Vriese

Vriese

Isa Vriese Design Thinker, Conceptontwikkelaar & Creatief Producent, SEZW
Broekema

Broekema

Marike Broekema Beleidsregisseur Gezondheid & Vitaliteit, Provincie Drenthe
Sol

Sol

Mieke Sol Denktank 60+ Noord en regiodelegatie Drenthe/Overijssel
Bekendam

Bekendam

Denise Bekendam Tweedejaars student Toegepaste Gerontologie, Windesheim
Sol

Schepers

Gerda Schepers Oudste lid van ouderendelegatie Drenthe Overijssel, o.a. actief in participatieraad Deventer