Welkom bij de Regiotour Noord-Holland & Flevoland.
U kunt een bezoek brengen aan de infotheek, waar u bijna 100 projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor en mét ouderen kunt bekijken.

Als u dan verder naar beneden gaat op deze pagina ziet u daar een overzicht van de het plenaire programma en alle sessies. Klik op de titel om dit onderdeel nog eens op uw gemak terug te kijken. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

On-demand programma Regiotour Noord-Holland & Flevoland – donderdag 1 juli 2021

}

08:30

Klik hier voor:

Infotheek

U kunt een bezoek brengen aan de online infotheek. Hier vindt u vele interessante projecten, kennisinstituten en aanbieders.

}

09:30

Klik hier voor:
Aanvang programma

Woord van welkom en opening door de dagvoorzitter

}

09:35

Klik hier voor:
Talkshow: Vitaal en gezond Noord Holland & Flevoland

Hoe kun je alle inwoners laten samenleven in een gezonde regio en in de wijk, waarin ruimte is om te groeien, te bewegen en gezond te leven. Zorg is daarin toegankelijk en beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft. Hoe kun je dit samen met ouderen realiseren? De zorgprofessionals werken er met plezier en krijgen de waardering die ze nodig hebben.
Hoe krijgt deze mooie ambitie vorm in co-creatie met ouderen?
Gesprek met o.a.

 • Jeroen Kemperman, senior manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis
 • Johan Osté, senior beleidsadviseur, gemeente Amsterdam
 • Hans Wamsteeker, voorzitter, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Onder leiding van Henk Reinen, plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie VWS

}

09:55

Klik hier voor:
Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?

Mensen worden ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

De woon(zorg)omgeving bestaat uit 3 dimensies:

 • De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk
 • De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn
 • De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en intergenerationeel contact.

Clementine Mol, bouwkundig arts, Ben Sajet Centrum

}

10:05

Klik hier voor:
Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?

De fysieke dimensie

De fysieke dimensie: de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk, betere wijkvorming

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met o.a.

 • Willem Bakker, voorzitter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
 • Jacqueline van Loon, directeur/bestuurder, Stichting !Woon
 • Frederike Kuipers, architect, Studio Transit

}

10:25

Pauze

}

10:30

Ronde 1

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft. Klik op de foto of de knop van de sessie van uw keuze om deel te nemen.

Sessie 1

Een nieuwe woonvorm op het platteland
Hoe kun je als gewone oudere zelfstandig blijven wonen in je geboortedorp? In deze sessie gaan we in op de voordelen om een nieuwe woonvorm van de grond te krijgen. De ervaringen met de nieuwe woonvorm in de Weere in gemeente Opmeer worden uitgewisseld. Ook worden gouden tips gegeven om het bouwproces te bespoedigen.

Voorzitter:
Willem Bakker, voorzitter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

Sprekers:
Annette Bijlenga, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland e.a.
Mariska Vaars, wijkverpleegkundige, Buurtzorg Opmeer, Wijksteunpunt de Lindehof
Dick Visser, adviseur strategie en beleid, Woonstichting Het Grootslag, Wervershoof
Janny Bakker, voorzitter Raad van Bestuur, Movisie
Arieke Oostra, regiomanager Zorg, Coöperatie VGZ
Jesse Vermeegen, Innovatiemanager Wlz, VGZ Zorgkantoor

 

Sessie 2

Beter Oud in Amsterdam
U hoort wat het programma Beter Oud in Amsterdam tot nu toe heeft bereikt en welke uitdagingen er nog zijn. De resultaten laten zien dat er een mooie basis is gelegd om de komende jaren verder op door te bouwen samen met iedereen die betrokken is. Op veel plekken in Amsterdam gebeurt dit al, maar onze ambitie is om de hele stad hierin mee te nemen. U wordt meegenomen in wat er op dit moment allemaal gebeurt op het gebied van ouderenzorg in Amsterdam en het belang om toekomstbestendig in te zetten op kwetsbare ouderenzorg in de huisartsenpraktijk, met als onmisbare schakel de praktijkondersteuner-ouderen.

Sprekers:
Mathilde Dijk, senior adviseur, Elaa en projectleider Beter Oud in Amsterdam
Sabina Mak, senior adviseur, Elaa
Bernard Prins, huisarts, Medisch Centrum Gelderlandplein Amsterdam

Sessie 3

Ouderenparticipatie

Sprekers:
Carlijn van Aalst, coördinator Raad van Ouderen
Agnes Cornelis, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Gonny de Vries, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o

Sessie 4

Haal meer uit het gesprek met de zorgverlener: samen beslissen
Samen beslissen helpt ouderen om samen met zorgverleners beslissingen te nemen die het beste passen bij wat ouderen belangrijk vinden. Een goede voorbereiding is hierbij belangrijk, van de zorgverlener, maar ook van de oudere zelf. In deze sessie verkennen we wat samen beslissen inhoudt en welke belemmeringen ouderen en zorgverleners hierbij ervaren. In twee voorbeelden laten we zien hoe ouderen zich goed kunnen voorbereiden op samen beslissen.

