Regiotour

Delen, verbinden en borgen in regionale netwerken

In de regiotour brengen we zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen bij elkaar. Daar worden kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.

Indeling regio’s

Bij de indeling van regio’s hebben we regionale netwerken en ouderendelegaties van het Nationaal Programma Ouderenzorg (BeterOud) als vertrekpunt genomen.

De indeling van deze regionale netwerken en ouderendelegaties is als volgt:

Regio Zuid-West Nederland

27 januari 2021

Regio Zuid-Holland-Noord

21 april 2021

Regio Amsterdam/Almere

2 juni 2021

Regio Utrecht/Gelderland

7 juli 2021

Regio Gelderland/Oost-Brabant

1 september 2021

Regio Noordoost-Nederland

22 september 2021

Regio Limburg

2021

 Ja houd mij a.u.b. op de hoogte van de regiotour bij mij in de buurt