Welkom bij de terugkijk pagina van de regiotour Limburg van 7 juli
U kunt een bezoek brengen aan de infotheek, waar u bijna 100 projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor en mét ouderen kunt bekijken.

Als u dan verder naar beneden gaat op deze pagina ziet u daar een overzicht van de sessies. Klik op de titel om deze sessie nogmaals te bekijken. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Programma Regiotour Limburg – woensdag 7 juli 2021

}

09:15

Klik hier voor:
Aanvang programma

Nick Boersma heet u namens locatie Risk Factory Noord-Limburg van harte welkom, samen met Tessa Mewiss (KBO Limburg) en dagvoorzitter Ben van Essen.

Sprekers:
Nick Boersma, projectleider Risk Factory
Tessa Mewiss, KBO Limburg
Ben van Essen, Voorzitter, Gezondheidscentrum ’t LaefHoes America en bestuurslid, Nederland Zorgt Voor Elkaar

}

09:30

Klik hier voor:
In gesprek met

Gerard van Thiel, voorzitter van KBO Gennep en voorzitter OOGG gaat in gesprek met Ernst van Koesveld, directeur-generaal langdurige zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het gesprek zoomen zij in op hoe de leefwereld van Gerard er uit ziet in regio Limburg. Welke uitdagingen en kansen komt hij tegen?

Sprekers:
Gerard van Thiel, voorzitter van KBO Gennep en voorzitter OOGG
Ernst van Koesveld, directeur-generaal langdurige zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

}

09:45

Klik hier voor:
Talkshow wonen

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om innovatieve woonvormen die aansluiten op de behoeften van ouderen en hun omgeving. In deze talkshow gaan we in gesprek met experts en ouderen die betrokken zijn bij innovatieve woonprojecten die ontstaan zijn vanuit bewonersinitiatief. Wat komt er allemaal bij zo’n project kijken en tegen welke hobbels loopt men vaak aan? En vooral ook; wat is er nodig om deze nieuwe woonvormen in de toekomst te realiseren?

Sprekers:
Hilde Verbeek, Professor of Long-Term Care Environments Maastricht University
Chantal Saes, Ouku Consultancy
Jos Janssen, voorzitter VVE Hoeve Abshof
Liliana Montis, Hoeve Abshof

}

10:10

Pauze

}

10:15

Ronde 1

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies. Klik op de foto of de knop ‘ neem deel aan deze sessie’ om aan de sessie van uw keuze deel te nemen.

Sessie 1

Transitie van thuis naar het verpleeghuis: welke behoeften zijn er en hoe speelt de praktijk hierop in?

Veel ouderen en hun mantelzorgers krijgen te maken met de transitie van thuis naar het verpleeghuis. Deze verhuizing wilt bijna iedereen zolang mogelijk uitstellen omdat het verpleeghuis geassocieerd wordt met het verlies van autonomie, dagelijkse routines, en sociale contacten. In de zorgpraktijk worden veel verschillende initiatieven gestart om de verhuizing naar het verpleeghuis beter te laten verlopen.

In deze sessie gaan de sprekers graag met u in gesprek over nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Graag discussiëren zij met u over hoe deze transitie in de praktijk verbeterd kan worden.

Sprekers:
Bram de Boer, onderzoeker bij Maastricht University
Lindsay Groenvynck, promovendus bij Maastricht University
Belkis Bozdemir , programmamanager strategische zorgvisie bij meanderGroep

Sessie 2

Zorg voor elkaar: voor en mét ouderen

Hoe kunnen we in de lokale gemeenschap zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen? En welke rol kunnen ouderen hier zélf in spelen? In deze sessie zien we twee mooie praktijkvoorbeelden van hoe ouderen zich actief inzetten om de zorg én welzijn in een lokale gemeenschap te verbeteren, zodat zij langer, veilig en prettig thuis kunnen wonen.