Sprekers:
Karin Kee,
promovendus, Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)
Ruth Pel,
onderzoeker expert Samen Beslissen, Vilans 

}

11:15

Pauze

}

11:30

Klik hier voor:
Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?
De functionele dimensie

De functionele dimensie: zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met o.a.
Gonny de Vries, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Agnes Cornelis, regionale ouderendelegatie Amsterdam e.o. en lid Raad van Ouderen
Paulien Luimes, regisseur Zorg en Welzijn Buitenveldert, Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam
Brenda Zon, wijkverpleegkundige, team Opmeer, Buurtzorg Nederland, team Opmeer

 

}

11:50

Korte pauze

}

11:55

Ronde 2

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft. Klik op de foto of de knop van de sessie van uw keuze om deel te nemen.

Sessie 1

Belang en betrokkenheid van ouderen bij de woonzorgvisie

Om een goed beeld te hebben van de woonzorgbehoefte in een gemeente en de toekomstige zorg- en ondersteuningsvraag is een woonzorgvisie nodig. Deze woonzorgvisie is een belangrijke stap in een duurzame toekomst.

U krijgt antwoorden op vragen als ‘Wat zijn de recente bestuurlijke afspraken over wonen en zorg? Hoe kom je van een woonzorganalyse tot een woonzorgvisie? Wat is de rol van de verschillende partners en hoe betrek je ouderen? En wat zijn de ervaringen in de regio? Een inspirerende sessie om u op weg te helpen naar een woonzorgvisie in uw gemeente.

Voorzitter:
Peter Alders, projectleider Langer Thuis, actielijn wonen, Ministerie van VWS

Sprekers:
Heleen Stigter, secretaris, Taskforce Wonen & Zorg
Frido Kraanen, lid Raad van Bestuur, Omring
Hans Wamsteeker, voorzitter, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Sessie 2

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Hoe zorgen regionale samenwerkingsverbanden dat de ondersteuning en zorg in de regio past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben? Deze twee samenwerkingsverbanden nemen u mee in hun zoektocht naar de juiste zorg op de juiste plek: Stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam en Project Draaideur.

Voorzitter:
Dik Hermans, vice-voorzitter programmacommissie Juiste Zorg op de Juiste Plek, ZonMw

Sprekers:
Edwin Geleijn, Project draaideur, UMC Amsterdam
Ineke Jonker, Project Stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam, Sigra

Sessie 3

Ouderen en jongeren werken samen binnen het onderwijs

Voorzitter:
Sabina Mak, 
senior adviseur, Elaa

Sprekers:
Ingrid Roks, docent HBO-ICT, Hogeschool van Amsterdam
Wim Schuijlenburg, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
Benjamin Drommelstudent, ROC Horizon College

Sessie 4

WEL in Flevoland, samen positiever gezond(er)

De kerngedachte van WEL is: ‘Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent en wat je kunt… wie wil dat niet?’
Immers, gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat het leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor de gezondheid: contact met mensen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Dat geeft energie en een goed gevoel. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid.
Henk Procé (CMO Flevoland), Ayse Baltaci (Proscoop) en Sonja Zimmerman (Vraag elkaar) lichten in deze workshop het perspectief van positieve gezondheid toe. Wat gebeurt er als we een bredere kijk op de oudere mens hebben?

Voorzitter:
Henk Procé
programmamanager Positieve Gezondheid, WEL Flevoland

Sprekers:
Ayse Baltaci, adviseur, Proscoop
Sonja Zimmerman, operationeel directeur, Vraagelkaar

}

12:40

}

13:00 - 13.25

Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan onze online infotheek op het platform. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. De experts gaan graag virtueel met u in gesprek en u kunt informatie bekijken en downloaden.

Tevens hebben wij u voor een inspirerend pauzeprogramma samengesteld met een openhartige talkshow met ouderen.

Klik hier voor:

Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegaties Amsterdam en West-Friesland zitten klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

Willem Bakker, Wim Schuijlenburg en Hennie Honig-van Stralen beantwoorden graag uw vragen.
Onder leiding van Evelyn Mulder, mede-oprichter Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

}

13:30

Klik hier voor:
Talkshow: Ouderen langer zelfstandig thuis, maar hoe dan?
De sociale dimensie

De sociale dimensie: zoals de contacten tussen buurtbewoners en intergenerationeel contact.

