elisabeth van Oostrum

Voorzitter, Ouderendelegatie Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en lid Raad van Ouderen

Annette Bijlenga

Annette Bijlenga

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Agnes Cornelisse

Agnes Cornelisse

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Peter Jellinek

Peter Jellinek

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o

Jacqueline Matthey

Jacqueline Matthey

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.               

Wim Schuijlenburg

Wim Schuijlenburg

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Jan van der Vis

Jan van der Vis

Regionale Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Gonny de Vries-Kerckhaert

Gonny de Vries-Kerckhaert

Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen

Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager, Active & Assisted Living (AAL), ZonMw

Conceptprogramma Regiotour Utrecht & Veluwe e.o. 1 september 2021

Regie over je eigen leven ervaren, het gesprek aangaan over de laatste levensfase en veerkrachtig én vooral jezelf blijven. Allerlei uitdagingen die normaal al speelden, maar ineens nog belangrijker werden in de afgelopen tijd als thuiswonende oudere. Toch heeft het leven tijdens een pandemie ook inzichten gegeven, er zijn ontzettend veel lessen geleerd. Nu is het tijd om deze lessen met elkaar te delen.

Door de ogen van thuiswonende ouderen in Utrecht en omgeving word je meegenomen in een dag vol inspiratie, kennis en praktijkvoorbeelden.

}

08:45

Ontvangst deelnemers

}

09:30

Ontvangst door de dagvoorzitter

 

}

09:40

Terugblik afgelopen periode

Gesprek waarin de persoonlijke verhalen van twee ouderen verteld worden, met elementen als eenzaamheid, veerkracht en wat kon er juist wel?

}

09:50

De derde levensfase: met kennis, ervaring en talenten bijdragen aan de samenleving 

Gesprek onder leiding van de dagvoorzitter.

}

10:15

Samen leven, samen wonen 


}

10:40

Koffie- en Theepauze

 

}

11:10

Zingeving en veerkracht


}

11:40

Een gezonde toekomst


}

12:05

Een parade van pitches

Inspirerende pitches met ouderen en jongeren over mooie regionale projecten

}

12:25

}

12:40

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken, te netwerken, even rust te nemen of te kijken naar de talkshow ‘Ik durf het bijna niet te vragen’.

‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegatie NUZO nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

}

13:15

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Formele en informele zorg

Sessie 2: Technologie

Sessie 3: Ouderenparticipatie

Sessie 4: Gezond Veluwe – 5 jaar later

}

14:15

Wisseling van sessieronde

}

14:25

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Kunst en cultuur in zorg en welzijn

Sessie 2: Buurt Sport Coaches

Sessie 3: Verzilver uw gemeente

Sessie 4: Verbinding tussen medisch en sociaal domein

}

15:25

Koffie- en Theepauze

 

}

15:45

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit de volgende sessies:

Sessie 1: Netwerkbureau Langer Thuis

Sessie 2: Woon/zorg initiatieven

Sessie 3: Meer in gesprek met ouderen over het levenseinde

Sessie 4: Zorg en ondersteuning in de wijk

}

16;45

Informele borrel