Zorgnetwerk Elsloo ondersteunt ouderen in het dorp, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Met een subsidie van ZonMw werken zij aan de samenwerking tussen burgers en professionals in de zorg en het sociaal domein. Actieonderzoeker Anneke van Dijk en deelnemer Corry op den Kamp delen hun ervaringen en geleerde lessen.

t Laefhoes is een verzamelplek voor professionele gezondheidszorg én heeft een openbare woonkamer, een ruilbieb een keuken en een tuin voor de inwoners. Hay Mulders, dorpsondersteuner in America en medewerker bij t Laefhoes legt op allerhande manieren de verbindingen tussen mensen en groepen, ontplooit nieuwe initiatieven om ontmoeting te creëren en zet mensen waar mogelijk in hun kracht.

Een inspirerende sessie waar we op een interactieve manier veel lessen zullen delen!

Sessievoorzitter:
Lea Bouwmeester, Adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Anneke van Dijk: actieonderzoeker bij Zorgnetwerk Elsloo
Corry op den Kamp, participerende oudere bij Zorgnetwerk Elsloo
Hay Mulders, dorpsondersteuner in America en Laefhoes

Sessie 3

Eenzaamheid? Daar moet toch wat aan te doen zijn…

In samenwerking met zeven andere provinciale organisaties en met steun van de Provincie Limburg is KBO Limburg vorig jaar een project gestart: “Samen tegen Eenzaamheid”. Het project is gericht op eenzaamheid onder senioren in Limburg, zonder uit het oog te verliezen dat ook andere leeftijdsgroepen, zeg maar de kinderen en kleinkinderen, net zo hard met eenzaamheid geconfronteerd worden.
In deze sessie laten we zien waar het project van KBO Limburg uit bestaat, wie er allemaal aan meewerken, en hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan de aanpak van eenzaamheidsproblematiek in uw omgeving.
De sessie is niet alleen gericht op senioren, maar ook welzijnsprofessionals en anderen die zich in het werk met eenzaamheidsproblematiek bezig houden.

Guus van Egdom, projectleider Samen tegen Eenzaamheid, KBO Limburg

}

11:00

Pauze

}

11:05

Klik hier voor:
Talkshow preventie: Vitaal ouder worden: positief gezond, preventie en gezondheidsbevordering

Limburg is voorloper en trendsetter door de bestuurlijke moed om positieve gezondheid te omarmen, er een beweging van te maken waarmee de sociale opgave voor Limburg wordt gerealiseerd. In Limburg wordt veelal gewerkt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid, oftewel de veerkracht van mensen staat centraal om met alle uitdagingen van het leven om te gaan en hierin eigen regie te voeren. En hoe kun je ouderen aanmoedigen en ondersteunen om zelf regie te nemen bij het vitaal ouder worden.

De dagvoorzitter in gesprek met:
Esther Bloemen, hoofddocent en projectleider Zuyd Hogeschool
Nel van Lin, Raad van Ouderen
Ronald Ruijters, Regiomanager Zorg VGZ
Bart Verheijden, programmateam Vitaal en Gezond, Gezondste regio

}

11:30

Pauze

}

11:35

Ronde 2

U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies. Klik op de foto of de knop ‘ neem deel aan deze sessie’ om aan de sessie van uw keuze deel te nemen.

Sessie 1

Thuis middels Technologie

De corona pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om verbonden te zijn met elkaar. Technologie kan hier een mooi middel bij zijn. Het brengt je in contact met anderen, maar ook met allerlei nieuwe mogelijkheden. Zo kan technologie helpen om op een prettige manier op je vertrouwde plek te blijven wonen. In deze sessie gaan we in gesprek met een aantal Limburgse initiatieven die hieraan bijdragen. Doe mee en bekijk wat technologie voor u kan betekenen.