Dagvoorzitter gaat samen met onze hoofdgast Clementine Mol in gesprek met:

 • Jacqueline Matthey, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
 • Jan van der Vis, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
 • Maria van Nuland, opbouwwerker, Stichting Netwerk Hoorn
 • Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

 

}

13:50

Pauze

}

14.00

Ronde 3

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies, die aansluiten bij de dimensies zoals Clementine Mol deze geformuleerd heeft. Klik op de foto of de knop van de sessie van uw keuze om deel te nemen.

Sessie 1

De kunst van kleurrijk samen ouder worden
Een sessie over de kracht van diversiteit namens het programma Samen Ouder Worden van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Centraal staat de diversiteit onder vrijwilligers in een team.

Sprekers:
Jozette Aldenhoven, beleidsadviseur, KBO-PCOB
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
, coördinator zorg en welzijn Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Jan van der Vis
, regionale ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Sessie 2

Voorzieningen dichtbij dankzij technologie
Met de juiste voorzieningen en ondersteuning behoud je regie over hoe jij wilt leven. Zo woon je prettig en veilig. Technologische innovaties kunnen daarbij ondersteunen. In deze sessie delen een aantal innovatieve initiatieven hun ervaringen over hoe zij mensen ondersteunen om de juiste zorg en ondersteuning bereikbaar te houden. In de sessie gaan we in gesprek over hoe technologie helpt je prettig te laten leven in je eigen woonomgeving.

Voorzitter:
Rik Wisselink, programmamanager AAL, ZonMw

Sprekers:
Erniël de Boer, platform Lekker in je vel, Amsterdam
Elke Tuininga, Max mobiel
Sandra Migchielsen,
Gezondheidfabriek
Pier Tholen, ontwikkelaar MyWepp Brevidius

Janny Balast, Zorgfix
Marijke Krabbenbos, Ideacompany

Sessie 3

Bestrijding eenzaamheid
Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er, ook in de regio Noord Holland/Flevoland, initiatieven opgezet om eenzaamheid te verminderen. In dit inspirerende rondetafelgesprek vertellen twee eenzaamheidsinitiatieven uit de regio over hun activiteiten: welke lessen kunnen zij delen? Ook gaan we in gesprek met de lokale coalitie eenzaamheid: wat kan de gemeente hierin betekenen?

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Mirna Ligthart, Project Buurtblik, Studio Beeldrijk
Ellen Groneman
, Project Een oppashond voor eenzame oophoehs in de rouw, oopoeh.nl
Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland
Selami Yuksel, projectleider, Gemeente Hoorn

Sessie 4

In gesprek met een ervaren POH Ouderen
In deze workshop vertelt Annette Lightenberg (POH ouderen bij de CHAGZ in Amsterdam Zuid) over haar werk en welke vragen zij in de praktijk tegenkomt. Ga samen met haar in gesprek over deze vragen, beelden en verwachtingen.

Spreker:
Annette Lightenberg, POH ouderen bij de CHAGZ in Amsterdam Zuid

}

14:45

Parade van pitches

Een parade van inspirerende, korte verhalen van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat. U hoort o.a. de volgende pitches: 

Positief ouder worden

GGD Flevoland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Het programma Positief Ouder Worden draagt bij aan het gezond ouder worden van de Flevolanders.

Froukje Zeijl, programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

De kracht van de natuur en het positieve effect op het welzijn van ouderen

Michelle van Iersel, programmacoördinator, Zorgbalans

Beluister ook de podcast van Michelle van Iersel.

Ouderenvriendelijk Buitenveldert: straatbankjesproject

Hans Wamsteeker, winnaar van de Zonnehuispenning voor ouderenwerk, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

#Sociaalpensioen

Samen Ouder Worden (NOV)

De activiteiten van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland op het gebied van wonen, zorg en welzijn

Nieuwe woonvorm, vuilstortplaats, Wmo, seksualiteit en intimiteit en website

Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

In gesprek met de burger over zorg aan het levenseinde

Roosmarijne Kox, wetenschappelijk onderzoeker Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC

Hackaton

Wim Schuijlenburg, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en voorzitter, Ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.

Ouderenvriendelijk Buitenveldert: tuinproject

Yvonne Lengams, winnaar van de Zonnehuispenning voor ouderenwerk, Ouderenvriendelijk Buitenveldert

Sociaal vitaal Lelystad

Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach senioren en zorg, Sportbedrijf Lelystad

Slimste huis van Alkmaar

Nieuwsgierig hoe je comfortabel en veilig in je eigen huis kunt wonen? Bekijk dan de video.

 

Eenzaamheid

De activiteiten van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland op het gebied van eenzaamheid.

Willem Bakker, voorzitter, Stichting Ouderennetwerk West-Friesland

}

15:10

Einde regiotour Noord-Holland & Flevoland
U heeft nog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan onze infotheek.
Vanaf dinsdag 6 juli kunt u het hele programma van vandaag terugkijken in onze on-demand videotheek. Zo hoeft u niets te missen

Partners regiotour: