}

10:45

Sessie Academische Werkplaats Ouderen(zorg) Zeeland (AWOZ): onderzoek in de driehoek praktijk, onderzoek en beleid
Na een korte introductie op de aanpak en thematiek van AWOZ, presenteren we op interactieve wijze (met vragen en stellingen) twee onderwerpen die we binnen AWOZ oppakken in de driehoek tussen praktijk, onderzoek en beleid.

Allereerst tonen we de aanpak en resultaten van buddyprojecten tussen thuiswonende ouderen en studenten, inclusief de onderwijs­inbedding om ouderenzorg aantrekkelijk te maken als toekomstig werkgebied.

Het tweede voorbeeld gaat over eenzaamheid in verpleeghuis­settings, een onderbelicht en onontgonnen terrein waarvoor we binnen AWOZ een aantal projecten opzetten. Bij dit thema belichten we ook met elkaar de impact van de Covid-19 pandemie.

Voorzitter:
Gerda Andringa, lector Ouderenzorg, University College Roosevelt Middelburg/ HZ University of Applied Sciences, wetenschappelijk coördinator van AWOZ
Sprekers:
Toon Holman, voormalig buddie-student van de UCR Middelburg, thans Donders Instituut, Nijmegen
Robbert Huijsman, hoogleraar Management & organisatie van ouderenzorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter van AWOZ
Nathalie van de Zande, docent HZ University of Applied Sciences, coördinator van AWOZ