De volgende initiatieven komen langs:
– Grubbenvorst online
– Tablet ondersteuning in Bergen
– Huis van Morgen in Panningen
– Hulpmiddelen tips website

Erik van Rossum, lector Hogeschool Zuyd
Rik Wisselink, programmamanager bij Active and Assistent Living (AAL)
programma, ZonMw
Pierre Rutten, projectleider tablet project Stichting Welzijnsbevordering
Bergen
Kees Cligge, Grubbenvorst Online
Sarah Willard, Zuyd Hogeschool
Ypkje Hoeksta, Huis van Morgen, Panningen
Edith Hagendoren, Zuyd Hogeschool

Sessie 2

Positieve gezondheid in de praktijk

Iedereen is het ermee eens dat positieve gezondheid belangrijk is; maar hoe pas je dit precies toe in de praktijk? In deze sessie wordt na een korte introductie over wat positieve gezondheid inhoudt ingezoomd op hoe dit in regio Limburg op diverse plekken wordt toegepast: in de praktijk, in huisartsenpraktijk Afferden, en in de wijk. Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en welke kansen zijn er nog te benutten?

Sprekers:
Esther Bloemen, hoofddocent en projectleider Zuyd Hogeschool
Monique van Heesch-Webers, ambassadeur Limburg Positief Gezond
Hylke de Waart, huisarts huisartsenpraktijk Afferden
Joyce Ophelders, procesregisseur bij Heerlen STAND-BY!
Danielle van der Helden, Intaker bij Heerlen STAND-BY!

Sessie 3

Verantwoordelijk ouder worden

Is er sprake van een beweeg-tiranie? Lezen en horen we nog wel eens iets anders als: “Blijf in beweging” en: “Blijf gezond”? Wat nu als je te kampen hebt met tegenslag? Als je gezondheid je in de steek laat? Wat heb je dan aan “Meer Bewegen Voor Ouderen”? en aan allerlei programma’s waar met koeienletters “Healthy Ageing” boven staat? Gezond ouder worden…. Fijn als dat kan, maar wat als het tegen zit? Of: wat moet je doen als je je hele leven al een hekel hebt aan sport?

In de sessie “Verantwoordelijk Ouder Worden” bespreken we dit, en dragen we ideeën aan waarmee je op de best mogelijke manier je eigen baas blijft in je derde en vierde levensfase.

Voor wie denkt dat het in het Engels allemaal mooier klinkt:

“Healthy ageing good, responsible ageing better!”

Guus van Egdom, projectleider Samen tegen Eenzaamheid, KBO Limburg

Sessie 4

Ouderen en jongeren werken samen binnen het onderwijs

Het Adoptieproject: Jong en oud, samen op weg naar een dementievriendelijke samenleving

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. In het Adoptieproject van Alzheimer Centrum Limburg (ACL) in samenwerking met Alzheimer Nederland worden verschillende generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht: basisschoolleerlingen gaan structureel op bezoek bij mensen met dementie. Kinderen leren zo de wereld van de oudere met dementie beter te begrijpen en respecteren. In deze sessie leert u meer over het Adoptieproject, het belang van intergenerationele projecten en de wetenschappelijke achtergrond, en gaan we in gesprek met betrokkenen om meer over hun ervaringen te horen. COVID-19 heeft de uitvoer van het project bemoeilijkt, maar we proberen steeds te kijken naar wat er wél nog mogelijk is. We nodigen u dan ook van harte uit om in deze sessie met ons mee te denken. Ook zal er in deze sessie kort aandacht zijn voor verdere initiatieven rondom dementie binnen het onderwijs.

Sprekers:
Fania Dassen, coördinator Adoptieproject Alzheimer Centrum Limburg
Niels Janssen, post-doc onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg

 

}

12:20

}

12:45 - 13:10

Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan onze online infotheek op het platform. Hier vindt u vele interessante projecten, instituten en aanbieders. De experts gaan graag virtueel met u in gesprek en u kunt informatie bekijken en downloaden.

Tevens hebben wij u voor een inspirerend pauzeprogramma samengesteld met een openhartige talkshow met ouderen.

Klik hier voor:

Talkshow: ‘Ik durf het bijna niet te vragen’

Wat heeft u nou altijd al aan een oudere willen vragen, maar heeft u nooit gedurfd? In deze sessie is geen vraag te gek. Vragen over het leven(seinde), zingeving, of misschien juist irritaties en zorgen die leven onder ouderen: ouderen van de ouderendelegatie in Limburg en het Netwerk Senioren Limburg zitten klaar om ze te beantwoorden. Ze nemen graag (voor)oordelen weg of helpen u om observaties te toetsen.

