NGOLT 2023 Sessie 3.14

NGOLT 2023 Sessie 3.14

Rondetafel 3.14 Zaal: Dexter 16 Maximaal 15 deelnemers Tijdloos Talent Stel je voor: Je bent oud en iedereen vraagt naar je gebreken. Als kwetsbare doelgroeper word je vooral in bescherming genomen. Of: Je bent oud en er wordt -naast de vraag hoe het met je gaat-...
NGOLT 2023 Sessie 3.10

NGOLT 2023 Sessie 3.10

Inspiratiesessie 3.10 Zaal: Dexter 17 Kansen voor preventie in de zorg: domeinoverstijgend samenwerken aan meer bewegen Presentatie Op dit moment spelen er grote beleidsontwikkelingen. De zorg is met de toenemende vergrijzing en gebrek aan zorgverleners straks niet...
NGOLT 2023 Sessie 3.02

NGOLT 2023 Sessie 3.02

Inspiratiesessie 3.02 Zaal: Dexter 15 Onbekend Talent Presentatie Presentatie In het ZonMw ontwikkeltraject ‘Onbekend Talent’ krijgen mbo-zorgprofessionals de kans om nieuwe vaardigheden en kennis te ontwikkelen op hun eigen werkvloer. Ze leren hoe ze een probleem uit...
NGOLT 2023 Sessie 3.08

NGOLT 2023 Sessie 3.08

Inspiratiesessie 3.08 Zaal: Dexter 30 Wat willen ouderen met een migratieachtergrond in de gemeente? Over de aanpak van een vernieuwd activiteitenaanbod. Bij de veel gemeenten en organisaties is er behoefte om meer zicht te krijgen op de wensen van ouderen met een...
NGOLT 2023 Sessie 3.09

NGOLT 2023 Sessie 3.09

Inspiratiesessie 3.09 Zaal: Rode Geus Goed gevoed ouder worden, hét verschil tussen vitaliteit en kwetsbaarheid Presentatie Voor ouderen is gezonde voeding belangrijk om vitaal te blijven. Een grote groep ouderen krijgt op den duur problemen met eten, drinken,...