Trudy Habets, netwerk senioren Limburg,
Aliki Didden, jongere
Renske Dassen, KBO Limburg
Rinus Janssen
, actief in allerlei besturen waaronder ook lid van de CDA Senioren Limburg en lid van KBO Panningen.

 

}

13:15

Klik hier voor:
Talkshow: Samenwerken in de regio

Goed samenwerken in de regio brengt doorgaans veel uitdagingen met zich mee; want wat komt er allemaal kijken bij een goede samenwerking? Onder leiding van dagvoorzitter Ben van Essen gaan we in gesprek over de regionale bestuurlijke samenwerking in de Mijnstreek en de interprofessionale samenwerking in ouderenzorg. Wat is de gezamenlijke ambitie, welke vormen van samenwerking werken hier goed en hoe worden burgers in deze samenwerking betrokken?

Sprekers:
Michèle van den Bragt, programmamanager Kerncoalitie Mijnstreek bij Ros Robuust
Inge Jochem, ketenregisseur/programmalijncoördinator Ouderenzorg, Kerncoalitie Mijnstreek bij Ros Robuust
Jerôme van Dongen, onderzoeker Zuyd Hogeschool
Frits Suntjens, actieve pensionado

   

  }

  13:35

  Pauze

  }

  13:40

  Ronde 3

  U heeft de keuze uit een aantal interactieve sessies. Klik op de foto of de knop ‘ neem deel aan deze sessie’ om aan de sessie van uw keuze deel te nemen.

  Sessie 1

  Wijkgerichte zorg: nieuwe zorg- en welzijnsconcepten

  De zorg en ondersteuning voor ouderen in hun eigen leefomgeving is volop in ontwikkeling. Hieraan zijn allerlei initiatieven gekoppeld, variërend van het verplaatsen van ziekenhuis- en verpleeghuiszorg naar de wijk, nieuwe woon(zorg) concepten en een andere taakverdeling tussen het professionele veld en cliënten en hun naasten. In deze [sessie?] gaan we in op twee vernieuwende voorbeelden: woonzorgcentrum Elisabeth Stift in Kerkrade en Zorgnetwerk Elsloo.

  In het voormalige, monumentale ziekenhuis Elisabeth Stift in Kerkrade is door vrijwilligers een woonzorgcentrum ingericht met 21 appartementen voor ouderen uit de directe omgeving. De regie ligt bij betrokken burgers en er zijn veel verbindingen met de wijk. In Zorgnetwerk Elsloo werken hulpverleners vanuit het gezondheids- én welzijnsdomein intensief (interprofessioneel) samen om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen.

  Sprekers:
  Erik van Rossum, lectoraat Wijkgerichte Zorg, Hogeschool Zuyd
  Michel Renierkens, bestuurslid bij woonzorg Elisabeth Stift
  Loes van Bokhoven, huisarts Medisch Centrum Elsloo en universitair hoofddocent bij Maastricht university

  Sessie 2

  Samenwerken tussen mantelzorg(ondersteuning), informele zorg en formele zorg

  In deze sessie gaan we het hebben over de rol van informele zorg en mantelzorg(ondersteuning) in relatie tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Ook de toegevoegde waarde van samenwerking tussen de verschillende organisaties op lokaal en regionaal niveau wordt besproken. Een aantal succesverhalen worden toegelicht en ook waar nog winst te behalen valt.

  Sprekers:
  Ben van Essen, Voorzitter, Gezondheidscentrum ’t LaefHoes America en bestuurslid, Nederland Zorgt Voor Elkaar
  Monique van de Ven, teamleider Knooppunt Informele Zorg
  Sonja Stevens, mantelzorgmakelaar Steunpunt Mantelzorg Zuid
  Stefanie Hehalatu, Platform Mantelzorg Limburg
  Trudy Habets, mantelzorger

   

  Sessie 3

  Sociaal Pensioen – samen met Vier het Leven – voor ouderen

  Over hoe het financiële plaatje eruit komt te zien, is meestal wel nagedacht.

  Maar hoe zit het met vragen als:
  ‘Waar denk ik aan bij op een waardevolle en voor mij betekenisvolle manier van ouder worden’?
  ‘Hoe kijk ik naar de toekomst en welke wensen en dromen heb ik’?
  ‘Van welke mensen en activiteiten word ik blij?’
  ‘Wat kan ik voor een ander betekenen’?
  ‘Heb ik mensen om mij heen die mij kunnen helpen?

  We gaan in deze sessie met de deelnemers in gesprek over #sociaalpensioen. Leven na pensionering is een verrijking op je leven. Maar moet je daar op voorbereid zijn? En zo ja, hoe dan? Ga je voor je 50ste bewust nadenken over wie je wil zijn als je (straks) ouder bent en niet meer werkt? Of ga je daar over nadenken op je 67ste als je met pensioen gaat? Wanneer is de tijd rijp om bewust na te denken over hoe jij op een voor jou waardevolle manier oud kan worden? Wat vertellen ouderen hierover? In deze sessie gaan we met de deelnemers in gesprek over het belang om bewust na te denken over #sociaalpensioen.

  Sprekers:
  Petra van Loon, programmaleider Samen Ouder Worden, NOV
  Mark Mülders, regiomanager stichting Vier het Leven

  }

  14:25

  Pauze

  }

  14:30

  Klik hier voor:
  Parade van pitches

  Een parade van inspirerende, korte verhalen van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat. U hoort o.a. de volgende pitches:

  Sociaal Vitaal, gemeente Eysden, Mathieu de Greef

  De gemeente Eijsden-Margraten start met het programma Sociaal Vitaal. Het project richt zich op ouderen vanaf 75 jaar met een lage sociale economische status die onvoldoende lichamelijk actief zijn en zich eenzaam voelen. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen.

   

  Buurthulpnetwerk Maasbracht, Marijke Wilms

  Marijke Wilms vertelt samen met een oudere over het belang van burenhulp!

   

  In beweging Sport, Marian Schijf

  In Beweging is een sportbedrijf met als passie: mensen door middel van beweging helpen aan extra energie, waardoor zij (nieuwe) uitdagingen aangaan, dit leidt tot een betere kwaliteit van leven.

  Behandelpaspoort, Manon Beckers-Houx en Jesper Biesmans, 

  In overleg met Ester Bertholet hebben we een evaluatieonderzoek gekoppeld aan de verspreiding van de gratis Behandelpaspoorten die VWS verstrekte in de 1e corona golf.

  In de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid Limburg hebben professionals deze Behandelpaspoorten verspreid onder burgers (ouderen  of mensen in een palliatieve levensfase)

  Zowel professionals als burgers is gevraagd wat de impact van een dergelijk boekje voor hen is. Een Masterstudent van de Universiteit Maastricht heeft het onderzoek uitgevoerd als zijn afstudeerstage.

  De vragenlijsten en processtappen zijn uitgewerkt met een team van vertegenwoordigers van Burgerkracht Limburg en de netwerken in de regio op het gebied van Palliatieve Zorg en Hulp bij Dementie in afstemming met Ester Bertholet.

   

  Noaberzorg Roggel, Karin van der Plas,

  Naoberzorgpunt is een pilotproject in het Limburgse Roggel waar iedereen met een hulpvraag terecht kan. Vrijwilligers of professionals werken samen om de belangrijkste behoeften en vragen van mensen op te lossen, soms met een onverwachte wendingen en ontmoetingen.

   

  }

  15:10

  Einde regiotour Limburg
  U heeft nog de mogelijkheid een bezoek te brengen aan onze infotheek.
  Vanaf maandag 12 juli kunt u het hele programma van vandaag terugkijken in onze on-demand videotheek. Zo hoeft u niets te missen

  Partners regiotour: